Archive for May, 2013

ATKV Centurion presteer weer.

Friday, May 31st, 2013

ATKV CENTURION PRESTEER WEER.

Die ATKV Centuriontak is tydens die Algemene Jaarvergadering van ATKV SA op Hartenbos, weer as tak met ‘n baie hoё graad van funksionaliteit aangewys.
Twee lede van die tak, dr. Anke Brand en mnr. Ben Ferreira, het ook tydens die AJV die opening elke oggend waargeneem.
Hulle vorm deel van ATKV Centurion se Optreegroep wat uit sangers, musikante en motiveringsprekers bestaan en gereeld by Besighede, Skole, Kerke en ander Kultuurorganisasies optree.

Op die foto verskyn vlnr.: Ben Ferreira, Anke Brand, Beatrice Kotze (Sekretaresse) en Sakkie Kotze (Voorsitter en lid van die Direksie van ATKV SA)
DSC01426

ATKV Centurion Musiekprogram by Pinkster Christenkerk in Pretoria.

Sunday, May 19th, 2013

ATKV Centurion Musiekforumoptrede by Pinkster Christenkerk in Pretoria Sondag 19 Mei.

Lede van ATKV Centurion Musiekforum het Sondag 19 Mei ‘n program van Christensang,- musiek en -getuienis tydens die Aanderediens van die Pinkster Christenkerk in die Moot in Pretoria aangebied.

Herman Steyn het van persoonlike ervaringe in sy lewe vertel. Dit is afgewissel met sang en musiek.

Op die foto verskyn vlnr.: Willie Jooste (trekklavier en klawerbord), Gert Coetzee (saag), Herman Steyn (sanger, kitaar en mondfluitjie), Sakkie Kotze (voorsitter ATKV Centurion Musiekforum)
DSC01389

Boeredansers en Volkspelers bewys ook laaste eer aan Nico van Rensburg.

Saturday, May 18th, 2013

photo 2Verskeie Afrikaanse Kultuurorganisasies was ook die afgelope week by die begrafnis van Nico van Rensburg verteenwoordig om as kultuurvennote laaste eer aan hom te bewys.

Op die foto verskyn vlnr.: Sarie Cronje (lid van die Hoofbestuur van die Afrikaanse Volksang en Volkspelebeweging), Mike en Charmaine Prinsloo (Tradisionele Boeredansvereniging) en Sakkie Kotze (voorsitter van ATKV Centurion Musiekforum en lid van die Direksie van ATKV SA).

Laaste eerbewyse aan ‘n kultuurvennoot…

Saturday, May 18th, 2013

Huldeblyke aan Boeremusiekikoon Nico van Rensburg.
22 Julie 1936 – 12 Mei 2013

Familie en persoonlike vriende:

Ollie Viljoen:
“Toe ek in 1956 as koshuisstudent en vreemdeling by UP aanmeld vir studie, was Nico van Rensburg die eerste persoon wat my in my kamer kom groet het. Hy het my genooi om die volgende aand in sy orkes te kom speel. So het ’n wonderlike vriendskap, maatskap, saamwerk en saamspeel ontstaan tot en met sy heengaan. Al die staaltjies en humor wat ons deur al die jare beleef het, sal my altyd bybly. Hy was ‘n nederige mens, ’n ware vriend.
Theo Erasmus:
“Ek ken vir Nico vanaf 1956 toe ek 14jr oud en in St. 7 was. Ek het toe al van sy konsertinaspel gehou want hy was die enigste musikant wat na Fanie Bosch sukses behaal het. Min het ek geweet dat ons aangetroude swaers sou word want ons is albei met Fanie se jongste twee sussies getroud. Nico was vir baie jare vaste speler in my Springbok Boereorkes. Hy het altyd met groot genot “funky” gespeel, “gepunch” en “geswing”. Ons het ons grootste konsertinalegende verloor. Tosiens ou Grote.”
Tinus Esterhuizen:
“Boeremusiekmusikant uit die boonste rakke. Nico was meesterkomponis, ikoon vir die ou geslag, vader vir die jonger geslag, leermeester, musiekmens en vertoonkunstenaar. As musiekregisseur van die SAUK het ek en hy noue bande gehad. Hy was ‘n ware gentleman. Sy eiesoortige styl het menige konsertinaspeler laat regop staan en min kon sy vernuf op beide die 3 en ‘n driekwartry en boerepompie nadoen. Sy wysies was legendaries. Ons het ‘n puik musikant en mens verloor.”
Paul Ferns:
“Ons het as jong seunspelle saam grootgeword, saam gedink, geskrum, gekuier, musiek gemaak, mekaar se lief en leed met ‘n passie gedeel en ondersteun – tot nou toe…Dit was ‘n onvergeetlike voorreg. Dankie, ou maat dankie.”
Steve Hofmeyr:
“As ‘n Boeremusieklegende soos oom Nico sterf, is dit vir my soos ‘n monument wat val. Dit los ‘n enorme gaping in my erfenis. Dankie vir jare se groot glimlag en vrolike vastrap. Ons sal nie vergeet nie.”
Sakkie Kotze
“Nico het ‘n lewenslange bydrae gelewer tot die bevordering van die Afrikaanse taal en kultuur d.m.v. sy voorliefde vir en meesterskap van boeremusiek. Hy is alreeds in 2000 met ‘n ATKV-oorkonde vereer vir sy jarelange bevordering van boeremusiek. Met sy 75e verjaarsdag het ons gesorg dat daar ‘n konsertinakoek op die tafel is. Ons het toe ook aan hom ‘n spesiale gedig voorgedra:
As 16-jarige het die musiekgogga hom al gebyt
hy speel kitaar en banjo en is daaroor nie spyt

Later het die konsertina se klanke begin rol
en van toe af het die dansers begin jol

Hy en Flippie het baie die verhoog gedeel
want niemand kon konsertina soos hulle speel

Nico is vir SA ‘n baie groot musiekbate
met eie orkes, 100 eie komposisies en 70 plate

SA-kykers is in 1984 en 1990 voor die TV vasgepen
want hy’t altwee jare die musiekkompetisie gewen

Hy is vir baie jare al boeremusiekleier van formaat
en steeds word daar oor sy bedrewenheid gepraat

Radio Pretoria:
Nico het elke Vrydagaand die program Skoffelklanke aangebied. Hy het elke ses weke ses programme kom opneem. Sy laaste program is laas Vrydag uitgesaai en hy sou vandag weer ingekom het vir more en die volgende weke se programme. Ons saai Vrydagaand ‘n spesiale huldigingsprogram oor hom uit. Ons is bly dat ons nog na sy musieknatalenskap sal kan luister en dat sy konsertinaklanke nooit stil sal word nie.”

Kultuurorganisasies:

Afrikaanse Volksang- en Volkspelebeweging
“Dit was ’n voorreg om hom te ken en te kon deel in sy talente en wonderlike nalatenskap. Ons moet voortbou daarop wat Nico van Rensburg voorgelewe het deur die beskerming van ons kultuurerfenis; die jeug aktief te betrek by ons kultuurerfenis en erkenning te gee aan musikante en kultuurvennote.”
ATKV
“Die ATKV bring graag hulde aan Nico van Rensburg vir die rol wat hy gespeel het in die vestiging en bevordering van boeremusiek. Hy was ’n uitstekende musikant en waardige ambassadeur in hierdie belangrike deel van Suid-Afrika se kultuurskatte. Hy het dit as ‘’n lewendige kultuurerfenis uitgeleef. Sy nalatenskap sal nog lank onthou en gebruik word. Ons eer sy nagedagtenis.”
Boeremusiekgilde:
“As Stigterslid van die Boeremusiekgilde, was Nico vir nege jaar agtereenvolgens die Hoof Uitvoerende Beampte. Hy is ook verskeie kere as ere-President verkies. Hy het ook die amp van Beskeermheer beklee. Hy was ‘n musikant wat boeremusiek en sy musiekinstrument geken het. ‘n Uitnemende komponis, ‘n orkesleier en musikant wat altyd bereid was om sy kennis van sy instrument met ander te deel. Nico, ons gaan jou goeie oordeel en positiewe lewensuitkyk mis, en wees verseker “Two Sharp” sal lewenslank met ons wees.”
Die Erfenisstiging:
“Ons bring hulde aan die legendariese Nico van Rensburg wat deur middel van Boeremusiek so veel gedoen het om die Afrikaanse kultuur te bevorder en lewendig te hou. Ons sal hom ook onthou as ywerige deelnemer aan kultuuraktiwiteite hier by die Voortrekkermonument. Sy bydrae het ’n verskil gemaak en ons eer sy nagedagtenis.”
FAK
“Nico se nagedagtenis as boeremusiekikoon en begaafde musikant sal bly voortleef. Die aktiewe manier waarop hy homself beywer het om boeremusiek op die voorgrond te plaas en te bemark, het ongetwyfeld bygedra tot die voortbestaan en uitbreiding van die tradisie van boeremusiek.”
SA Boeremusiekklub
“Nico het groot spore agtergelaat van ‘n man met groot liefde vir sy gesin en ‘n besonderse liefde vir boeremusiek uitgestraal wat ‘n mens nie kon miskyk nie.
Hy het altyd tyd gemaak om ons konsertinaspelers wat sukkel te help. As mentor sal hy altyd in ons gebede bly.”
Tradisionele Boeredansvereniging
Ons was bevoorreg om die vrolike note wat Nico op sy unieke manier laat hoor het, in passies om te sit. Niemand kon onaangeraak na sy musiek luister nie, almal se voete het gejeuk. Hy het die konsertina laat lewe. Nico se vingers op aarde het stil geword, maar sy musiekskat sal beslis bly voortleef en behoue bly.
Tradisionele Boeremusiekklub
“As beskermheer en konsertinaspeler van formaat, het hy sy plek met trots volgestaan. Hy was ‘n man van statuur, nederig, behulpsaam en ‘n ware steunpilaar. In sy eie reg was hy ‘n ware boeremusiekikoon. Ons groet jou. Daar het ‘n Man verbygegaan.”

Die Van Rensburg Boeremusieklegende word voortgesit.

Thursday, May 16th, 2013

Die Van Rensburg Boeremusieklegende leef voort…

Die Boeremusiekikoon wyle Nico van Rensburg, is vanoggend onder blyke van groot belangstelling tydens ‘n begrafnisdiens in die Hervormde Kerk in Eldoraigne Centurion herdenk. ‘n Gedig is namens ATKV Centurion Sangersforum aan hom opgedra en ‘n “Liedjie vir Nico” gekomponeer en gesing deur Ruben Lennox is in die kerk voorgespeel. Die verassing vind later privaat plaas.

Huldeblyke is deur twee van sy jarelange vriende Ollie Viljoen en Sakkie Kotze gelewer. Sakkie het as mediawoordvoerder van die familie ook namens verskeie Afrikaanse Kultuurorganisasies, boeremusiekmusikante, en -komponiste huldeblyke gelewer.

Mnr. Japie Gouws, Besturende Direkteur van ATKV SA se huldeblyk is ook voorgelees: “Die ATKV bring graag hulde aan Nico van Rensburg vir die rol wat hy gespeel het in die vestiging en bevordering van boeremusiek. Hy was ‘’n uitstekende musikant en waardige ambassadeur in hierdie belangrike deel van Suid-Afrika se kultuurskatte. Hy het dit as ’n lewendige kultuurerfenis uitgeleef. Sy nalatenskap sal nog lank onthou en gebruik word. Ons eer sy nagedagtenis.”

‘n Ander vriend van Nico, Tinus Esterhuizen ‘n voormalige musiekregisseur van die SAUK, het die orrelspel in die kerk hanteer. Ollie Viljoen wy Saterdag om 14:00 sy Vastrapprogram op RSG in geheel aan Nico se musiek.

Nico se weeklikse program “Skoffelklanke”op Radio Pretoria is laasweek nog deur homself aangebied. Vrydagaand se program om 20:15 word in geheel aan Nico se lewenslange bydrae tot Boeremusiek gewy.

Oupa Nelie, sy seun Nico, Nico se seun Christo en Christo se seun Janse was deel van die Van Rensburg Boeremusieklegende. Boeremusiekliefde en konsertinaspel was van die een geslag oorgedra na ‘n ander. Nico se kleinseun Janse sal nou die legende voortsit.

Nico was ‘n groot Bloubulondersteuner. Hy was nog meer trots op sy kleinseun Janse wat verlede jaar vir Affies se eerstespan slot gespeel het, in die Blou Bulle se Cravenweekspan was en vir die SA Skolespan gespeel het. Vanjaar is hy lid van die Blou Bulle se O/19-span.

Op die foto verskyn Janse en sy pa Christo saam met Lydia, weduwee van Nico van Rensburg.
Op die foto verskyn vlnr.: Ollie Viljoen, Tinus Esterhuizen, Lydia, Janse en Christo van Rensburg, en Sakkie Kotze (ATKV)
photo 3

ATKV-vriend, kultuurvennoot en boeremusiekikoon Nico van Rensburg oorlede

Sunday, May 12th, 2013

Nico van Rensburg, boeremusiekikoon in Pretoria oorlede 12 Mei 2013

Nico van Rensburg, ’n jare lange inwoner van Centurion is vanoggend in die ouderdom van 76 jaar oorlede.

Hy het ‘n lewenslange bydrae gelewer tot die bevordering van die Afrikaanse taal en kultuur d.m.v. sy voorliefde vir en meesterskap van boeremusiek. Hy het al as 16-jarige seun begin om boeremusiek aktief te bevorder.

Hy was ‘n konsertinaspeler van formaat en het honderde pragtige melodieё komponeer.

Vier geslagte Van Rensburgmusikante is deel van die Boeremusieklegende: Oupa Nelie, Nico en sy seun Christo en kleinseun Janse. Die CD “Vier Van Rensburgs speel saam” is deur sy vrou Lydia saamgestel.
Hy het twee keer die Boeremusiekkompetisie wat deur SAUK TV aangebied is gewen.

Nico is in 2000 met ‘n ATKV-oorkonde vereer vir sy jarelange bevordering van boeremusiek.
In 2011 het die ATKV Centurion Musiekforum, waarvan hy lid was, hom verras met ‘n 75jaar partytjie waar ‘n gedig deur Jan Lourens spesiaal aan hom opgedra.

Van sy jarelange vriende en ondersteuners sluit o.a. bekende boeremusiekmusikante en Afrikaanse kultuurvriende soos Flippie van Vuuren, Ollie Viljoen, Paul Ferns, Theo Erasmus, Tinus Esterhuizen, afgetrede musiekregisseur van RSG, en Sakkie Kotze, lid van die Direksie van ATKV SA in.

Begrafnisreёlings is nog nie bekend nie.
Import_004

Sunday, May 12th, 2013

ATKV Centurionmusikante, -sangers en -dansers saam met Lance James by die Avodazzfees in Pretoria.

Op die foto voor vlnr.:
Herman Steyn, Willie Jooste, Karel du Toit, Gert Coetzee, Ricardo
Agter vlnr.: Mienkie en Louis buys, Lance James, Mike en Charmaine Prinsloo.
DSC01382

ATKV Centurionsangers, -dansers en -musikante by die AVodazzfees

Saturday, May 11th, 2013

DSC01378

Avo-, Avo- Avokadotyd by die Avodazzfees in Pretoria

Saturday, May 11th, 2013

Dis Avokadotyd by die Avodazzfees in Pretoria 10 Mei.

Die ATKV Centurionsangers, -dansers en musikante het ook by die Avodazzfees by Flowerpark in Pretoria opgetree.

Op die foto smul hulle heerlik aan ‘n avokado saam met Charl du Plessis van HAP (Huis van Afrikaanse Poёsie) een van die organiseerders van die Fees.
Voor vlnr.: Willie Jooste (trekklavier), Karel du Toit (konseretina), Gert Coetzee(saag).
Agter: Herman Steyn (sanger, mondfluitjie, kitaar), Ricardo (sanger), Charmaine en Mike Prinsloo (danspaar), Mienkie en Louis Buys (danspaar), Pieta Venter (sanger) en Charl du Plessis (HAP).

Oud-onderwysers en -onderwysleiers kuier saam.

Tuesday, May 7th, 2013

Oudstudente, Oud-Onderwysers, en -Onderwysleiers kuier saam.

Oud-onderwysers en oud-onderwysleiers het die afgelope week tydens ‘n saamkuier by Silver Lakes in Pretoria die gedagtes ver laat teruggaan na vervloё dae van studentepret, onderwysersopleiding, en skoolhou wat toe nog ‘n voorreg was en die onderwyser nog as “Meester” geag is.

Oudstudente van die voormalige Onderwyskollege Potchefstroom het ‘n paar jaar gelede met die inisiatief begin. Deesdae woon Afrikaanse oud-onderwysers en oud-onderwysleiers van oraloor die gesellige saamkuier by. Dan word daar kopstukke gesels oor al die mooi herinneringe van studentwees, suksesse in die klaskamer, kultuur- en sportprestasies van oud-leerlinge ens.

Sakkie Kotze, tans nog ‘n onderwysleier by die Gautengse Onderwysdepartement, was die gasspreker.
Hy het by die geleentheid namens huidige onderwyslui wat nog in die tuig is, hulde gebring aan hul afgetrede meesters en onder andere gesê:
“Dankie vir u voorlewing van christelike norme en waardes, onvermoeide werksetiek, integriteit en professionaliteit aan onderwysstudente, kollegas, ouers, leerlinge en die gemeenskap tydens u onderwysloopbaan. Dit is en bly die boustene van suksesvolle en effektiewe onderwys en opvoeding.
Ons mis hierdie eienskappe en karaktertrekke in die huidige onderwys.
Bid vir ons hoofde en personeel dat die Here hul met genade, uithouvermoё en kalmte van gees sal beklee om steeds die bogenoemde toerusting en mondering waarmee u ons toegerus het, steeds met waardigheid en toewyding toe te pas – al het die speelveld dramaties verander.”

Hy het as Direksielid van ATKV SA met die portefeulje: onderwys, die besorgde ringkoppe ook ingelig oor die suksesvolle onderwysprojekte wat die ATKV landwyd aanpak om ons onderwysers, ouers en kinders te ondersteun.

Op die foto verskyn van die voormalige onderwysleiers wat ook die suksesfunksie bygewoon het vlnr.:
Mnr. Snoep Pretorius (Superintendent van Onderwys: Jeugaangeleenthede TOD), dr. Willem Boshoff (Hoofdirekteur: TOD), dr. Henry Stone (Superintendent-Generaal van Onderwys), Sakkie Kotze (Gautengse Onderwysdepartement en lid van die ATKV Direksie).
DSC01375