Archive for January, 2016

ATKV ondersteun adminpersoneel van Centurion- en Pretoriaskole.

Thursday, January 28th, 2016

DSCN1685Vyf en sestig kantoorpersoneel van onderskeidelik vyf en dertig Afrikaansmediumskole in Pretoria, het die werkswinkel, aangebied deur die Onderwyslessenaar van ATKV SA bygewoon. Dit het Woensdag 27 Januarie by die Centurion Gholf Estate plaasgevind. Die Centuriontak het as gasheer opgetree en ook vir die musiek gesorg.

Daar is onder andere gesprek gevoer oor algemene kantoorpraktyk, bevordering van mensverhoudinge, professionele optrede en uitbou van die beeld, visie en missie van die skool. Mnr. Andre Hendricks van die ATKV Hoofkantoor het as gespreksleier opgetree.

Sakkie Kotze, voorsitter van Centurion het die opening en verwelkoming waargeneem. Hy het as voormalige skoolhoof en kringbestuurder ook vir baie jare die portefeulje onderwys op die direksie van ATKV SA beklee. Hy het o.a. verwys na die belangrike rol wat die kantoorpersoneel as eerste aanhoorders van leerders, ouers en die publiek se besoek aan die skoolkantoor speel.
Hy het ook n.a.v. Matt. 19:14 “Laat die kindertjies na My toe kom en verhinder hulle nie….” gewys op die belangrike rol wat kantoorpersoneel speel met verhoudingbou en ondersteuning aan leerders wat o.a. voor skool, tydens pouses en na skool by die kantoor kom aanmeld vir hulp.

Op die foto’s verskyn mnre. Andre Hendricks en Sakkie Kotze, een van die ATKV Centurionmusikante Rommel van der Riet met sy saag en mondfluitjie en die administratiewe personeel van die skole in die seminaarlokaal en buite tydens groepbesprekings.
DSCN1663
DSCN1656
DSCN1681
DSC_3811

Voorspoedige 2016…!!!

Wednesday, January 27th, 2016

Ons wens al ons lede, ondersteuners, taal- en kultuurvriende ‘n voorspoedige nuwejaar toe. Laat ons almal saamwerk om ons kultuureie te bewaar, te beskerm en te bevorder.
Ons steek ook ‘n hand van vriendskap na al die ander taal- en kultuurgroepe in ons land uit en respekteer hul eie kultuurgoedere. Ons dank die Here vir al Sy goeie gawes en vra Sy krag en genade om elke dag ons naaste te dien in word en daad.
Sakkie Kotze
Voorsitter.