Archive for January, 2015

Laat ons taal en kultuur verder groei en blom in 2015…!!!

Friday, January 2nd, 2015

AAN AL ONS AFRIKAANSE TAAL EN KULTUURVRIENDE.
Ons wens u almal ‘n baie Kultuurryke Nuwejaar toe.
Ons taal en kultuur kan slegs groei en blom as ons as die gebruikers daarvan, dit bevorder deur ons betrokkenheid by ATKV-taal- en kultuuraktiwiteite op nasionale, provinsiale en plaaslike vlak.
Niemand anders in hierdie land sal dit vir ons en namens ons doen nie.
Maak “Raak Betrokke” u nuwejaarsleuse vir 2015.

Sakkie Kotze
Voorsitter
082 925 1488
iakotze@mweb.co.za