ATKV Centurion Gespreksforum fokus op Internetverslawing

 

Ons volgende “Pitkos en Koffiekuier” vind Sondagmiddag 10 Februarie om 16:00 by ons Hoofkwartier “Die Plaashuis” in Centurion plaas.

Spreker: Dr. Anke Brand, voorsitter van ATKV Centurion Gespreksforum.

 

Dr. Brand het in 2012 ’n Doktorsgraad in Teologie (Met Lof) aan die St. Clements Universiteit in Switserland behaal. Haar studie en navorsing het op alle vorme van verslawing gefokus – kenmerke, oorsaak en gevolg, terapie en herstel van menswaardigheid.

 

Ons bied gereeld gespreksgeleenthede by verskillende plekke (huisbyeenkomste, skole, koshuise, kerke, kampe ens.) aan waar daar met bepaalde teikengroepe soos ouers, grootouers, kinders, skoliere, studente en jongmense, oor bepaalde soorte verslawing gesels word. Internetverslawing is een daarvan.      

 

Internetverslawing in al sy vorme is besig om ons wêreld fundamenteel te verander. Hierdie blinde nuuskierigheid en eindelose soeke na informasie, wat slegs tydelike opwinding verskaf, het ‘n vernietigende effek, wat ons mense se harte en siele aanraak.

 

Hierdie “monster” binne ons masjien wat kuberruimte genoem word, hou ook leë beloftes in. Dit gee voor om ‘n middel te wees vir tydverdryf en plesier, om inligting te bekom, om ons te amuseer, en op te voed. Desnieteenstaande besit hierdie selfde masjien die mag om ons te korrup, te mislei, te beheer, en tot op ‘n sekere mate gevange te hou. Hierdie masjien moet nie lig geskat word nie. Dit kan lei tot ‘n verslawing met vernietigende gevolge!

 

In ons hedendaagse wetenskap, is die term “verslawing” baie wyd en bly dit steeds ‘n raaisel vir baie. Van die vroegste eeue af het medici verskillende bevindinge, definisies en teorieë rondom verslawings gehad, en vele neuroloë, sielkundiges, mediese dokters, bioloë en farmakoloë het nog nie heeltemal die verborgenheid of die presiese aard van verslawings kon oplos nie. As gevolg van hierdie bevindinge, word die term verslawing nie alleenlik beperk tot middele soos dwelms en alkohol nie, maar sluit nou ‘n wye spektrum van middelmisbruik in. Verder word hierdie term nou ook gebruik om kompulsiewe en obsessiewe gedrag te omskryf waar mense vasgevang is in dinge soos dobbel, koopgier, rekenaarspeletjies, seks en internetpornografie, fiksheid, liggaamsbou en werkgier.

 

Dus, kan verslawing enige proses insluit wat ‘n persoon se lewe totaal en al beheer, tot op die punt waar dit ‘n destruktiewe, vernietigende en dodelike effek op die slagoffer se lewe het.

 

Daarom stem ek saam met Jorgan Harris, dat alhowel Facebook nie ‘n amptelike erkende verslawing is nie, die gedrag baie ooreenkom met iemand wat aan ‘n middel of substansie verslaaf is. DIt is destruktiewe gedrag, en affekteer die vasgevangde persoon negatief op alle vlakke van sy lewe. Daarmee saam is dit baie moeilik om te erken as jy ‘n  probleem het, en ook te “rehabiliteer” van hierdie obsessiewe gedrag.

 

Verdere negatiewe gevolge van Facebook-verlsawing kan ook die volgende insluit:

  1. Dit kan lei tot konflik in jouself en met ander, by die skool en by jou werksplek, en op sosiale vlak.
  2. Dit domineer jou lewe en word die mees belangrikste aktiwiteit van jou dag.
  3. Facebook gee vir jou ‘n gevoel van euforie (goedvoel, geluk en welsyn)  en verlig negatiewe en depressiewe emosies slegs tydelik.
  4. Dit kan by jou ‘n toleransie of weerstand ontwikkel. Dus moet jy meer tyd aanlyn spandeer om dieselfde geluks- en welsynsgevoel te kry.
  5. Simptome van ontrekking kan waargeneem word, indien daar vir lang periodes nie aanlyn op Facebook was nie
  6. Jy kan nie ophou Facebook nie. Daar is ook tye wanneer die persoon terugval in hierdie obsessiewe gedrag
  7. Normale sosiale-, beroeps- of opvoedkundige funskionering word beinvloed. Die kwaliteit van jou werk in die beroep waarin jy staan, jou skoolwerk, jou studie en konsentrasie en jou normale sosialisering en kuier word versteur.

 

Navrae:           Sakkie Kotze    082 925 1488 www.tak.co.za

Voorsitter ATKV Centurion en lid van die Direksie van ATKV SA.

 

Comments are closed.