Archive for January, 2017

Ons vier Afrikaans saam met Mnr. en Mej. Afrikaans…!!!

Wednesday, January 25th, 2017

Ons nooi Tshwaneskole se Afrikaanse taalonderwysers, hul twee Toppresteerders (‘n seun en ‘n dogter as “Mnr. en Mej. Afrikaans”) in elke Graad en hul ouers/gesin as gaste na ons funksies op Saterdagmiddag 11 Maart om die Prestasiebande te kry, Ons Gala-aand Donderdagaand 30 Maart en ons Groeteboodskappe aan Afrikaans by die “Vlam vir Afrikaans” by die Voortrekkermonument Maandagmiddag 8 Mei.
Kry die besonderhede by die skool.
“Afrikaans lekker op lippe”…!!!

ONS VIER VANJAAR ONS 21e BESTAAN.

Saturday, January 14th, 2017

HOU ONS WEBWERF DOP VIR AL DIE NUUS OOR ONS FEESVIERINGE.

Ons tak bestaan vanjaar al 25 jaar. Ons vier egter vanjaar die 21e verjaarsdag van ons Sangers en Musiekforum, ons Jeugleiersforum en ons Gespreksforum.

ONS LAAT DIE AFRIKAANSE TAAL EN KULTUUR NOG STEEDS VOORTDUREND LEWE…!!!

ONS BRING HULDE AAN ‘N SKRYWER, AKADEMIKUS, TEOLOOG EN ‘N BLOU BUL

Sunday, January 8th, 2017

BEKENDE AKADEMIKUS, TEOLOOG, SKRYWER EN BLOU BUL NA KLEURRYKE LEWE OORLEDE.

Prof. W.J.G. Lubbe is Maandag 2 Januarie op 95-jarige ouderdom in Centurion oorlede. Die Gedenkdiens het Saterdag 7 Januarie by die APK-gemeente Verwoerdburg plaasgevind. Die teraardebestelling was op die familieplaas in Lichtenburg.
Prof. Willie Lubbe was baie bekend as akademikus, teoloog, skrywer, onderwysman en sportman.
Hy is op Sannieshof gebore en ry met ‘n donkiekar na die plaasskool. By Hoërskool Lichtenburg blink hy reeds uit as leier, akademikus en sportman.
Hy begin in 1941 met sy teologiese studies aan UP. Hy behaal die grade BA met Grieks en Latyn as hoofvakke, daarna ‘n BD- en MA-graad (met lof). Hy word voorsitter van Sonop, redakteur van die Perdeby, Studenteraadslid en Tukkies se eerstespankaptein.
Prof. Lubbe verwerf later die graad DLitt et Phil aan die Universiteit van Leiden en ‘n diploma in Joernalistiek aan Unisa asook ‘n Ere-doktorsgraad van ‘n Teologiese Skool.
Hy word daarna kaptein van Oostelikes Klub en as haker vir Noord-Transvaal (Blou Bulle) verkies. Hy word ook na die Springbokproewe genooi.
Prof. Lubbe word later lektor by Tukkies en doseer Grieks en Latyn. Hy het ook talle handboeke vir Regslatyn gepubliseer.
Terwyl hy vanaf 1960 as predikant in Vryheid en Vryheid-Oos gemeente optree, word hy Moderator van die Natalse Sinode van die NG Kerk en Redakteur van die Kerkbode. Hy was voorsitter van die Sinodes van die APK vanaf 1987 tot 1992. Hy was ook hoofredakteur van “Die Boodskapper”, amptelike mondstuk van die APK.
Prof. Lubbe en sy vrou Erma was 64 jaar lank getroud. Hy word deur haar oorleef asook 4 van hul 5 dogters, asook skoonseuns, kleinkinders en agterkleinkinders. Hul dogters was by Laerskool Louis Leipoldt en H/s Lyttelton (Verwoerdburg/Centurion) op skool.
Marieta, hul een dogter is reeds oorlede. Sy het in 2008 hierdie pragtige gedig oor haar pa geskryf:

My Pa
Wag daar gaan ‘n seun verby- so ‘n skraletjie – plaasseun ja is hy

Wag daar gaan ‘n voorsitter verby van ‘n manskoshuis – Sonop – dit is hy

Wag daar gaan ‘n doktor verby sy doktoraal het hy in Leiden verkry

Wag daar gaan ‘n Blou Bul verby ‘n haker wat die toeskouers verbly

Wag daar gaan ‘n bruidegom verby hy staan langs sy vroutjie sy aan sy

Wag daar gaan ‘n predikant verby sy swart toga om hom uitgesprei

Wag daar gaan ‘n pa verby – breëbors en gelukkig – dit is hy

Wag daar gaan ‘n skrywer verby Redakteur van die Kerkbode – ja is hy

Wag daar gaan ‘n professor verby ‘n Latinis in wese … dit is hy

Wag daar gaan ‘n man verby Daar is maar net èèn soos hy!

Digter: Marita Lubbe

dscn3086
Op die foto verskyn sy vrou Erma, met wie hy 64 jaar lank getroud was, saam met die ander vier dogters. Vlnr.: Annina, Erma, mev. Erma Lubbe, Annebie en Wilna.

NUWEJAARSWENSE AAN ONS SENIOR BURGERS.

Monday, January 2nd, 2017

GROETEBOODSKAPPE AAN ONS OUERS, OUPAS EN OUMAS.

Luister na die sang, musiek en groeteboodskappe op ons Cd “ONS EER ONS BEJAARDES”.
U kry dit op ons webwerf: ATKV CENTURION.
Klik op die eerste bladsy op die regterkantse kolom op CD: Ons eer ons Bejaardes.
Geniet dit.
Laat u ouers, oupas en oumas ook daarna luister.
Ons wens u almal vrede, veiligheid en gesondheid toe vir die Nuwejaar.

DANKIE HEER

Sunday, January 1st, 2017

Dankie Heer vir my taal en kultuur.
Dankie vir al die ander taal- en kultuurgroepe in ons land.
Dankie dat ons mekaar kan leer ken en respekteer en so van Sud-Afrika nog ‘n beter land kan maak.
Dankie vir gesondheid en genade ten spyte van my sonde.
Dankie vir geleentheid om te kan werk en U te dien.
Dankie dat ek my medemens kan dien, kan help, kan versorg, kan ondersteun en vertoos waar ek kan.

Mag dit ook jou “Dankie Heer” vir 2017 wees.