Archive for March, 2014

Dankie ATKV vir die puik werkswinkel oor meertaligheid.

Sunday, March 30th, 2014

MEERTALIGHEID 124GELUK AAN DIE ATKV MET HUL BEVORDERING VAN MEERTALIGHEID.

Die ATKV het die afgelope week o.l.v. mnr. Evelyn Ferreira, (Senior Bestuurder: Tale) en sy personeel, ‘n baie interessante werkswinkel oor meertaligheid by die UJ-kampus in Soweto in samewerking met Universiteit Johannesburg (UJ) en die Vriende van Afrikaans aangebied. Baie dankie aan mnr. Ferreira met hierdie eerste unieke inisiatief.

Mnr. Jo Phaahla, die Adjunk-Minister van Kuns en Kultuur het tydens die opening as gasspreker opgetree.

Onder die hooftema “Ek praat jou taal” is daar tydens die werkswinkel onder andere gefokus op voorleesdemonstrasies, ‘n meertalige vasvra, die impak van meertaligheid in die klaskamer, gebruiksafrikaans, tolking en skryfkuns.

Mev. Malinda Lawrence, dosent in Afrikaans by die Universiteit van die Witwatersrand (WITS) het in haar aanbieding o.a. gewys op die noodsaaklikheid van moedertaalgebaseerde meertalige onderwys. As daar dan voorkeur gegee word aan onderrig d.m.v. Engels, mag moedertaalonderrig steeds nie uitgesluit word nie.
Sy het afgesluit met ‘n bekende opmerking deur mnr. Nelson Mandela: “If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart.”

Die program is afgesluit met “Skitter-in-tale” waartydens kinders aan sang, spele en voordrag in verskillendede tale deelgeneem het. Drie mentors wat Saterdae Afrikaanse klasse in Soweto aanbied, het met hul groepe verskeie sang- en voordragitems in Afrikaans aangebied. ‘n Trommel met Afrikaanse boeke is deur Amanda de Stadler van die Vriende van Afrikaans aan skole wat daar verteenwoordig was oorhandig. Haar boodskap was “Jou toekoms begin by ‘n boek”.
Afrikaans word van volgende jaar af ook as ‘n graadvak by die Universiteit van Johannesburg (UJ) se Sowetokampus aangebied.

Op die foto verskyn van die deelnemers aan die werkswinkel.
Voor vlnr.: Melinda Lawrence (WITS), Emily Ngubane (Mentor Afrikaans), Muso Dlomo (‘n Zuluspreker wat Afrikaans leer)
Agter vlnr.: Evelyn Ferreira (Senior Bestuurder ATKV), Victor Khambule (Mentor Afrikaans), Basetsana Dlamini (‘n Tswanaspreker wat Afrikaans leer), Sakkie Kotze (ATKV Direksielid en jarelange Afrikaanse taalonderwyser).

MEERTALIGHEID 124

Boeremusiek verloor ‘n vriend en lojale ondersteuner.

Tuesday, March 25th, 2014

Kultuurvennote betuig meegevoel met die afsterwe van mev. Patrys Rautenbach.

Patrys Rautenbach, vrou van Stompie Rautenbach is oorlede en die afgelope week in Kemptonpark begrawe.
Sy was ‘n aktiewe Bestuurslid van die SA Boeremusiekklub. Stompie is voorsitter van die Noordelike Provinsies van die SABK.

Sakkie Kotze het namens verskeie Afrikaanse kultuurvennote tydens die roudiens in die Evangelies Gereformeerde Kerk in Kemptonpark, aan haar hulde gebring vir haar onvermoeide ywer en bevordering van die Afrikaanse taal en kultuur d.m.v. haar betrokkenheid by die administrasie en bevordering van boeremusiek.

Op die foto verskyn van die verteenwoordigers van kultuurorganisasies wat by die begrafnis teenwoordig was, saam met mnr. Stompie Rautenbach.
Vlnr. Karel du Toit (Voorsitter SABK), Stompie Rautenbach (SABK), Gerhard Olckers (Boeremusiekgilde) en Sakkie Kotze (ATKV)
nsmail-108

Wim de Wet, die Oordbestuurder en Sakkie Kotze lid van die Direksie van ATKV SA staan hier by die plek waar mnr. Eric Sparrow se lyk uit die water gehaal is. ‘n Kransie hang in die boom ter ere van hom en die tragiese gebeure by Klein Kariba. Hy en sy vrou was in die onderdakswembad toe hulle deur die vloedwater meegesleur is. Sy vrou Elizabeth se lyk is ‘n paar dae later, nadat ‘n tweede sarsie vloedwater die oord getref het, gekry.

Tuesday, March 11th, 2014

klein kariba 046

Hartseergebeure by ATKV Klein Kariba

Sunday, March 9th, 2014

Menseverlies en Waterskade by Klein Kariba.
Ons betuig meelewing met die Sparrowfamilie nadat twee dagbesoekers by Klein Kariba, nl. die Sparrow-egpaar deur vloedwater meegesleur is.
Baie sterkte aan Wim de Wet, die oordbestuurder en sy personeel wat die situasie aldaar na beste moet hanteer.

ATKV-takbestuur en lede van Centurion.