Archive for May, 2014

Centuriontak met twee toekennings vereer tydens die AJV van ATKV SA.

Friday, May 30th, 2014

Centuriontak ontvang twee toekennings tydens die Algemene Jaarvergadering van ATKV SA.

ATKV Centurion is tydens die AJV van ATKV SA met twee toekennings vereer nl. vir hul onderwysprojek en talentkompetisie vir senior burgers.

Op die foto verskyn hulle saam met Johan van Schoor, Direksievoorsitter en Japie Gouws, Besturende Direkteur van die ATKV.
Vlnr.: Johan van Schoor, Frik Bezuidenhout, Beatrice Kotze, Japie Gouws, en Sakkie Kotze (Takvoorsitter). AJV Direksie 2014 Arcadia P 010

Direksievergadering voor die aanvang van die AJV by Buffelspoort.

Friday, May 30th, 2014

Direksievergadering voor die aanvang van die Algemene Jaarvergadering van die ATKV op 28 en 29 Mei 2014 by Buffelspoort.

Op die foto verskyn voor sittende vlnr.:
Eben Potgieter, Anton Redelinghuis (O/voorsitter), Johan van Schoor (Voorsitter), Japie Gouws (Besturende Direkteur), Adv. Johan Kruger.
Agter staande vlnr.: Hennie Bekker (UK: Finansies), Sonel Brits (Maatskappysekretaris), Adv. Hennie Strauss, Herman Bailey, Christo van der Rheede, Sakkie Kotze, Nico Ras, Francois Naudé, Schalk Cilliers (UK: Sake), dr. Danny Titus (UK: Kultuur), Jackie van den Berg (Komiteeklerk), Ds. Dawid de Wet. AJV Direksie 2014 Arcadia P 001AJV Direksie 2014 Arcadia P 006

Twee Kultuurleiers vereer.

Friday, May 30th, 2014

Twee Kultuurleiers, Steve Hofmeyr en Sakkie Kotze is tydens die
Boeremusiekklub van Suid-Afrika se Meibyeenkoms in Pretoria vereer.

Steve Hofmeyr en Sakkie Kotze bevorder die Afrikaanse taal en kultuur al
vir baie jare op hul eie unieke manier.

Steve Hofmeyr is ‘n baie suksesvolle liriekskrywer, komponis, sanger,
digter, TV-aanbieder en akteur van formaat. Hy doen dit alles in Afrikaans.

Hy het al meer as 200 lirieke geskryf en gekomponeer en meer as 25 Cd’s
die lig laat sien.

Steve het bykans elke weeksaand en Saterdae ‘n optrede ȇrens in
Suid-Afrika of oorsee.

Steve het as TV-akteur ook roem verwerf met “Agter Elke Man” (140
episodes), “7e Laan” (30 episodes), “Kampus” en “Dis Hoe dit is”.

Hy is ook Afrikaanse skrywer en digter van formaat en het al ses boeke
geskryf en ‘n digbundel “Valkuns” publiseer.

Hy is in ‘n klas van sy eie en het al ikoonstatus verwerf.

Steve is ‘n baie groot liefhebber en ondersteuner van boeremusiek. Hy is
tans Beskermheer van die SA Boeremusiekklub.

Hy het ook al ‘n ATKV-toekenning vir sy bydrae tot die bevordering van
ons taal en kultuur gekry.

Sy omgeegesindheid teenoor mense wat swaarkry is deurgaans baie opmerklik.

Sakkie Kotze het vir baie jare die vak Afrikaans op laer- en hoërskool
aangebied.

Hy bevorder ons kultuur al van skool- en studentedae af op verskeie
maniere deur onder andere sy betrokkenheid by die Voortrekkers, sy
sangleiding by kultuurbyeenkomste, sy deelname aan Afrikaanse Volksang
en Volkspele, sy betrokkenheid by die ATKV en sy belangrike inisiatiewe
en suksesse om verhoudinge en samewerking tussen al die verskillende
kultuurorganisasies te bevorder.

Sakkie het self ook al voorheen op die Hoofbestuur van die Voortrekkers,
die Nasionale Raad vir Volksang en Volkspele asook 14 jaar op die Direksie van die
ATKV gedien. Hy het ook al ‘n toekenning van die FAK ontvang.

Hy is ook die stigter van die ATKV Centurion Musiekforum wat sangers en
musikante met bewese talent identifiseer en geleentheid bied om op te
tree. Die groep het al verskeie kere by die Voortrekkermonument opgetree
en die die Afrikaanse kultuurgroep ook al verskeie kere by die Uniegebou
en Vryheidspark tydens interkulturele musiekprogramme verteenwoordig.

Sakkie is ‘n vrywillige kultuurwerker wat dit doen vir die liefde van
die saak sonder vergoeding.

Hy het as voorsitter van ATKV Centurion al verskeie suksesprojekte
aangepak wat telkens nasionale mediadekking op TV, oor die Radio en in
koerante gekry het soos o.a. die ATKV-toekennings aan:
Riaan Cruywagen, Peet van Staden en Thinus Esterhuizen vir hul jarelange
verbintenis met die SAUK;
Jo Roos die beeldhouer en skilder; Sakkie het ‘n Weeklange uitstalling
van sy beeldhou- en skilderwerke by die Voortrekkermonument aangebied.
Jo was die eerste kunstenaar wat ooit ‘n borsbeeld van Nelson Mandela
gemaak het. Vele ander borsbeelde van vorige Eerste Ministers en
Staatspresidente maar ook ‘n beeld van Totius wat vandag op die kampus
van die Noordwes Universiteit staan;
Boeremusiekmusikante soos Nico van Rensburg, Flippie van Vuuren en Ollie
Viljoen;
Sangers soos Rudi Neitz, Jurie Ferreira, Hennie Smit, Juanita Claassen,
Lance James, Gert van Tonder en Steve Hofmeyr;
Herdenking van Jim Reeves se besoek aan Suid-Afrika vyftig jaar gelede
met ‘n musiekprogram by die Groot Gat in Kimberley in 2013;
Honderdjarige Herdenking van die Vrouemonument en Anglo
Boereoorlogmuseum in Bloemfontein met ‘n liedjieskryf- en gedigkompetisie;
Centuriontak het onder sy leiding ‘n Talentkompetisie vir Senior Burgers aangebied.
Dit was ook ‘n treffer. Al die beoordelaars is van ons bekendste sangers en
musikante wat nou self ook senior burgers is soos o.a. Mimi Coertse, Lance James,
Min Shaw, Rouel Beukes, Sonja Heroldt, Martin Lane, Lieb Bester en Theo Erasmus;
‘n Cd “Opgedra aan ons Senior Burgers” het toe die lig gesien met die treffers van
al ons bekendste sangers en musikante van weleer.
Die Cd word gratis aan ouetehuise voorsien sodat inwoners die nostalgie
kan herleef.

Sy liefde vir boeremusiek strek ver terug. In 2000 het hy die inisiatief
geneem om aan boeremusiekmusikante wat toe al vir langer as 40 jaar
boeremusiek in orkesverband bevorder, erkenning te gee. Drie
erkenningsfunksies is toe in Centurion, Kaapstad en Port Elizabeth
aangebied. Sy uitgangspunt was dat niemand wat kwalifiseer uitgelaat
moes word nie. Hy het baie moeite gedoen om die toe langslewende
boeremusikant Arnout Malherbe, op te spoor en tydens die funksie in
Centurion te vereer. Die Boeremusieklegendes soos o.a. Nico van Rensburg
en Flippie van Vuuren was ook daar maar hulle is intussen oorlede.

Op die foto spog Steve Hofmeyr (links) en Sakkie Kotze (regs) met hul
oorkondes terwyl Karel du Toit, president van die SA Boeremusiekklub
linksagter toekyk.

boeremusiekklub 024

‘n Goue penning vir die hoof mnr. Guldenpfennig…!!!

Tuesday, May 20th, 2014

nsmail-116ATKV-dankie en -gelukwense aan Pro Arte Alphen Park vir kuns- en kultuurbevordering.

Op Maandag, 19 Mei 2014, het ATKV Centurion die Hoërskool Pro Arte Alphen Park met ‘n sertifikaat vereer vir die groot bydrae wat die skool oor die afglope 20 jaar op die gebied van Kuns en Kultuur gelewer het.
Mnr. Sakkie Kotze het die skool geloof vir die talle oud-leerlinge wat al die afgelope twintig jaar as ambassadeurs die skone kunste op nasionale en internasionale vlak bevorder het. Hy het ook die hoof en personeel bedank wat hul passie vir kuns en kultuur met soveel entoesiasme met die leerders deel.

Die hoof, mnr Johann Güldenpfennig, is ook met ‘n goue penning vereer vir sy groot bydrae as hoof van die skool sedert 2007. Hoe gepas dat mnr Güldenpfennig met die ontvangs van die goue penning sy van gestand doen…!!!

Pro Arte Alphen Park is trots op hiedie erkenning wat bewys dat die skool se verrykte kurrikulum in die fokusareas ‘n wenner is.

So oud soos ons demokrasie, so oud is hierdie besonderse skool. Pro Arte Alphen Park is ’n unieke skool in die Ooste van Pretoria waar die Kunste en Besigheidsbestuur baie suksesvol saamgevoeg word. Die dubbelmediumskool bied ses gespesialiseerde fokusareas aan, naamlik: Dans, Kuns, Musiek, Drama, Gasvryheidstudies en Ondernemingsbestuur.
Die skool spog ook al vir 17 jaar met ‘n 100% matriekslaagsyfer en vir 20 jaar met ‘n Ontwerp matriekgemiddeld van meer as 84%. In 2013 het al die matriek Ontwerpleerders onderskeidings gekry.

Die skool het pas sy 20ste verjaardag met ‘n verskeidenheid van vertonings deur professionele oudleerders, sowel as huidige leerders gevier.
Die boom van die jaar 2014, ‘n Laventelboom, is op die skoolterrein geplant as herinnering aan hierdie besondere mylpaal.

Op die foto’s is mnr Johann Güdenpfennig links en mnr Sakkie Kotze, Voorsitter van die ATKV Centurion en lid van die Direksie van die ATKV SA, regs.

Gelukwense aan al die leerders by Arcadia Primary – hulle praat almal Afrikaans.

Friday, May 16th, 2014

ATKV-gelukwense aan personeel en leerders van Arcadia Primary vir hul gesindheid teenoor Afrikaans.

Lede van ATKV Centurion het Donderdag 15 Mei dank en waardering gaan betuig aan die personeel en leerders van Arcadia Primary.

Al die 750 leerders in die skool (van Gr. R tot Gr. 7) neem Afrikaans as tweede taal.
Dit is ‘n baie unieke multitalige skool: Die leerders se moedertaal wissel van Zulu tot Russies – al Suid-Afrika se inheemse tale soos o.a. Sotho en Xhosa tot oorsese tale soos Spaans en Italiaans.

Die onderrig van Afrikaans is daar ook uniek – die leerders hardloop elke dag al singende na die Afrikaanse klas met Afrikaanse liedjies soos o.a. “Sarie Marais” en “Ek Lewe”.

Ons ATKV Centurionmusikante het vir die leerders Afrikaanse musiek soos o.a. “Sarie Marais” gespeel – met ‘n konsertina deur Karel du Toit, ‘n kitaar en klawerbord deur Hennie Strydom, ‘n trekklavier deur Willie Jooste, ‘n saag en mondfluitjie deur Rommel van der Riet en Gert Coetzee met ‘n saag wat in 1954 deur sy pa by ‘n Hardewarewinkel in Pretoria gekoop is en sedertdien net as ‘n musiekinstrument gebruik word. Nie een van die leerders het al ooit iemand op ‘n saag hoor musiekmaak nie…!!!
Agter hulle op die verhoog staan mnre. Sid Viljoen (skoolhoof), Allie van Niekerk (Adjunkhoof en vakhoof Afrikaans) en Sakkie Kotze (Voorsitter ATKV Centurion en lid van die Direksie van ATKV SA).

Ons het vir Anneli van Rooyen, erelid van ATKV Centurionsangers saam genooi om te hoor hoe hulle haar liedjie “Ek lewe” vir haar sing. Dit was ‘n belewenis…!!!

Mnr. Allie van Niekerk, die skool se Adjunkhoof is ook die vakhoof vir Afrikaans. Hy bied die vak baie entoesiasties aan – ook m.b.v. multimedia. Die internet en tablet word elke skooldag met al sy lesaanbieding geïntegreer.

Ons het prestasiesertifikate aan die toppresteerders (almal bo 80%) in elke graad oorhandig. Op die foto verskyn van hulle met hul sertifikate.
Agter staan vlnr. mnre Sakkie Kotze en Allie van Niekerk.
Arcadia Primary 020

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Arcadia Primary 016

Twee veteraanomroepers by ATKV Mediaveertjies 2014

Sunday, May 11th, 2014

Twee Radio Uisaaifundi’s en Veteraanomroepers by ATKV Mediaveertjies 2014

Heinrich Marnitz en Wouter de Wet is albei al van 1960 af by uitsaaiwerk betrokke.

Hulle was albei verbonde aan die Afrikaanse Diens van die SAUK wat vandag as RSG bekendstaan.
Heinrich was nog altyd hoogaangeskrewe sportkenner en -kommentator en Wouter de Wet is steeds suksesaanbieder van verskeie klassieke musiekprogramme.
Heinrich Marnitz is tans omroeper by Radio Pretoria.

Wouter de Wet het ‘n ATKV-toekenning ontvang vir sy jarelange bevordering van klassieke musiek.
Heinrich Marnitz was ‘n finalis in die kategorie Beste aanbieder by ‘n Gemeenskapsradiostasie.

Op die foto wens Heinrich Marnitz vir Wouter de Wet geluk met die ATKV-toekenning.
Mediaveertjies 2014 003

Pretorianers by ATKV Mediaveertjies

Sunday, May 11th, 2014

SAMSUNG CAMERA PICTURESPretorianers by ATKV Mediaveertjies 2014

Heinrich Marnitz van Radio Pretoria was die enigste Pretorianer wat as ‘n finalis in een van die mediaveertjiekategorieë aangewys is.
Dit is ook die eerste keer sedert die ontstaan van Radio Pretoria in 1993 dat ‘n omroeper as ‘n finalis van hierdie gesogte mediatoekennings aangewys word.

Die ATKV gee elke jaar erkenning aan suksesrolspelers in die media met veertjietoekennings vir radio, televisie en die gedrukte media in Suid-Afrika in 38 verskillende kategorieë. Drie finaliste word in elke kategorie aangewys.

Op die foto verskyn die Pretorianers wat op 9 Mei as uitgenooide gaste van die ATKV by hierdie glansfunksie by Vodaworld teenwoordig was nl.
Voor vlnr.:
Genl. Gert en Ria Opperman (Erfenisstigting), Martjie Roos (TVPlus), Beatrice en Sakkie Kotze (ATKV Centurion en ATKV Direksie).
Agter: Isabel en Heinrich Marnitz (Radio Pretoria), Christo van Rheede (Afrikaanse Handelsinstituut (AHI) en ATKV Direksielid), dr. Dionè Prinsloo (Akademie vir Wetenskap en Kuns) en dr. Karel Prinsloo (Redakteur Plus 50)

ATKV Centurionsanger en Steve Hofmeyr gaskunstenaar by SA Boeremusiekklub.

Saturday, May 3rd, 2014

Steve Hofmeyr en Venetia Klopper (een van die ATKV Centurionsangers) gaskunstenaars by die Jaarvergadering van die SA Boeremusiekklub.

Die Jaarvergadering van die SA Boeremusiekklub het Saterdag 3 Mei by die Lionsklub in Pretoria-Oos plaasgevind.

Karel du Toit en Stompie Rautenbach is onderskeidelik as president en voorsitter van die SA Boeremusiekklub herkies.
Sakkie Kotze het gelukwense oorgedra en die volgehoue samewerking en ondersteuning van Afrikaanse kultuurvennote soos die SA Boeremusiekklub, die ATKV en ander kultuurorganisasies se aktiwiteite beklemtoon.
Verskeie orkeste het opgetree terwyl ander lede gesorg het dat daar altyd paartjies op die dansvloer was.

Op die foto verskyn Steve Hofmeyr en Venetia Klopper saam met Sakkie Kotze (voorsitter van ATKV Centurion en lid van die Direksie van ATKV SA) saam met hulle.

Sakkie Kotze 082 925 1488 www.tak.co.za ATKV Centurion

boeremusiekklub 037