Archive for September, 2016

ONS VIER ERFENISDAG BY DIE MONUMENT EN IN DIE STRATE VAN PRETORIA…!!!

Monday, September 26th, 2016

ATKV Centurion Musiekforum het Saterdag op Erfensdag 24 September, ‘n Sang- en Musiekprogram by die Voortrekkermonument aangebied. Karin Koen is doof en het m.b.v. haar ma se liplees die opening waargeneem en o.a.”Gebed” van Koos du Plessis vir die groot waarderende gehoor gesing. Karin het in haar opening verwys na die vertrouensverhouding wat al van kleintyd tussen haar en haar ma bestaan sodat sy kan praat en sing. “So is ook die vertrouensverhouding tussen Christen en God” het sy ondermeer bygevoeg.
Die Forum het vir “Touch of Class” genooi om op te tree. Hul lied “Ek is ‘n Afrikaner” het onder andere groot toejuiging van die skare ontlok.
Ander Forumlede wat opgetree het was o.a. Sarina Briedenhann en Pierre Vigeroux.
Van die Centurionmusikante het later die dag die Afrikaanse taal- en kultuurgroep in die Gautengse Karnavaloptog deur die strate van Pretoria verteenwoordig. Musiekgroepe van al ons land se taal- en kultuurgroepe het aan die vrolike Karnaval opgetree.
Op die eerste foto stel Sakkie Kotze (voorsitter) vir Karin Koen (links) en haar ma Vera (regs) aan die gehoor by die Voortrekkermonument voor.
Op die tweede foto sit een van ons musikante, Rommel van der Riet op die karnavalwa en musiek maak met sy saag en mondfluitjie. Dit het groot belangstelling onder die skare allangs die karnavalroete gaande gemaak. Een van die verbaasde seuns wat daar staan het opgemerk: “Ek het dit nog nooit gesien nie. Ons saag by die huis word net gebruik om vuurmaakhout te saag”.
dscn2631dscn2632

KOM VIER SAAM ONS ERFENIS OP ERFENISDAG

Monday, September 19th, 2016

ERFENISDAG SATERDAG 24 SEPTEMBER 2016.
Kom vier saam ons erfenis – ons taal, ons kultuur, ons geskiedenis, ons trots.
Heeldagvieringe by die Voortrekkermonument.
Besoek die Erfenismuseum en die Afrikanersentrum.
Kom teken die Besoekersboek by die “Vlam vir Afrikaans” in die Senotaafsaal van die Monument. Besoek die webwerf: Vlam vir Afrikaans. Epos jou boodskap aan Afrikaans na: boodskap@vlamvirafrikaans.org.za
Besoek ook ons webwerf ATKV Centurion vir meer inligting en nuus oor ons taal en kultuurbevordering sedert 1996
ONS LEEF EN BELEEF ONS TAAL EN KULTUUR MET TROTS…!!!

PAUL FERNS SPEEL SY LAASTE TREKKLAVIERNOTE.

Friday, September 9th, 2016

Paul Ferns, bekende kwaliteit trekklavierspeler is gisteraand oorlede. Ons bring hulde aan ‘n musikant wat altyd lojaal was aan die Afrikaanse taal en kultuur. Hy het as lid van ons ATKV Centurion Musiekforum baie kere saam by kultuurfeeste by die Voortrekkermonument, Pretoriaskou, skole en kerke opgetree.
Ons eer sy nagedagtenis. Sy musiek leef voort op die talle Cd’s wat die lig gesien het.
500x5002Ons betuig simpatie met sy familie.

Senior Burgers word met terugverlangmusiek trakteer.

Thursday, September 8th, 2016

ONS MUSIKANTE MAAK ‘N VERSKIL EN VOEG WAARDE TOE TOT SENIOR BURGERS SE LEWENS.

Lede van ATKV Centurion se Musiekforum was Donderdag 8 September by die Ned. Herv. gemeente Verwoerdburg in Centurion.

Hulle het die senior burgers met nostalgiese en terugverlangmusiek trakteer.

Die oudstes onder hulle, lankste getroud, en die met die meeste kleinkinders, het elk ‘n gratis kopie van die ATKV-Cd “Ons eer ons Bejaardes” ontvang.

Op die foto verskyn van die musikante saam met ds. Frikkie Viljoen en Bettie Lankgilde, voorsitter van die Senior Bugergroep van die gemeente.

Voor vlnr.: Trevor Nasser (mandolien) en Rommel van der Riet (saag en mondfluitjie).
Agter: oom Hennie Strydom (Klawerbord en kitaar), Bettie Lankgilde, ds. Frikkie Viljoen en Sakkie Kotze

Nog foto’s op ons webwerwe Centuriontak en ATKV Centurion
dscn2614

VLAM VIR AFRIKAANS

Thursday, September 8th, 2016

VLAM VIR AFRIKAANS VLAM NOG STERK…!

ATKV CENTURION se “Vlam vir Afrikaans” by die Voortrekkermonument lok steeds wye belangstelling.

Ons Afrikaanse taal is op 8 Mei 1925 as amptelike taal in Suid-Afrika erken. ATKV Centurion het op 8 Mei vanjaar vir dr. Mimi Coertse gevra om die “Vlam vir Afrikaans” aan te steek. Kultuurorganisasies, skole en kerke is genooi om hul “Groeteboodskappe aan Afrikaans” langs die “Vlam” te kom plaas.
Intussen het baie besoekers aan die Monument die “Vlam vir Afrikaans” in die Senotaafsaal besoek – selfs baie van die buitelandse toeriste.
Enigeen kan ook nou ‘n “Groeteboodskap aan Afrikaans” stuur na boodskap@vlamvirafrikaans.org.za
Op die foto verskyn van die ATKV-Centurionlede wat ook die “Vlam” besoek het.
Voor sit een van ons musikante, Rommel van der Riet met sy saag en mondfluitjie.
Agter staan Sakkie Kotze,Karen en haar ma Vera Koen. Karen is doof en sing tydens ons byeenkomste volgens haar ma se liplees. Sy is ook ons motiveringspreker oor vertroue o.a., soos bv. tussen ma en dogter.
dscn2613

Brille en Prille maar sonder Grille…!

Monday, September 5th, 2016

ATKV Centurionsangers en musikante ondersteun die Brille- en Pillefees 5 en 6 September.

Die fees by die Voortrekkermonument word deur Touch of Class aangebied. Daar is velerlei stalletjies wat met produkte en dienste fokus op die behoeftes van senior burgers.

Karin Koen van ATKV Centurion se Gespreksforum het die Fees paslik geopen met haar boodskap oor Vertroue in God en jou medemens. Sy het dit gedemonstreer met haar absolute vertroue in haar horende ma Vera wat haar as doof-sedert- geboorte, as lipleser bystaan. Karin het o.a. “Gebed” van Koos du Plessis gesing. Terwyl die gehoor en Vera die musiek kan hoor, het Vera die woorde en ritme van die musiek vir Karin met liplees vertolk. Die gehoor het dit met verbasing en waardering aanskou. Deon van der Merwe en Ruhan du Toit het hul nuutste treffer-Cd “100 Duisend Perde” daar bekendgestel.Sakkie Kotze het hulle bedank vir die bevordering van ons Afrikaanse taal en kultuur deur hul sang en musiek. Hy het hulle gelukgewens met die baie mooi kwaliteit Afrikaanse lirieke, -musiek en sang met hul kwaliteitstemme.

Op die foto sit Rommel van der Riet, een van die Centurionmusikante met sy saag en mondfluitjie. Agter staan vlnr. Ruhan en Deon, Vera en Karin Koen en Sakkie Kotze.

Die oudste senior burger daar teenwoordig, die oudste paartjie, langste getroud paartjie, meeste kinders, klein kinders en meeste agterkleinkinders het ‘n gratis ATKV Cd “Opgedra aan ons Senior Burgers” ontvang. Op die foto verskyn vlnr. mnr. Graham en mev. Benita Scott van Innikoppie Aftreeoord in Bela-Bela.Hul was die paartjie daar teenwoordig met die meeste kleinkinders. Mev. Joyce Swart van Pretoria-Oos Aftreeoor was die oudste bejaarde teenwoordig nl. 84 jaar. Sy het ook die meeste agterkleinkinders nl. 11. Sy is ‘n weduweee.

Derde foto: Mev. Annelien van Wyk is in ‘n rolstoel maar sy was daar. Haar man Alex was die “Bebaardste Bejaarde”. Hy het ‘n Cd ontvang vir die senior burger met die langste en weligste baard.
DSCN2605
DSCN2606
DSCN2609

ONS GENIET BEVORDER EN VERTOON ONS KULTUUREIE.

Saturday, September 3rd, 2016

ATKV CENTURION SE KULTUURPROGRAM BY KERK TREK BAIE AANDAG.

Gemeentelede van NG Mootwes het die kultuurprogram tydens hul Plaaskermis baie geniet. Die sang, musiek, volkspele, en boeredanse, het ‘n heerlike kuieratmosfeer geskep. Die toutrek, aartappelskil en rissie-eet het vir baie humor en genot gesorg.

Die potjiekoskompetisie het baie aandag getrek. Die beoordelaars moes omtrent hul proe ken om ‘n wenner aan te wys. Gert Stolz was die wenner met sy Hoender Briyani. Thys Kotze se stalletje is as die beste stalletjie aangewys en Ouma Grieta se span as die stalletjie met die beste gees.

Die kermis is na die ds. se opening verras met ‘n dowe en haar ma se lewenslange vertrouensverhouding. Karin is doof gebore. Haar ma Vera kommunikeer van kleins af met haar deur lippetaal. Karen het die lied “Gebed” gesing met haar ma wat die woorde vir haar op maat van die musiek geliplees het.

Die gehoor het ook die musiek van Hennie Strydom (klawerbordd), Albie Alberts (baskitaar), Rommel van der Riet (saag en mondfluitjie) en die sangers Ina Labuschagne en Herman Steyn (sang, kitaar en modfluitjie baie geniet.

Hennie de Winnaar het die aartappelskilkompetisie gewin met sy skillengte van 1m 27.5 uit een aartappel. Kelly Merwe het die rissie-eetkompetisie gewen met die eet, kou, sluk van 22 rissies in 60 sekondes.

Op die foto verskyn voor: Rommel van der Riet. Agter vlnr.: Hennie Strydom, Albie Alberts, Vera Koen, Karin Koen en Sakkie Kotze. Op die ander foto proe Ben Kruger en Sakkie Kotze Kotze (twee van die beoordelaars tydens die potjiekoskompetisie) aan Anemi Leach (agter) se wildebeespotjie met koedoe en rooibok en wildebees.

Nog foto’s op webwerwe: CenturionTak en ATKV Centurion
DSCN2571
DSCN2580
DSCN2576

GELUKWENSE AAN DIE MENTOR VAN LEIERS.

Friday, September 2nd, 2016

INSTITUUT VIR JEUGLEIERSKAP BY H/s WATERKLOOF GAAN VAN KRAG TOT KRAG.

Sakkie Kotze van ATKV Centurion Jeugleiersforum het Vrydag 2 September tydens saalopening dank en en waardering betuig vir die opleiding en bemagtiging van jeugleiers by die skool.

Hy het verwys na oud-leerlinge wat in ons land en oorsee presteer,
leiding gee en neem op verskillende lewensterreine – soos nasionale, provinsiale en plaaslike regeringsleiers, akademici, kerk-, onderwys-, sport- en kultuurleiers.
Hy het ook na die hoof en personeel van die skool verwys as dinamiese leiers wat leiding gee – mnr. Daan Potgieter as hoof en
onderwysers in die klas, op die sportveld en op kultuurgebied.

Mnr. Burger Lindeque het gelukwense ontvang vir sy inisiatiewe met die totstandkoming van die Instituut vir Jeugleierskap by die skool. Leiers word deurlopend opgelei en bemagting om op al die genoemde lewensterreine te kan leiding gee en neem.

Op die foto ontvang mnr. Lindeque gelukwense van Sakkie Kotze. Vlnr.: Mnr. Potgieter, Burger Lindeque en Sakkie Kotze.
DSCN2564

LEIERWEES VANUIT ‘N ANDER PERSPEKTIEF.

Thursday, September 1st, 2016

LEIERS BY H/S WATERKLOOF ERVAAR ‘N ANDER DINAMIKA VAN LEIERWEES EN LEIEROPTREDE.

Lede van die ATKV Centurion Gespreksforum het op 31 Augustus die Gr. 8-, 9- en 10-leiers van die skool ‘n ander dimensie van leierwees laat beleef.

Mnr. Sakkie Kotze het met hulle gesels oor bepaalde leiereienskappe soos geloof, hoop, liefde en integriteit.

Me. Karen Koen het met hulle oor vertroue gepraat. Sy is doof sedert geboorte. Haar ma Vera het alles wat mnr. Kotze vir die leiers gesê het, vir haar met gebaretaal en liplees vertolk.

Karin het die lied “Gebed” gesing deur haar ma se liplees te volg.

Mnr. Kotze het afgesluit deur aan die leiers te vra:
Is jou verhouding met jou ma, met jou pa ook so sterk gegrond op vertroue soos tussen Karen en haar ma?
Is jou leierskaprol met jou medeleerlinge ook so sterk gegrond op wedersydse vertroue?

Op die foto verskyn die ATKV-gaste saam met die leiers en die Adjunkhoof.
Voor vlnr.: Mnr. Sakkie Kotze, mev. Vera Koen, me. Karen Koen en mnr. Burger Lindeque (Adjunkhoof)
DSCN2562