Archive for April, 2013

Kultuur- en musiekvennote besin en kuier saam.

Monday, April 29th, 2013

Musiek- en kultuurvennote besin en kuier saam by die Lemon Jackteater.

‘n Opedag is onlangs by die Lemon Jackteater in Centurion gehou.
Musiek- en kultuurvennote van oraloor is genooi om oor nog meer samewerking en ondersteuning te besin.

Nadat almal teenwoordig geleentheid gehad het om hulself bekend te stel, het die koor van Kriel High School as gaskunstenaars bekende Afrikaanse-, Sotho- en Engelse liedjies gesing.

Die teater- en ateljeefasiliteite is daarna deur Riaan en Christel van Heerden aan die gaste bekendgestel. Nuwe tegnieke en toerusting vir kooropnames is ook gedemonstreer.

Sakkie Kotze, voorsitter van Centurion Musiekforum, het hulle namens al die kultuurvennote bedank vir die unieke wyse waarop hulle kultuur bevorder en die professionele wyse waarop hulle die teater, opnameateljee-, beligting- en klanktoerusting as ‘n kwaliteit professionele diens bedryf en aan vennote beskikbaar stel.

ATKV Centurion is sedert die opening van die teater ‘n paar jaar gelede, deel van die adviseurspan.
Verskeie ATKV-funksies is al suksesvol daar in samewerking met die professionele teaterspan aangebied. ‘n ATKV-toekenning vir Afrikaanse taal- en kultuurbevordering is bv. onlangs daar tydens ‘n glansfunksie aan Steve Hofmeyr en Hennie Smit oorhandig.
Die eerste en nog steeds enigste Afrikaanse Sokkerondersteuningsliedjie “Viva Bafana Viva”, is ‘n paar jaar gelede daar deur ATKV Centurion Sangersforum opgeneem. Dit is gedoen met die oog op die Wêreldbekertoernooi wat in ons land plaasgevind het. ‘n Landwye Sokker Liedjieskryfkompetisie op die maat van “Sarie Marais” is toe suksesvol afgehandel. Die wenliriek is deur ‘n afgetrede dame geskryf. Luister na die liedjie op ons webwerf www.tak.co.za Klik op die eerste bladsy op die skakel regs.
Ons Omgee Cd1 en Cd2 “Ons eer ons Senior Burgers” word ook in samewerking met die opnamefundi’s by Lemon Jack gefinaliseer.

Professionele leiding en advies oor opnames vind deurentyd by die teater plaas. ‘n Werkswinkel vir koorleiers word vir die nabye toekoms beplan.

Op die foto voor sit Thabo Masuku (dirigent van die koor van Kriel High School) en Christel van Heerden (Lemon Jackteater).
Agter staan vlnr.: Attie Rossouw, Marjorie Swartz, Albert Rossouw, Bernadet Botha en Bernadet Burger (almal koorleiers en begeleiers) en Sakkie Kotze (voorsitter van ATKV Centurion Musiekforum en lid van die Direksie van ATKV SA)
DSC01359

ATKV Centurion lei gesprek oor verlawing by Hervormde gemeente in Springs

Monday, April 29th, 2013

ATKV Centurion lei gesprek oor verslawing by Hervormde gemeente Springs-Oos.

Lede van die Gespreksforum en Musiekforum van ATKV Centurion het Sondag 28 April tydens die aanddiens opgetree. Daar is met jongmense, ouers en hul kinders oor verskeie vorme van verslawing gesels. Lede van die Musiekforum het vir gepaste musiek gesorg. Belangstellendes van ander gemeentes en publiek uit die gemeenskap het ook die byeenkoms bygewoon.

Dr. Anke Brand, voorsitter van die Gespreksforum het as gespreksleier opgetree. Sy het verlede jaar ‘n doktorsgraad in teologie met lof aan die St. Clements Universiteit in Switzerland behaal. Verslawing was die tema van haar navorsing.

Sy het op verskeie vorme en soorte van verslawing gewys en op die vernietigende gevolge daarvan gefokus. Sy het die gehoor ingelig oor die lang pad na herstel en dat die verslaafde hom/haar na God moet wend.
Sy het ook aan die die jongmense leiding gegee om te onderskei tussen opbouende en afbrekende leesstof, kyk- en luisterstof en rekenaarspeletjies.
“In alles wat ons elke dag doen, dink, sê, kyk, lees en na luister, moet ons leer om die regte keuses te maak en te kan onderskei tussen reg en verkeerd, opbouend en afbrekend” het sy onder andere gesê.

Op die foto verskyn die ATKV-Centuriongroep saam met van die predikante en gemeenteleiers wat die byeenkoms bygewoon het.
Voor vlnr.: Herman Steyn (sanger/musikant), dr. Anke Brand (gespreksleier), Ina Labuschagne (sanger), Willie Jooste (musikant).
Agter: Pikkie Botha (Jeugouderling), ds. Pierre Roets, Fred Botha (jeugleier), Evette Botha (jeugdiaken), Marius Truter (jeugleier), ds. Hannes J.v.Rensburg (Brakpan-Harmoniegemeente), Sakkie Kotze (ATKV Centurion)
DSC01364

ATKV Centurion se Omgeeprojekte strek oor vele jare

Sunday, April 28th, 2013

ATKV Centurion se gereelde Omgeeprojekte strek ver terug.

ATKV Centurion is benewens verskeie gereelde taal- en kultuurbevorderingsprojekte, vir die afgelope vyftien jaar ook aktief by welsynswerk betrokke.

Benewens gereelde uitdeel van kos en klere aan behoeftiges, word daar ook intens bemoeienis gemaak met mense wat in allerhande soorte nood verkeer.
‘n Ouerige dame in ‘n wit plakkerskamp het hul nood opgesom deur te sê: “Ons het kos en klere, maar ons vra ook aandag, ondersteuning, berading en belangstelling”

Baie mense wat in nood verkeer wend hulle maklik na allerhande soorte verslawingsmiddels. Dr. Anke Brand, voorsitter van ons Gespreksforum, tree ook baie kere saam met ons sangers en musikante by sulke plekke, ouetehuise en aftreeoorde op. Sy het onlangs ‘n doktorsgraad met lof aan die St. Clements Universiteit in Switzerland met alle soorte verslawing as navorsingstema behaal.

Ons Musiekforum tree ook nog steeds gereeld by sulke plekke op met ‘n Kersprogam asook ‘n program van sang- en musiekbemoediging.

Ons ondersteun ook die kinders in nood met ‘n “Slimwordtassie” waarin ons vir hulle ‘n Afrikaanse Bybel, Afrikaanse storieboeke en sakkie met o.a. pen, potlood, skerpmaker, liniaal en lekkers voorsien.

Ons Jeugleiersforum hou elke jaar op Jeugdag ’n Jeug-tot-Jeug Uitreikaksie na Jeug in nood – jeug in die gevangenis, in ‘n Plek van veiligheid, in ’n sentrum vir gestremdes, ongehude moeders, in die hospitaal in die kankersaal en die psigiatriese saal. Hulle het ’n paar jaar gelede toe hier ’n zenofobiese vlugtelingskamp in Pretoria-Noord was, ook die kinders besoek en met verf, kwas en lekkers gesiggies opgevrolik.

Van die uniekste projekte wat ons al deur al die jare onderneem het, sluit onder andere in:
• ‘n Weeklange vakansie met die trein van Johannesburg na Durban vir kinders wat nog nooit by die see was nie en nog nooit op ‘n trein geslaap het nie. Eenhonderd en sestig behoeftige kinders het die toer meegemaak. Van die kinders is o.a. deur die klub vir Christenmotorfietsryers na Pretoriastasie vervoer, ander is met busse en bussies daarheen vervoer.
En wie het hulle by die stasie ‘n aangename treinrit en seevakansie toegewens ??? Joost van der Westhuysen wat nou self in nood verkeer. “Ons dink aan jou Joost en ons bid vir jou”.

• Ons Omgee-Cd “Ons eer ons Senior Burgers” word landwyd by Ouetehuise en Aftreeoorde versprei. Dit word nie in die winkels verkoop nie.
Die Cd word opgevolg met Cd2 wat tans in wording is. Die beste sang/musiek en storie-inskrywings van ons huidige Seniors 55 Talentkompetisie word op die Cd opgeneem asook ‘n bonusitem van ons beoordelaars (wat self ook al Seniors is) soos o.a. Min Shaw, Lance James, Gert van Tonder, Nico v Rensburg, Rina Hugo, Riaan Cruywagen en Ollie Viljoen.

“Ons kan nooit ophou om aan ander goed te doen nie. Dit is ons Christenplig”, het Sakkie Kotze, voorsitter van ATKV Centurion en lid van die Direksie van ATKV SA al by verskeie geleenthede gesê.

Thursday, April 25th, 2013

DSC01357

Ouers moet hul kinders van kleins af leer om te onderskei tussen dit wat ons lewens positief en negatief beinvloed.

Thursday, April 25th, 2013

ATKV Centurion Gespreksforum fokus op die moontlike negatiewe invloed wat sekere rekenaarspeletjies op die jeug kan hê.

Dr. Anke Brand, voorsitter van ATKV Centurion se Gespreksforum, het Woensdag 25 April met jongmense en jong ouerpare by die Hervormde gemeente Verwoerdburg oor verslawing gesels.

“Ons word vandag oorspoel deur die moderne tegnologie en kan dit nie wegwens nie. Ons moet ons kinders leer om te onderskei tussen goed en kwaad, reg en verkeerd, tussen dit wat ons lewens positief en negatief beїnvloed op alle lewensterreine en in alle stituasies”, het sy onder andere gesê.

Sy het einde verlede jaar ‘n doktorsgraad in teologie met lof aan die St. Clements Universiteit in Switzerland behaal. Die tema van haar navorsing het oor alle vorme van verslawing gehandel.
Sy het tydens Woensdagaand se byeenkoms veral op die negatiewe invloed wat sekere rekenaarspeletjies op die jeug kan hê gefokus.

Op die foto verskyn van die ouers en jongmense wat die praatjie bygewoon het.
Vlnr. Dr. Jaco Beyers (Fakulteit Teologie by UP), dr. Anke Brand (gasspreker), Erika de Lange (Finalejaar Onderwysstudent by UP), mnr. en mev. Christo en Ellie Piek (van die ouerpare wat teenwoordig was).

Lewenslange inwoner van die Oosrand eregas tydens Musiekprogram

Thursday, April 25th, 2013

Oudste lidmaat eregas by ATKV Centurionmusikante se Omgeeprogram vir Senior Burgers.

‘n Nege-en-negentigjarige lewenslange inwoner van die Oosrand en oudste lidmaat van die NG-gemeente Lambton, mev. Anna Mouton, was die eregas tydens ATKV Centurion Musiekforum se Omgeeprogram Woensdag 24 April by die gemeente. Verskeie Senior Burgers van al die omliggende NG-gemeentes het ook die Omgeeprogram o.l.v. Martin Lane bygewoon.

Die skerpsinnige en humoristiese dame was vol lof vir die musikante en het haar dank en waardering uitgespreek vir die unieke uitvoering van klassieke-, christelike- en boeremusiek met ‘n konsertina en die kerkorrel.
“Toe julle Jan se Wals en die Platboompolka speel, toe jeuk my voete. Ek was lus en staan op en vra: Wie dans saam met my.? Julle het ons ver laat terugverlang” het sy nostalgies bygevoeg.

Op die foto sit sy tussen die twee jeugdige musikante Wessel en Wilmarie Vosloo.
Agter staan die orrelspelers Johan Swanepoel en Martin Lane. Sakkie Kotze, voorsitter van die Centurion Musiekforum en lid van die Direksie van ATKV SA staan heel regs.
DSCN0183

Unieke Konsertina- en Orreluitvoering vir Senior Burgers.

Wednesday, April 24th, 2013

ATKV Centurionmusikante sorg vir ’n unieke Konsertina- en Orreluitvoering vir Senior Burgers.

’n Unieke Musiekprogram is Woensdag 24 April o.l.v. Martin Lane aan ’n groot groep Senior Burgers van die NG-gemeente Lambton sowel as omliggende NG-gemeentes aangebied.
Martin is ook lid van die Paneel van Beoordelaars in ATKV Centurion se landwye Seniors 55 Talentkompetisie wat verlede week op KykNET se program “Dagbreek” bekendgestel is.

Hy en Johan Swanepoel het bekende musiek van JS Bach, uittreksels uit o.a. “Die Huwelik van Figaro” en “Aida”, “Jerusalem” ens. op die orrel uitgevoer.
Daarna het Martin Lane, Wessel Vosloo (konsertina) en sy suster Wilmarie (kitaar) musieknommertjies soos “die Hartseerwals” en “Genade onbeskryflik Groot”gespeel.
Wessel en Wilmarie het later “Jan se Wals” en die “Platboompolka”met die trekklavier en kitaar gespeel.

Op die foto sit Martin Lane (links) en Johan Swanepoel (regs) by die orrel.
Agter staan Wessel (links) en Wilmarie Vosloo (regs).
DSCN0173

Seniors 55 Talentkompetisie. TV-onderhoud op Dagbreek.

Tuesday, April 23rd, 2013

Kyk na die TV-bekendstelling van ons Seniors 55 Talentkompetisie op Kyknet.
Druk onderaan hierdie bladsy die skakel vir “older entries”. Gaan na die foto waar twee van die beoordelaars Lieb Bester en Theo Erasmus trekklavier speel, en druk op die groot pyl in die middel van die foto.

Oud-Helpies by ATKVeertjie

Saturday, April 20th, 2013

Drie oud-Helpies by ATKV se Mediaveertjies Vrydagaand 19 April by Vodaworld.

Rudi Bosman, Nita Cronje en Sakkie Kotze was aldrie in die sewentigerjare op Helpmekaar.
Rudi is deesdae ‘n regskonsultant in Johannesburg.
Nita is by die Hoofkantoor van ATKV SA in Randburg werksaam en is die regisseur van die ATKV se prestige Mediaveertjie Toekenningsaand.
Sakkie is onderwysleier by die Gautengse Onderwysdepartement. Hy is ook lid van die Direksie van ATKV SA met die portefeulje: Onderwys.

Op die foto verskyn hulle vlnr.: Rudi Bosman, Nita Cronje en Sakkie Kotze
DSC01353

Bekende akteur en sanger by ATKVeertjie

Saturday, April 20th, 2013

Lieb Bester (akteur en musikant) en David Fourie (sanger) was ook Vrydagaand 19 April gaste by die ATKV se Mediaveertjietoekennings by Vodaworld.
Lieb is ook lid van die Paneel van Beoordelaars van ATKV Centurion se Seniors 55 Talentkompetisie wat tans aan die gang is.
Op die foto verskyn vlnr.: David Fourie, Lieb Bester, Beatrice en Sakkie Kotze. Sakkie is voorsitter van ATKV Centurion en lid van die Direksie van ATKV SA.
DSC01352