Neem deel aan ons liedjieskryf-, dig- en storievertelkompetisie.

Ons ondersteun die Eeufeesviering van die ABO-museum en Vrouemonument 2013.

Deelname aan ons Liedjieskryf-, dig- en storievertelkompetisie.

Tema: Enige tema, persoon i.v.m. die Anglo Boereoorlog, ABO-museum en Vrouemonument.
Sluitingsdatum: Erfenisdag Dinsdag 24 September 2013
Pryswennerskonsert: 19 Oktober op die terrein van die ABO-museum en Vrouemonument in Bloemfontein.
Navrae: SMS of epos u kontakbesonderhede en ons epos dan die inskryfvorm aan u.
Selnr. 082 925 1488 eposadres: iakotze@mweb.co.za

Comments are closed.