Archive for April, 2014

Geluk aan die SAVF…!!!

Tuesday, April 29th, 2014

ATKV-gelukwense aan die SAVF met hul 110 jaar van welsynswerk.

Die Suid-Afrikaanse Vroue Federasie vier vanjaar 110 jaar van diens aan die gemeenskap.

Die SAVF is ‘n dinamiese gesinsorganisasie wat maatskaplike welsynsdienste aan gesinne en individue lewer.

“Baie geluk en baie dankie vir die onbaatsugtige hulp en ondersteuning wat deur al die jare en nog steeds aan mense in nood gelewer word” was Sakkie Kotze se opmerking. Die SAVF en ATKV is albei gesinsorganisasies en ondersteun mekaar se aktiwiteite.

ATKV Centurion is ‘n groot ondersteuner van die SAVF en het al op verskeie wyses ‘n bydrae gelewer. Benewens sang- en musiekprogramme deur ATKV Centurion Musiekforum by hul kinderhuise en ouetehuise aan te bied, kos- en klereskenkings, is daar ook ‘n kopie van hul Cd “Ons eer ons senior burgers” aan al die ouetehuise onder beheer van die SAVF geskenk.

Op die foto verskyn vlnr.:
David Fourie (SAVF Ambassadeur), mev. Judy Hartzenberg (SAVF Presidente) en Sakkie Kotze (Voorsitter ATKV Centurion en lid van die Direksie van ATKV SA)
Sakkie Kotze 082 925 1488 www.tak.co.za ATKV CenturionFoto's 8 April 2014 024

Ons is trots op julle…!!!

Saturday, April 26th, 2014

ATKV-musiekvriende Lieb Bester en Theo Erasmus bevorder ons kultuur met hul trekklavierspel.

Lieb Bester en Theo Erasmus bevorder die Afrikaanse taal en kultuur al vir baie jare d.m.v. hul passievolle trekklavierspel.
Dit is baie opmerklik dat hulle dit doen omdat hulle dit self geniet en deur hul talent ons kultuur bevorder en bekendstel.

Ons is dankbaar dat hulle soveel kere beskikbaar is om saam as lede van ons ATKV Centurion Musiekforum op te tree.
Hulle is albei lid van die Beoordelaarspaneel van ATKV Centurion se landwye Talentkompetisie vir Senior Burgers.
Die paneel bestaan uit van ons bekendste en suksesvolste sangers en musikante wat self al senior burgers is.

Lieb speel die rol van “Prof. Retief” in die Kyknetsepie “Villa Rosa” en Theo bied ‘n boeremusiekprogram op Radio Pretoria aan.
Hulle speel ook gereeld trekklavier by La Fayette in Centurion.

Op die foto verskyn vlnr.: Theo Erasmus, Sakkie Kotze (voorsitter ATKV Centurion en lid van die Direksie van ATKV SA) en Lieb Bester.

Sakkie Kotze www.tak.co.za (ATKV Centurion)Afskeidsfotos en Lieb Bester en Theo Erasmus 004

ATKV-dankie aan twee kunsliefhebbers wat hul passie en talent met die publiek deel.

Wednesday, April 23rd, 2014

047

ATKV-dankie aan twee kunsliefhebbers wat hul passie en talent met die publiek deel.

Koos le Roux en Dawina Lemmer is Woensdag 23 April tydens die Jaarvergadering van die Africanavereniging deur die ATKV geloof vir die unieke wyse waarop hulle hul passie en kunstalent met die publiek deel.
Hulle werk ook as ‘n span saam en het al programreekse oor onder andere die beeldhouwerke van Anton van Wouw, die skilderkuns van Irma Steyn, asook ‘n skyfiereeks van Pretoria se ou geboue saamgestel.

Dawina is ‘n oud-onderwyser van Oranje Meisieskool en oud-dosent van Normaalkollege Pretoria (NKP). Sy het van kleins af ‘n intense liefde vir kuns en kultuur ontwikkel en dit deurentyd met haar medeleerlinge en -studente, en toe as onderwyser en dosent met haar leerlinge en studente gedeel. Sy doen dit vandag nog by skole, kerke, kuns- en kultuurbyeenkomste.
Sy het deur die jare al baie kultuurhistoriese geleenthede geïnisieer en organiseer. Dit sluit onder andere in: groepbesoeke aan kunsuitstallings, geskiedkundige geboue, museums, oorlogsvelde, historiese natuuromgewings, praatjies en inligting oor kuns en kultuur in die algemeen maar ook spesifieke fokusse op ‘n tema, ‘n skilder, ‘n beeldhouer en bykans enige ander relevante aspek of tema.

“Haar enorme kennis van en liefde vir die beeldende kunste soos beeldhouwerk en skilderkuns veral deur ons Suid-Afrikaanse Meesters, maak haar ‘n onmisbare skakel tussen kunstenaars, kunshandelaars, kunsliefhebbers en toeroperateurs. Haar passie en haar kennis van kuns- en kultuurhistoriese gebeure in Suid-Afrika was nog altyd hoogsmotiverend en hoogsaansteeklik” het Sakkie Kotze by die geleentheid opgemerk.

Dr. Koos le Roux se belangstelling strek van houtsnee- en skilderwerk, pophuise bou, die vertroeteling van sy Bonzai-versameling tot fotografie – in besonder skyfiereekse. Noem ‘n tema en hy het al die land deurkruis om in totaal meer as sewentig beeld- en klankreekse saam te stel.

Sy skyfiereekse sluit o.a. in:
Kunsreekse oor ons skilders soos Pierneef en Bettie Celliers-Barnard;
Letterkundereekse soos o.a. Karoosange (gedigte van Dolf van Niekerk);
Geskiedenisreekse oor Distrik Ses, die Anglo Boereoorlog, Pretoria stad van beelde;
Bybelreekse oor Job, die Psalms, Hooglied en twee Paasreekse.

Drie van sy reekse is tydens die eerste Internasionale Skyfiereekskompetisie in 1968 bekroon en het hy die trofee verower met sy “Verse uit Job”.
Dit is merkwaardig dat hy benewens nuwe reekse wat elke dag bykom, bestaande reekse gereeld opdateer met nuwe gebeure deur die modernste tegnologie toe te pas.
Dr. le Roux is ‘n oud-Tukkie en het in 1952 as geneesheer op Meyerton begin praktiseer. Hy was later mede-sekretaris van die Mediese Vereniging van SA en daarna by die regsdienste van die Transvaalse Provinsiale Administrasie betrokke tot en met sy aftrede in 1994.

Sakkie Kotze het hom beskryf as ‘n baie besige afgetredene wat nog steeds ‘n verskil maak en ons taal en kultuur in al sy uitinge op unieke wyse steeds bevorder en vertroetel.

Op die foto verskyn van die lede van ATKV Centurion saam met hulle na die gelukwense en oorhandiging van ‘n groot dankiekaart aan elkeen. Voor vlnr.: Dricky Simpson, dr. Koos le Roux, Dawina Lemmer en Sakkie Kotze (voorsitter ATKV Centurion en lid van die Direksie van ATKV SA) Agter: Beatrice Kotze en Retha Botha.

ATKV-lede woon Paasfeesproduksie in die Mosaiekteater by.

Friday, April 18th, 2014

Paasfees Musiekproduksie by Mosaïekteater maak gehoor nederig, trots en dankbaar teenoor God.

Die gehalte en kwaliteit van die multimedia Paasfeesproduksie op Goeie Vrydag in die Mosaïekteater in Roodepoort is ongekend in Suid-Afrika.
Die toewyding en passie waarmee elke deelnemer – musikant, sanger, orkes- en koorlid, akteur, danser, IT-span, klank- en beligtingspan hul rol vertolk het was baie opvallend.

“Johan Heystek, baie dankie en baie geluk aan jou en die hele produksiespan. Julle het die Evangelieboodskap met jul onderskeie talente baie effektief en suksesvol aan ons as gehoor oorgedra.”

Die Lydenstyd is onder die volgende temas aangebied: verhoudinge, vergewing, verlossing, verlatenheid, angs, versoening en triomf.

Die Kruisstasies is ‘n unieke byvoeging tot die Paasfeesproduksie. Besoekers kan bedags die uitstallings besoek en 12 oomblikke van Jesus se kruistog as voorstelling sien en beleef. Dit sluit onder andere die volgende oomblikke van Sy kruistog in: “Petrus verloën Jesus”, “Marteling”, “Jesus sterf”, “Hy word begrawe”, “Hy het opgestaan…!!!”.

ATKV-lede wat ook deel van die groot gehoor was, het net met lof en waardering van die puik produksie gepraat.
Die Liertoekenning vir Afrikaanse Christensang en -musiek, een van die ATKV se baie suksesvolle projekte, is verskeie kere in dieselfde teater aangebied. Johan Heystek musiekregisseur van die Mosaïekteater, was ook die regisseur en hoofbeoordelaar van die suksesprojek.

Op die foto verskyn musiekregisseur Johan Heystek en twee van die Paasfeessangers saam met twee van die ATKV lede wat die produksie bygewoon het.
Vlnr.: Marius van der Westhuizen (oud-Direksielid ATKV SA), Pierre van der Westhuizen (tenoor) en Anina Wasserman (sopraan), Johan Heystek en Sakkie Kotze (ATKV Centurion Musiekforum en Direksielid ATKV SA)
Paasfees Mosaiekteater 2014 003

ATKV-groete aan Chris Coetzer Sangskool

Saturday, April 12th, 2014

ATKV-groete aan Chris Coetzer Sangskool.

Chris Coetzer se Sangskool gaan in sy sewentiende bestaansjaar nog steeds van krag tot krag.
Hy het die afgelope naweek in die saal van Laerskool Voorpos aan al sy nuwe studente geleentheid gegee om hul sangtalent voor ‘n saal vol musiekliefhebbers te laat sien en hoor.

Chris is ook al 17 jaar lank lid van ATKV Centurion se Sangersforum. “Daar het my idee van ‘n Sangskool ontstaan” se hy trots.
Marlene Bezuidenhout, ook so lank lid van die Forum, was sy eerste student. Angelicque Allison is ook ‘n lid van die Forum en het vir Chris as choreograaf van die konsert opgetree.
Zenobia Loock help weer met die bekendstelling van sangers en musikante. Sy werk ook nou saam met ATKV Centurion Musiekforum.

“Chris Coetzer is een van die bittermin sangers in Suid-Afrika wat sy talent ook terugploeg na jong sangers deur aan hul verdere opleiding en afronding te gee” het Sakkie Kotze die aand daar met dank en waardering teenoor Chris Coetzer gemeld.

Chris is ook lid van die bekende Trie Tenore. Een van hulle, Phillip Kotze bly nou ook in Pretoria en was ook by die glanskonsert teenwoordig.

Op die foto verskyn vlnr.: Zenobia Loock, Angelicque Allison, Marlene Bezuidenhout, Phillip Kotze en Sakkie Kotze (voorsitter ATKV Centurion en lid van die Direksie van ATKV SA.

www.tak.co.za (ATKV Centurion) chris coetzer 008

Dagbestuur van die Jakaranda TLU-streek

Thursday, April 10th, 2014

VLU 014

Ons kuier rondom kultuur…!!!

Thursday, April 10th, 2014

VLU 002Kultuurvennote kuier saam op die plaas Knoppieslaagte wes van Centurion.

Die Jakarandastreek van die Vroue Landbou-Unie (VLU) het hul Streekfees op 10 April op die plaas Knoppieslaagte, wes van Centurion gehou.
Veertien VLU-takke wat oor ‘n groot gebied voorkom nl. Centurion, Pretoria en selfs tot by De Wildt naby Hartebeespoortdam, vorm deel van die Streek.
Die tipiese plaasatmosfeer so na aan die stad het ook tot die sukses van die program bygedra. Lede kon tussen die beeste, skape, hoenders en hul kuikens stap en op ‘n trekker met sleepwa die plaasaktiwiteite besigtig.

Van die ATKV Centurionsangers en -musikante het as gaskunstenaars opgetree en verdere luister aan die kuierbyeenkoms verleen.
Sakkie Kotze, voorsitter van ATKV Centurion en lid van die Direksie van ATKV SA, het by die geleentheid die belangrikheid van kultuurvennootskap beklemtoon. Hy het na al die Afrikaanse Kultuurorganisasies in ons land verwys wat elkeen op unieke en eie wyse die Afrikaanse taal en kultuur bevorder. “Ons is uiteraard baie dankbaar hieroor. Ons moet mekaar egter baie meer ondersteun en mekaar se aktiwiteite waar moontlik bywoon. Geen ander taal- en kultuurgroep gaan dit vir ons doen nie.” Hy het verder gewys op die lang pad wat die ATKV en die VLU kom met jarelange kultuuraktiwiteite wat die toets van die tyd suksesvol deurstaan het. “Die uitdaging aan al ons Afrikaanse kultuurorganisasies is en bly egter om steeds dinamies en saakmakend in ‘n kontemporêre samelewing aan te pas en voort te bestaan.”

Op die foto verskyn die takvoorsitters saam met die ATKV-span.
Voor vlnr.: Francis Schoeman (Valhallatak), Diana Kielder (Avante), en Barbara Nel (Monumentpark).
Middel: Oom Hennie (ATKV), Georgie Louw (De Wildt), Bets Lewis (Mona Voni), Almarie van den Berg (Wierdapark) en Sakkie Kotze (ATKV).
Agter: Karel du Toit (ATKV), Lida van Niekerk (Magalieskruin), Kollie Oosthuizen (Naledi), Helena Truter (Monumentpark), Dolla Wolmarans (Pretoria-Noord) en Dawina Saayman (Voorbrand) en Johan Meyer (ATKV).

Op die ander foto verskyn die Bestuurspan van die VLU se Jakarandastreek saam met Bets Lewis (op wie se plaas die byeenkoms aangebied is) en Sakkie Kotze (ATKV).
Vlnr.: Johanna van Biljon (1e Visevoorsitter), Bets Lewis (gasvrou van Monavonitak), Barbara Nell (Streekvoorsitter) en Tina Ainslie (2e Visevoorsitter) Sakkie Kotze staan agter.

Verjaarsdagwense aan die Centurionkoerant en die redakteur

Wednesday, April 9th, 2014

Centurionkoerant en Koerantredakteur verjaar.

Die Centurionkoerant bestaan vanjaar al vyf jaar en die redakteur verjaar toe op dieselfde dag as wat die vieringe plaasvind.

Van die ATKV se Centurionsangers het ook op 8 April by die verjaarsdagvieringe by die Kiepersolsentrum as gaskunstenaars opgetree.

Sakkie Kotze voorsitter van ATKV Centurion, het by die geleentheid gelukwense aan die redakteur en haar redaksie oorgedra vir saakmakende en relevante nuusdekking van gemeenskapsgebeure in Centurion. “Die Centurionkoerant is ‘n uitstekende voorbeeld van ‘n suksesvolle gemeenskapskoerant” het hy onder andere gesê.

Die ATKV Centurion Sangersforum het ‘n verjaarsdagkoek aan Dorothy Wye die redakteur geskenk. Sy verjaar op 8 April.

Op die foto verskyn voor vlnr.: Dorothy Wye (Redakteur) en Sakkie Kotze (ATKV).
Agter vlnr.: Johan Meyer, Marlene Bezuidenhout en Leon Arnout (ATKV Centurionsangers). Foto's 8 April 2014 022

Lid van ons Musiekforum presteer nog op Tagtigjarige ouderdom…!!!

Tuesday, April 1st, 2014

ATKV Centurion Musiekmentor Bobby de Vos word 80 jaar oud – maar hy is nog lank nie koud…!!!

Musikant Bobby de Vos het op 13-jarige ouderdom al in die openbaar begin musiekmaak. Hy bespeel 13 verskillende musiekinstrumente.
Bobby het deur al die jare al 288 jongmense die fynere speelkunsies van een of meer van hierdie musiekinstrumente geleer.

Die maestro bevorder ook boeremusiek al vir baie jare onder ons jongmense.
Hy het in 1999 onder die vaandel van ATKV Centurion Musiekforum, met die Voorspoed Junior Boereorkes begin en sy twee kleindogters Mariska en Charne toe al op vyf- en sesjarige ouderdom, by die orkes betrek.
Die orkes het saam met ander ATKV Centurionsangers en -musikante deur al die jare al by verskeie feeste soos die KKNK, ander openbare geleenthede by skole, kerke, vakansieoorde, ens. opgetree.

Drie Cd’s het al die lig gesien. Hul musiek word vandag nog gereeld oor verskeie radiostasies gehoor.

Sakkie Kotze (Forumvoorsitter en ATKV Direksielid) het tydens ‘n verjaarsdaggeselligheid die afgelope naweek aan huis van sy seun Deon en Natalie in Bronkhorstspruit, hulde gebring aan Bobby vir sy bevordering van die Afrikaanse taal en kultuur d.m.v. musiek en sy volgehoue, onvermoeide ywer om by kinders ‘n liefde vir ons musiek te kweek.

Daar is natuurlik tydens die geselligheid vrolike musiek om die kampvuur gemaak.
Op die foto speel Oupa op die konsertina en Mariska op die kitaar terwyl Bobby en Ria se ander kleinkind Charne saam met Sakkie Kotze luister en geniet.

DSC_2154 (2)