Archive for February, 2016

Musiek vir senior burgers

Sunday, February 28th, 2016

ATKV CENTURIONMUSIKANTE SKEP KUIERATMOSFEER BY MIDSTREAM AFTREEOORD.

Ver terugverlangmusiek, nostalgiese maar ook lekker kuier- en saamsingmusiek is tydens ‘n braai deur die musikante vir die inwoners aangebied.

Op die foto verskyn genl. Gert Opperman, sy vrou Ria en Sakkie Kotze saam met die musikante.
Genl. Opperman het onlangs afgetree as BD van die Voortrekkermonument en die Erfenisstigting. Hy is lid van die Direksie van die Aftreeoord. Sakkie Kotze was voorheen skoolhoof en het ook onlangs as onderwysbestuurder afgetree. Hy was jare lank lid van die ATKV Direksie en is steeds voorsitter van ATKV Centurion.

Voor vlnr. sit Rommel van der Riet (saag en mondfluitjie) en Hennie Strydom (klawerbord en kitaar). agter staan Johan van Eeden (trekklavier en kitaar), Ria en Gert Opperman en Sakkie Kotze.
DSCN1784

ATKV Onderwyskonferensie

Wednesday, February 24th, 2016

ATKV ONDERWYSKONFERENSIE WEK WYE BELANGSTELLING.

Verskeie hoofde van skole en ander onderwysleiersuit Gauteng en omliggende provinsies het die ATKV se Onderwyskonferensie op 24 Februarie in Randburg bygewoon.
Die doel was om te fokus op onderwys in Suid-Afrika en die moontlike ondersteuning wat op verskeie terreine gegee kan word.

Dr. Muavia Gallie was die hoofspreker. Hy is Besturende Direkteur van Education Moving Up en die School Turnaround Foundation.

Op die foto verskyn van die skoolleiers uit Pretoria saam met hom.
Voor vlnr.: Mnre. Fraser Parker (Departementshoof H/s Waterkloof), dr. Danny Titus (ATKV Uitvoerende Direkteur: Kultuur), Neels Dippenaar (Hoof: L/s Erasmia).
Middel: Mnre. Seymour Bothman (ATKV Senior Bestuurder: Onderwys), Dr. Muavia Gallie (Hoofspreker), Salleh Mohamed (Hoof: Hillside P/s).
Heelagter: Mnre. Sakkie Kotze (ATKV Centurion) en Neels de Villiers (Adj. Hoof H/s Waterkloof).
DSCN1779

Gelukwense aan Toppresteerders in hul moedertaal

Saturday, February 20th, 2016

INTERNASIONALE MOEDERTAALDAG: GELUKWENSE AAN SUID-AFRIKA SE GR. 12 TOPPRESTEERDERS IN HUL MOEDERTAAL.

Verskeie toppresteerders het ATKV Centurion se gelukwensfunksie Saterdag 20 Februarie by die Ou Raadzaal op Kerkplein in Pretoria bygewoon.

AFRIKAANS:
Nasionale en Provinsiale Toppresteerrder van Mphumalanga: Grethe Maritz van HTS Middelburg.
NDEBELE:
Provinsiale Toppresteerder van Gauteng: Sophie Mahlangu van Mahlenga Secondary School.
SEPEDI:
Nasionaal 3e en Provinsiale Toppresteerder van Limpopo: Chabalala Evelyn Lebogang van Bakenberg High.
SESOTHO:
Nasionaal 2e en Provinsiale Toppresteerder van Gauteng: Mbele Mbali van Beverley Hills School.
SETSWANA:
Nasionale en Provinsiale Toppresteerder van Noordwes: Mmapaseka Dibetso van Malatse Motsepe High.
XITSONGA:
Nasionale en Provinsiale Toppresteerder van Limpopo: Hazel Baloyi van Nyanisi Secondary.
Provinsiale Toppresteerder van Gauteng: Benette Thabe Mkabe van Maisisebenze Comp. School.

Sakkie Kotze, voorsitter van ATKV Centurion, voormalige skoolhoof en pasuitgetrede onderwysleier en lid van die ATKV Direksie, het die Toppresteerders onder andere aangemoedig om hul moedertaal nie net by die huis nie, maar op straat en in die openbare lewe met trots te praat en te skryf.
Hy het hulle ook uitgenooi om verdere navorsing oor die herkoms, geskiedenis, uniekheid en trots van hul moedertaal te doen. He het verder bygevoeg: Ons moedertaal is ons trots, daarom is ons ook trots op jou moedertaal.”

Hy het ‘n spesiale beroep op alle Suid-Afrikaners gedoen om ‘n derde of meer inheemse taal aan te leer. “In Suid-Afrika met sy verskeidenheid taal- en kultuurgroepe, sal dit beter begrip, verstaan, respek en ondersteuning vir mekaar, bevorder.

Hy het afgesluit met sy bekende moedertaalcredo soos wat dit in een van die Afrikaanse skoolhandboeke verskyn:
ONS PRAAT SAAM (SIYAKHULUMISANA) – WE TALK TO EACH OTHER (RE A BUISANA)
“Ek kan praat en skryf, sing en lees, hoor en leer, dink en droom, bid en glo in my eie moedertaal.”
“Ke kgona go bua le go kwala, go opela le go bala, go utlawa le go ithuta, go nagana le go lora, go rapela le go dumela mo modimong, ka puo ya go mme”
“Ngikwazi ukukhuluma nokubhala, ukucula nokufunda, ukuzwa nokuqonda ukucabanga nokuphupha, ukuthandaza kanye nodumisa ngolimi oluncelwayo”
“I can speak and write, sing and read, hear and learn, think and dream, pray and believe in my own mother tongue.”

Op die foto verskyn van die Toppresteerders wat die Gelukwensfunksie Saterdag 20 Februarie in die Ou Raadzaal op Kerkplein in Pretoria bygewoon het.
Voor van links na regs: Hazel Baloy (Xitsonga), Mbele Mbali (Sesotho), Chabalala Evelyn Lebogang (Sepedi).
Agter: Benette Thaba Mkabe (XiTsonga), Mmapaseka Dibetso (Setswana), Grethe Maritz (Afrikaans) en Sakkie Kotze (ATKV Centurion)

Sakkie Kotze
082 925 1488
Nog foto’s op webwerf: ATKV Centurion.
DSCN1752

Steyn en Elvira se sang en musiek is volhoubaar.

Saturday, February 13th, 2016

SANG EN MUSIEK VLOEI DEUR HUL ARE EN HUL MENSWEES.

Steyn Fourie en Elvira Fourie sing en maak al vir baie jare musiek wat waarde toevoeg tot ons Afrikaanse kultuurskat. Hulle is en bly gewaardeerde lede van ATKV Centurion se Musiekforum.
Die dusver enigste Afrikaanse Sokkerondersteuningsliedjie het uit die Musiekforumgeledere ontstaan. Thea de Kock een van ons liriekskrywers, het die liedjie geskryf en Steyn Fourie het dit gekomponeer. Kyk en luister na die liedjie op ons webwerf: ATKV Centurion. Gaan op die eerste bladsy na die skakels regs en ontsluit “Afrikaanse Sokkerliedjie”.
Steyn en Elvira is baie innoverend en fokus tans ook namens ATKV Centurion op opvoedkundige musiekprogramme soos o.a. “Hooper”. “Ons wil ouers en onderwysers ondersteun om bepaalde gedragspatrone en optredes by kinders tuis te bring.

Steyn se twee kinders is netso musikaal. Shan en Nadia sing en maak musiek onder die verhoognaam Nashdin.
DSCN1723
DSCN1730

“Hartenbos O Hartenbos”

Saturday, February 13th, 2016

ATKV CENTURION SANGERSFORUM BRING HULDE AAN CORA MARIE.

‘n Nuwe liedjie “Cora Marie” is deur lede van ATKV Centurion se Musiekforum ter nagedagtenis aan Cora Marie geskryf en onlangs tydens ‘n Herdenkingskonsert in die Centurionteater gesing.

Hulle het ook die liedjie “Hartenbos O Hartenbos” wat Cora Marie en haar sangmaat Kupido oor die ATKV-oord op Hartenbos geskryf en gekomponeer het, vir die gehoor gesing.
Cora Marie en Kupido het die liriek en die musiek geskryf en gekomponeer terwyl hulle in die motor oppad terug Pretoria toe was na hul eerste optrede by Hartenbos. Hulle het sedert 1983 vir baie jare gedurende Desember op Hartenbos opgetree.
Die liedjie is op haar Cd “Ek is ‘n countrymeisie” wat in 1984 verskyn het, ingesluit.

Cora Marie het vanaf 1974 tot 1994 landwyd opgetree. Sy het 22 langspelers die lig laat sien waarvan 14 goue status bereik het.

Sy is in 1994 aan kanker oorlede.
Shaun Mynhardt het haar biografie “Gee haar ‘n Roos” in 2012 vrygestel. Hy hou ook haar Ondersteuningsklub asook haar graf in Pretoria-Oos in stand.

Die lirieke van “Cora Marie” en “Hartenbos O Hartenbos” is met foto’s van haar op twee afsonderlike muurbehangsels monteer en as aandenkings onderskeidelik aan haar broer Bobby Nell en Schalk Cilliers, die ATKV se Uitvoerende Direkteur: Sake oorhandig.

Op die een foto oorhandig Sakkie Kotze, voorsitter van ATKV Centurion die muurbehangsel met die liriek van “Cora Marie” daarop aan haar broer Bobby Nell.

Op die ander foto oorhandig hy die muurbehangsel met die liriek van “Hartenbos O Hartenbos” aan Schalk Cilliers.
Dit sal mettertyd in die kantoor van die Oordbestuurder op Hartenbos ‘n erehangplek kry.

Sakkie is van mening dat Hartenbos heelwaarskynlik die enigste vakansieoord in Suid-Afrika is wat met so ‘n eie unieke lied kan spog.
20151125_120533
DSCN1720

Musiek-, sang en danspassies vir senior burgers.

Tuesday, February 9th, 2016

ONS MAAK MUSIEK EN DIE SENIOR BURGERS OEFEN HUL AMPERVERGETE VOLKSPELE-PASSIES.

Van ons musikante het Dinsdag 9 Februarie by die El-Pida Dienssentrum se maandbyeenkoms vir senior burgers opgetree. Dit het by die saal van die NG-gemeente Valleisig plaasgevind.

Sakkie Kotze het hulle vertel van die unieke Cd “Ons eer ons bejaardes” en ‘n paar snitte daarvan voorgespeel. Hy het ook ‘n kopie aan me. Judy Bovey die bestuurder, oorhandig sodat lede van die Dienssentrum enige tyd daarna kan luister.

Hy het daarna die gehoor genooi om ‘n paar bekende volkspelepassies saam te dans en te sing.

Op die foto verskyn van die musikante saam met ‘n paar van die lede wat die byeenkoms bygewoon het.
Hennie Strydom het die klawerbord met kitaarspel afgewissel en Rommel van der Riet het die saag en die mondfluitjie gelyktydig bespeel.
DSCN1709
DSCN1715

Ons bevorder ons taal en kultuur steeds onbeskaamd.

Tuesday, February 9th, 2016

ATKV CENTURION KYK TERUG NA ‘N BAIE SUKSESVOLLE JAAR.

Ons takjaarvergadering het die afgelope week op 4 Februarie in Centurion plaasgevind.

Sakkie Kotze het verwys na die vele suksesprojekte en o.a. die unieke optrede tydens die Internasionale Fietsrykongres in Pietermaritzburg genoem. Die tak is genooi om ‘n program van tradisionele Afrikaanse sang en musiek aan te bied met tradisionele eetgoed soos o.a. koeksisters en melktert.

Ons unieke Herinneringslied vir Anneke Mostert, ‘n skoolmeisie wat haar eie lewe geneem het a.g.v. spottery by die skool, het gehelp om by haar ouers, boeties, sussies en maats berusting te bring. Hulle predikant het ons Musiekforum genooi om ‘n gewyde musiekprogram tydens die oggenderediens aan te bied. Dit was aangrypend. Ons gaan hierdie jaar saam met die ouers ‘n program loods om ouers, onderwysers en die jeug saam te snoer teen boelies in ons skole en in die gemeenskap.

Die tak se eie webwerf: ATKV CENTURION het sedert sy ontstaan ‘n paar jaar gelede nou al bykans 120,000 besoekers gehad. Baie dankie aan ons webmeester Hardus Havenga wat dit instand hou.

Op die foto verskyn die lede wat vir die nuwe boekjaar op die Takbestuur verkies is. Voor vlnr.: Retha Botha, Hannetjie Havenga, Beatrice Kotze, Cornelia Havenga en Elsabe Bezuidenhout. Agter vlnr.: Tully de Beer, Melvin Tobias (ATKV Takke-afdeling), Sakkie Kotze (Voorsitter), Hardus Havenga (O/voorsitter) en Frik Bezuidenhout.
DSCN1704

Ons ondersteun die Voortrekkermonument al vir baie jare.

Wednesday, February 3rd, 2016

ATKV CENTURION MUSIEKFORUM VOEG WAARDE TOE TOT ‘N BESOEK AAN DIE VOORTREKKERMONUMENT.

Die Voortrekkermonument en die ATKV is jarelange blywende kultuurvennote.
Die ATKV Centurionsangers en -musikante tree gereeld by die Monument op en ondersteun so die kultuurtaak van die Monument.

Op Dinsdag 3 Februarie het van hulle daar musiek gemaak terwyl die een toerbus na die ander daar stilhou om oorsese toeriste ook met ons taal en kultuur te laat kennis maak.

Die groep Nederlandse toeriste was aangenaam verras toe een van die Forumlede Rommel van der Riet, hulle met tradisionele Afrikaanse sang, saag- en mondfluitjiespel uitnooi om “Sarie Marais” saam te sing. Daarna het hy hulle as een van ons stamlandinwoners, verder verras deur Dana Winner se liedjie “Seven Regenbogen” te speel en te laat saamsing.

Sakkie Kotze voorsitter van ATKV Centurion het aan die toergroep gemeld dat die Voortrekkermonument nie net ‘n statiese gebou is nie, maar dat die Afrikaanse taal en kultuur hier lewe – “daarom dat ons sangers en musikante gereeld hier optree” het hy bygevoeg.

Hy het ook verwys na Afrikaans se 90e amptelike bestaansviering wat op 8 Mei 2015 begin het en vanjaar op 8 Mei om 15:00 afgesluit word met ‘n taal- en kultuurprogram in die Senotaafsaal van die Monument. Die program word deur ATKV Centurion in samewerking met die Voortrekkermonument aangebied en sluit koorsang, samesang, orkesmusiek, voordrag en groeteboodskappe in. Kaartjies by die Monument te koop. Meer inligting op webwerf ATKV Centurion.

Op die foto sit voor vlnr.: Rommel van der Riet (musikant), Sakkie Kotze (voorsitter) en Ben Lombard (toergids).
DSCN1694