Archive for March, 2017

KOM VIER SAAM MET ONS ONS 25e BESTAANSJAAR.

Saturday, March 25th, 2017

ATKV CENTURION SE VRYWILLIGE WERKERS VIER 25 JAAR VAN TAAL- EN KULTUURBEVORDERING.

Wanneer: Donderdagaand 30 Maart om 19:00
Waar: Centurion Lewende Woord.
Adres: H/v Lyttelton en Adam Tasstraat. Jeanlaanafrit van die N14 word Lytteltonstraat in ‘n westelike rigting.

WIE KOM STEEK ‘N KERSIE OP ONS VERJAARSDAGKOEK VIR AFRIKAANS AAN..??? o.a. Mimi Coertse, Lance James, Dozi, Matthys Roets, Manie Jackson, Martin Lane, Coert Grobbelaar, Trevor Nasser en Piet Pompies.

Ons vereer drie van ons grootste ikoonpromotors wat al vir meer as 35 jaar ons Afrikaanse sangers en musikante ondersteun, bekendstel, mentor en promoveer:
BOET PRETORIUS, ANDRE VILJOEN EN LYDIA WINCHESTER.

Sien jou daar…!!!
Meer inligting op ons webwerf: ATKV Centurion

TOPPRESTEERDERS EN HUL TROTSE OUMAS…!!!

Wednesday, March 22nd, 2017

IMG_0045

TROTSE OUMAS VAN HUL TROTSE TOPPRESTEERDERS IN AFRIKAANS. “Mnr. en Mej. Afrikaans”

Die oumas was ook teenwoordig toe hul kleinkinders by ATKV Centurion se gelukwensfunksie as “Mnr. en Mej. Afrikaans” van hul onderskeie skole vereer is.

Links staan Ouma Sarah Pontac en haar kleindogter Chloë Lakey (Gr. 3) van Laerskool Fleur.
Langs haar staan Andre Haarhoff van Laerskool Danie Malan (Gr. 5) en sy Ouma Antjie Haarhoff.

NOG TOPPRESTEERDERS IN AFRIKAANS WORD “MNR OF MEJ. AFRIKAANS”

Sunday, March 19th, 2017

DANKIE AAN NISSAN SINOVILLE.
GELUKWENSE AAN NOG TOPPRESTEERDERS IN AFRIKAANS.
Toppresteerders van Tshwaneskole wie nie laasweek by Audi Menlyn kon wees nie, het Saterdag 18 Maart hul PPS “Prestige Prestasie Skouerbande by Nissan Sinoville ontvang.
Toppresteerders in Afrikaans as hul modertaal/huistaal sowel as toppresteerders in Afrikaans as ‘n tweede taal, ontvang dieselfde skouerbande en word almal as “Mnr. of Mej. Afrikaans” by hul skole vereer.
Sakkie Kotze het hulle aangemoedig om te verseker dat hulle na die volgende eksamen by hul skool weer as die as toppresteerder in hul graad aangewys sal word.
Hulle as gesin, sowel as hul onderwysers en klasmaats word na ATKV Centurion se 25e verjaarsdagviering Donderdagaand 30 Maart om 19:00 by Lewende Woord Centurion genooi. (H/v Lyttelton en Adam Tasstrate). U die leser en u gesin word ook genooi. Van ons land se bekendste sangers en musikante tree as gaskunstenaars op. Toegang is gratis. Hou hierdie webwerf dop. Die finale program is binnekort hier te lees.

TROTSE TOPPRESTEERDERS IN AFRIKAANS

Wednesday, March 15th, 2017

ONS VEREER TSHWANESKOLE SE TOPPRESTEERDERS IN AFRIKAANS AS “MNR. EN MEJ. AFRIKAANS”

ATKV Centurion vier vanjaar sy kwarteeubestaan. Ons vier dit op verskeie wyses. Ons vereer o.a. die toppresteerders in Afrikaans by Tshwaneskole deur ‘n PPS: Prestige Prestasie Skouerbande aan skole te skenk.
Die Afrikaanse taalonderwyser kan dit in die vervolg gebruik om leerders aan te spoor om nog beter te presteer in Afrikaans. Na elke eksamen word daar ‘n toppresteerder: seun en toppresteerder: dogter aangewys. Hulle dra dit dan in die Afrikaanse klas tot en met die volgende eksamen. Die skool besluit self by watter ander geleenthede by die skool dit ook gedra word. Voorwaar ‘n spogproduk vir Afrikaans…!!!
Geen ander sake speel ‘n rol nie – nie hoe jy lyk, waar jy woon, jou huistaal, hoe lank of hoe kort jy is nie – dit gaan slegs oor prestasie in die eksamen en/of op die Afrikaanse taal- en kultuurterrein by die skool.

Op die foto verskyn die kortste en die langste toppresteerder wat by ons Gelukwensing Saterdag 11 Maart in Pretoria-Oos plaasgevind het. Nogeens baie dankie aan Audi Menlyn.
Die volgende funksie vind Saterdag 18 Maart by Nissan in Braam Pretoriusstraat plaas.
Vlnr.: Sakkie Kotze, Ntuthuzela Kopo (toppresteerder Gr. 4 in Lyttelton Primary) en Michaèl van Schalkwyk (toppresteerder Gr. 12 H/s Menlopark.)
DSCN3282

AUDI MENLYN BAIE DANKIE…!!!

Wednesday, March 8th, 2017

Audi Menlyn, baie dankie vir u ondersteuning met ons gelukwense aan Tshwaneskole se toppresteerders in Afrikaans.
Ons nooi u as leser om nou Saterdag 11 Maart vanaf 09:00 by Audi Menlyn te wees waar ons deur die loop van die oggend aan al die huidige toppresteerders van Pretoriaskole ‘n PPS “Prestige Prestasie Skouerband” gaan oorhandig en hulle as “Mnr. en Mej. Afrikaans” van hul onderskeie skole gaan verklaar.
Kom kyk dan ook sommer na Audi se nuutste modelle.

BAIE GELUK AAN TOPPRESTEERDERS IN AFRIKAANS.

Saturday, March 4th, 2017

ONS IS TROTS OP ONS KINDERS WAT SO MOOI PRESTEER IN AFRIKAANS AS SKOOLVAK.

Ons gaan Saterdag 11 Maart vanaf 09:00 heeldag by Audi Menlyn wees om toppresteerders van skole geluk te wens en ‘n PPS (‘n Prestige Prestasie Skouerband) aan hulle te oorhandig.

Ons gaan Saterdag 18 Maart ook heeldag by Nissan in Braam Pretoriusstraat wees vir die toppresteerders van skole wat nie by Audi Menlyn kon wees nie.

Ons gaan hulle almal vra om daar vir ons ‘n kort “Groeteboodskap vir Afrikaans” te skryf wat ons dan ook by ons “Vlam vir Afrikaans” by die Voortrekkermonument gaan plaas sodat besoekers aan die Monument dit ook voortaan kan lees.

Ons vier vanjaar ATKV Centurion se 25 jaarbestaan met ‘n Groot Verjaarsdagpartytjie Donderdagaand 30 Maart om 7nm by die Ouditorium van Lewende Woord Centurion.

U die leser van hierdie berig is by aldrie funksie baie welkom.