Archive for July, 2014

Anderstalige leerders praat, sing, dink en dans in Afrikaans by Engelsmediumskool.

Monday, July 28th, 2014

Bok van Blerk en HTS Potch 023ATKV-gelukwense aan Toppresteerders Afrikaans by Engelsmediumskool.

Al 750 anderstalige leerders by Arcadia Primary in Pretoria neem Afrikaans as vak.
Mnr. Allies van Niekerk, adjunkhoof en vakhoof vir Afrikaans, slaag daarin om saam met sy medepersoneel ‘n smaak en ‘n lus by die leerlinge te kweek om Afrikaans te praat. Die leerders praat, sing, dink en dans ook in Afrikaans.
Hulle eie moedertaal is van ons inheemse tale soos o.a. Tshwana, Xhosa en Zulu maar daar is ook leerders in die skool met o.a. Italiaans, Frans en Spaans as moedertaal.

Bok van Blerk was baie aangenaam verras toe hy as gas van die ATKV saam met Sakkie Kotze Dinsdag 28 Julie by die skool was en gehoor het hoe entoesiasties hulle van sy liedjies sing.

Sakkie het die hoof en personeel bedank en gelukgewens met die sukses wat hulle behaal en die gesindheid van aanvaarding en waardering wat hulle by ouers en leerders vir mekaar en vir al die taal- en kultuurgroepe in ons land skep. “U voorbeeld kan gerus deur al die hoofde en personeel van ons skole gevolg word. Dit dra beslis by tot beter verhoudinge tussen die taalgroepe en beter dissipline by die skool”, het hy ondermeer gesê.

Bok van Blerk het saam met Sakkie Kotze die huidige halfjaar-toppresteerders in Afrikaans voorspoed en geluk toegewens.

Op die foto verskyn die toppresteerders Afrikaans voor vlnr.: Rick Chattergee (Gr.4), Kiara Reinier, (Gr.5), Alison Goodway (Gr.6) en Adam Sim-Booyens (Gr.7). Hul vakonderwyser staan agter hulle.
Agter: Sakkie Kotze (ATKV Centurion), J. Joubert, L.Schoeman, Bok van Blerk, J. Malan en A. van Niekerk.
Navrae: Sakkie Kotze 082 925 1488 ww.tak.co.za ATKV Centurion.

ATKV Centurionmusikante verstewig kultuurbande by Sammy Marks-museum

Monday, July 14th, 2014

ATKV Centurionmusikante bevestig ons kultuurvennootskap as gaskunstenaars by Sammy Marks-fees 12 Julie 2014

Sammy Marks Museum in Pretoria-Oos het Saterdag die 170ste geboortejaar van Sammy Marks met ‘n vrolike Kultuurfees herdenk.

Die publiek kon die swierige historiese woning en Zwartkoppies landgoed van die Marksgesin besoek en die kuns- en kosstalletjies op die plaas besigtig en ondersteun.
Die Lindfield Victoriaanse Museum in Johannesburg het ook ‘n uitstalling daar gehad.
Die ATKV Centurionmusikante is genooi om as enigste gaskunstenaars van die dag op te tree en het met hul opgewekte musiekspel ‘n vrolike verjaarsdagatmosfeer geskep en weereens ons kultuurbande verstewig.

Sammy Marks is op 12 Julie 1844 in Litaue (destyds deel van Rusland) gebore. ‘n Straat in Litaue is na hom vernoem en heet vandag nog so.
Hy het in 1868 as jong entrepreneur na Suid-Afrika gekom en met verskeie besighede soos o.a. diamantverkopery, steenkoolontginning, staalfabrieke, teēls- en steenmakery begin.
In Pretoria het hy op Eerste Fabrieken konfyt-, brandewyn- en glasaanlegte gevestig.
Hy was bevriend met Paul Kruger en het die Krugerstandbeeld op Kerkplein finansier en die sinagoge in Paul Krugerstraat opgerig.

Foto op ons webwerf.
Die foto is in die Biljardkamer van die Markswoning geneem. Die portret teen die muur is ‘n foto van Sammy Marks (regs) en sy pa Mordechai. Die foto is in Litaue geneem en in 1903 op een stuk papier by ‘n winkel in Pretoria vergroot.
Op die foto verskyn voor vlnr.: Katherine Love (kurator van Lindfield Victoriaanse Museum), Nerina Walters (kurator van die Sammy Marks-museum) en Yolandi van Straaten (museumgids).
Agter staan vlnr.: Willie Jooste (klawerbord- en trekklavierspeler), Herman Steyn (sanger, kitaar en mondfluitjiespeler) en Rommel van der Riet (saagspeler)

Navrae: Sakkie Kotze 082 925 1488 webwerf: www.tak.co.za ATKV Centurion

sammy marks 013

Alf Spinner herstel en restoureer trekklaviere al vir 27 jaar.

Monday, July 14th, 2014

ATKV-dankie aan Alf Spinner vir 27 jaar se herstelwerk en restourasie van trekklaviere.

ATKV Centurion Musiekforum het die afgelope naweek tydens ‘n geselligheid in Brakpan gelukwense aan Alf Spinner met sy 82e verjaarsdag oorgedra.

Die voorsitter Sakkie Kotze het hom bedank vir sy bevordering van die Afrikaanse taal en kultuur deur sy herstelwerk en restourasie van trekklaviere oor ‘n tydperk van 27 jaar.
“U bydrae tot die bevordering van ons kultuur is ‘n belangrike skakel tussen musikant en musiekinstrument. U verenig en verseker die kwaliteitspel van ons trekklavierspelers met ‘n kwaliteitinstrument.”

Alf speel al baie jare lank trekklavier in sy kerk se musiekgroep. Verder is hy voltyds met die herstel- en restourasiewerk van trekklaviere besig. Hy het al ophou tel hoeveel hy die afgelope 27 jaar herstel het, maar dit beloop al ‘n paar duisend instrumente.

Verskeie bekende trekklavierspelers het die geleentheid bygewoon soos o.a. Lieb Bester, Theo Erasmus en Willie Jooste. Lieb en Theo is ook lid van die Beoordelaarspaneel van ons landwye Musiektalentkompetisie vir Senior Burgers. Willie is lid van ons Musiekforumorkes.

Voor vlnr.: Lieb Bester, Alf Spinner en Theo Erasmus. Agter vlnr.: Johan Vogel, Jannie Meyer en Johan Myburgh (trekklavierspelers) en ATKV Centurion Musiekforumlede Sakkie Kotze (voorsitter), Willie Jooste (trekklavier) en Herman Steyn (sanger, kitaar en mondfluitjie)
Navrae: Sakkie Kotze 082 925 1488 Webwerf: ATKV Centurion
trekklavier Alf Spinner 014

July…!!! ATKV MUSIEKKUIER MET ‘N PERDEGALLOP…!!!

Tuesday, July 1st, 2014

ATKV Centurion het die afgelope naweek ‘n musiekkuier met ‘n perdegallop gevier.

Drie musikante het puik spel gelewer met orrel en klavier (Martin Lane en Marnus Greyling) en viool (Daline Wilson). Dit het aan huis van Martin Lane, seniorlid van ons Musiekforum plaasgevind. Bekende Afrikaanse musiek, christenmusiek maar ook musiek uit die operas is gehoor.

By dieselfde geleentheid is daar ook ‘n groeteboodskap deur Sakkie Kotze aan Pine Pienaar oorgedra.

Pine is ‘n spoedige herstel na erge siekte en vele operasies toegewens. Ons het hom ook bedank vir sy bevordering van ons taal en kultuur deur sy jarelange oorklankings, sportuitsendings en aanbieding van musiekprogramme by die SAUK. Hy praat met trots van sy radiomentor Heinrich Marnitz.

Hy is egter ook geloof vir sy bevordering van die perderesieskultuur in Afrikaans. Dis mos binnekort weer July tyd op Saterdag 4 Julie…!!!

Pine lewer al vir baie jare radiokommentaar oor perderesies ook in Afrikaans. Sy Afrikaanse kommentaar is ook as agtergrondklank gebruik toe daar in een van die Egoli-episodes oor perderesies gepraat is.

Hy het deur al die jare ook ‘n eie karakter aan perdewedrenne gegee met nuwe Afrikaanse woorde en terme wat hy self geskep het soos o.a. “nooienswedren” vir ‘n perd wat vir die eerste keer aan ‘n resies deelneem en “ritser” as ‘n wedder twee van die eerste drie wenners reg voorspel het.

Tans lewer hy perdewedrenkommentaar op Radio Lotus en op Kanaal Phumalele saai hy na 32 lande uit.

Sakkie Kotze van ATKV Centurion het na hom, Tinus Esterhuizen en Heinrich Marnitz as “karperde” verwys wat saam baie sakke sout as jarelange betrokkenes by die SAUK geëet het.

“Perderesies en perdegallop is mos ook deel van ons kultuur” het Sakkie bygevoeg en o.a. na die operette “Ligte Ruitery-overture” van Franz von Suppe verwys.

Hy het die volgende Groeteboodskap namens ATKV Centurion aan Pine Pienaar opgedra:

Daar word wêreldwyd aanvaar

dat die uitsaai-kolos Pine Pienaar

vir jare al ‘n radiobekende

uitsaaier is en perdewedrenlegende.

Hy het gereeld die Afrikaanse luisteraars bekoor

en sy stem word orals gehoor.

Vanaf Kensington, Kenilworth en Greyville laat hy

soos in die July sy stem gedy.

Hy is op 17 Oktober 1946 gebore

en Matriekafskeid was hom in 1964 beskore.

Hy het by die Normaalkollege Pretoria studeer

en baie goed as onderwysstudent presteer.

 

Daarna het hy vir 12 jaar by Hoërskool Roodepoort

sy talente uitgestal en gewys hy behoort

tot ‘n hoër roeping toe te tree

en het hy toe tot die bemarkingsberoep toegetree.

Hy was later bedrywig by sewe radiostasies van die SAUK

met die uitsaai van perdewedrenne aan hom opgedra.

 

Nou maak hy gereeld by Radio Lotus ‘n draai

en by Kanaal Phumalela na 32 lande perdewedrenne uitsaai.

Hy is ‘n ikoon op die perdewedren uitsaaigebied

met uitsendings wat altyd akkuraat en blitsvinnig geskied.

Hy is goed van inbors en ‘n familiemens

sy liefde vir sy vrou Anne-Mare en kinders ken geen grens.

 

Sy kuns as Afrikaanse uitsaaier word deur almal geniet

en ‘n eie woordeskat word aan perderesies gebied.

Sy groot voorliefde is en bly Afrikaans en ons musiek

en soos sy eie vader presteer hy ook in atletiek.

Ons beste wense vergesel u en u gesin.

Mag elke dag steeds by God se liefde, genade en vrede begin.

ATKV Centurion

Webwerf: Kyk op Facebook by ATKV Centurion

Foto:         Vlnr.:    Daline Wilson, Marnus Greyling, Pine Pienaar, Martin Lane, Sakkie Kotze

Tinus Esterhuysen