Archive for February, 2013

Internasionale Moedertaaldag 21 Februarie. Gelukwense aan Toppresteerders in hul Moedertaal.

Thursday, February 21st, 2013

21 Februarie: Internasionale Moedertaaldag.
Gelukwense: Twee matrieks van Tshwane is 2012 se Nasionale en Gauteng Toppresteerders in hul moedertaal.

Cindy Ndhlovu was verlede jaar in Soshanguve Secondary in Tshwane. Sy het verlede jaar in die Gr.12-eindeksamen 94% in IsiZulu, haar moedertaal behaal.
Sy het vanjaar by die Universiteit van Pretoria met haar B.Comm-studies begin. Sy wil as Geoktrooieerde Rekenmeester kwalifiseer.
Die enigste ander matrikulant wat verlede jaar hierdie prestasie kon nadoen is Zandile Myeza van Zwelenthini High School in Zululand, KwaZuluNatal.

Zanѐ Easton (inlasfoto) was verlede jaar in Hoёrskool Erasmus in Bronkhorstspruit, ook in Tshwane. Sy het verlede jaar in die Gr.12-eindeksamen 97% in Afrikaans, haar moedertaal behaal.
Geen ander matrikulant van verlede jaar kon haar dit nadoen nie.
Sy is vanjaar by die Noordwes Universiteit ingeskryf vir Meganiese Ingenieurswese. Sy wil Lugvaart Ingenieurswese haar beroep maak.

Op die foto wens Sakkie Kotze vir Cindy geluk met haar puik prestasie. Zanѐ is telefonies gelukgewens.
Inlasfoto: Zanѐ Easton.
Foto

Taal en Kultuurleier Johan Joubert word deur ATKV Centurion gelukgewens.

Tuesday, February 19th, 2013
Gelukwense aan `n taal - en kultuurleier van formaat...!

Gelukwense aan `n taal – en kultuurleier van formaat…!

Johan Joubert is al vir meer as 36 jaar aktief betrokke by die bevordering van die Afrikaanse taal en kultuur op verskillende wyses en op vele terreine.

Hy was vanaf 1976 tot 1982 lid van die Pretoriase Kunsvereniging as beoordelaar van inskrywings in die vokale afdeling en bepaling van voorgeskrewe liedere in die onderskeie afdelings.
In 2006 stig hy die Garsfontein Kinder Kultuurfees wat vandag nog suksesvol voortbestaan.

Johan was ook koorleier en dirigent van ‘n seunskoor wat hy gestig het. Die koor het uitstekend gevaar en het o.a. in vier verskillende operas opgetree nl. Turandot, Cavaliera Rusticana, Rigoletto en Die Vrolike Weduwee. Monsarat Cabalje, Ge Korsten en Mimi Coertse het die hoofrol in van die genoemde operas vertolk.

Johan Joubert was self ook sanger en akteur van formaat. Hy het die rol van die Persiese prins in die opera Turandot vertolk. Hy was lid van die A Capellakoor in Pretoria en het as lid van die Bestuur ook help beblan en organiseer aan die vele binnelandse en buitelandse toere.
Hy was ook akteur in die TV-reeks “Die Swart Kat” en het die hoofrol in die Radio Bybelverhaal “Johannes” vertolk.

As liriekskrywer en komponis het hy o.a. die skoolliedere van Hoёrskool Garsfontein en Laerskool Garsfontein geskryf en gekomponeer.
Vele Operettes en Revues het ook uit sy pen gevloei.

Johan was ‘n TV-kontinuiteitsaanbieder, omroeper by Radio Kansel, klankingenieur en stemkunstenaar.
Hy het ook in verskeie radio-advertensies opgetree. Hy was ook by oorklanking betrokke en was o.a. verantwoordelik vir die oorklank van “Mirage”, ‘n Franse TV-produksie.
Benewens sy oorklank van “The Young and the Restless” na “Rustelose Jare”, het hy self ook die rol van “Brad” vertolk.

Johan het as onderwyser en as hoof van Laerskool Garsfontein die Afrikaanse taal en kultuur op vele wyses bevorder. Hy het ook die vak Afrikaans onderrig en proefleeswerk vir Promedia Drukkers gedoen.

Op die foto wens Sakkie Kotze van ATKV Centurion en Direksielid van ATKV SA hom geluk met sy jarelange bevordering van die Afrikaanse taal en kultuur op velerlei terreine.

Ons Plaaswerkers staak nie – ons vier fees…!!!

Tuesday, February 19th, 2013

Ceres/Bokkeveld Plaasgemeenskap in vennootskap met stadsjapies van ATKV Centurion.

 

Die Koshuiskoor van Ceres Sekondere Skool wat hoofsaaklik uit plaaskinders van die Plaasforumgebied bestaan.

Die Koshuiskoor van Ceres Sekondere Skool wat hoofsaaklik uit plaaskinders van die Plaasforumgebied bestaan.

 

Gelukwense aan twee van die kore wat al as Nasionale wenners van die Rapport/ATKV Koorkompetisie aangewwys is. Die Finaal vind elke jaar tydens die Suidoosterfees plaas. Sakkie wens die twee kore geluk met ‘n handdruk aan die twee koorleiers nl. Freddie Skippers (links van hom) en Willem Krotz (regs van hom).

Gelukwense aan twee van die kore wat al as Nasionale wenners van die Rapport/ATKV Koorkompetisie aangewwys is. Die Finaal vind elke jaar tydens die Suidoosterfees plaas. Sakkie wens die twee kore geluk met ‘n handdruk aan die twee koorleiers nl. Freddie Skippers (links van hom) en Willem Krotz (regs van hom).

 

Wilhelm de Kock (Voorsitter van die Forum) Koorleiers van die kore wat onder plaaswerkers binne die Forum gestig is: Willem Krotz (Alhambrakoor van Moresterboerdery), Richard Faro (Koshuiskoor by Ceres Sekondere Skool), Elsie Oliphant (De Eiken Boerdery), Vrouekoor), Freddie Skippers (De Kock Boerdery Mannekoor en Gemengde Koor), Sakkie Kotze (ATKV Centurion).

Wilhelm de Kock (Voorsitter van die Forum) Koorleiers van die kore wat onder plaaswerkers binne die Forum gestig is: Willem Krotz (Alhambrakoor van Moresterboerdery), Richard Faro (Koshuiskoor by Ceres Sekondere Skool), Elsie Oliphant (De Eiken Boerdery), Vrouekoor), Freddie Skippers (De Kock Boerdery Mannekoor en Gemengde Koor), Sakkie Kotze (ATKV Centurion).

 

Vlnr.: Allen Nicholas (Voltydse Berader van die Ceres/Bokkeveld Plaasforum), Wilhelm de Kock (Voorsitter van die Plaasforum), Andrew Smith (stigter van die Patmosbediening in die Forum wat gelei het tot die aanstelling van Allen as Voltydse Berader), Sakkie Kotze (ATKV Centurion).

Vlnr.: Allen Nicholas (Voltydse Berader van die Ceres/Bokkeveld Plaasforum), Wilhelm de Kock (Voorsitter van die Plaasforum), Andrew Smith (stigter van die Patmosbediening in die Forum wat gelei het tot die aanstelling van Allen as Voltydse Berader), Sakkie Kotze (ATKV Centurion).

Daar is die afgelope naweek groot feesgevier toe plaaswerkers van meer as 40 plase by die De Kockboerdery De Eiken saamgetrek het vir ‘n Jubel- en Vennootskapsfees.
Sang en musiek het deurentyd ‘n opgewekte feesatmosfeer geskep, ballonne en duiwe is in die lug losgelaat, en saam met die groeteboodskappe wat ontvang is, is daar behoorlik gejuig en gejubel.

Lede van ATKV Centurion was ook daar om in die feesvieringe en vennootskap te deel. Die venootskap het reeds verlede jaar tot stand gekom toe ATKV Centurion van die Plaaskinders in Tshwane ontvang het. Hulle is soos BBP’s ontvang en trakteer, van kos en blyplek voorsien, op die Gautrein gery en na besienswaardige plekke geneem. Die meeste van hulle was toe nog nooit in Gauteng nie.

Sakkie Kotze, die voorsitter van ATKV Centurion was laat verlede jaar in Ceres om met die boere, plaaswerkers en hul gesinne kennis te maak. Sy kollega op die Direksie van die ATKV, prof. Edna van Harte van Stellenbosch was ook daar. Sy was baie beїndruk met die gehaltewerk, -gesindhede en -verhoudinge wat daar in harmonie plaasvind.
Gedrukte Jaarkalenders vir 2013 is aan die plaaswerkers oorhandig. Al die plaasaktiwiteite en eredienstye in die Plaasforumgebied word daarop aangetoon asook die gesinsbesoeke van Allen Nicholas, die voltydse Berader wat deur die boere gesamentlik in diens geneem is. Sakkie het hom gelukgewens met die groot sukses wat hy behaal om o.a. die drankprobleem onder die volwassenes en die dwelmprobleem onder die kinders hok te slaan.

Die vennootskap met die plaaswerkers en hul werkgewers is verder verstewig met die T-hempies wat aan die meer as driehonderd plaaswerkers wat by die Kuierfees teenwoordig was, oorhandig is. Sakkie het by die geleentheid gesê dat die T-hempies met die slagspreuk “Ons is trotse stadsjapies en plaasjapies” daarop asook die loslaat van duiwe en ballonne in die lug, ‘n boodskap van vriendskap, vennootskap, naasteliefde, versoening, verdraagsaamheid en vrede onder stadsjapies en plaasjapies, maar ook alle Suid-Afrikaners simboliseer.

Sakkie was ook vol lof vir die uitstekende en verrykende kultuurwerk wat op die plase gedoen word. Hy het mnr. Wilhelm de Kock gelukgewens met sy inisiatief om kore onder die plaaswerkers te stig. Hy is ook die voorsitter van die Ceres/Bokkeveld Plaasforum. ‘n Kinderkoor, mannekoor, vrouekoor en gemengde koor is op die been gebring. Van die kore is voorheen en vanjaar vir die Rapport/ATKV Koorkompetisie ingeskryf. Die De Eikenkoor is verlede jaar en vanjaar na die Finaal tydens die Suidoosterfees genooi en is verlede jaar as die beste plaaskoor aangewys. Die Alhambrakoor van die Moresterplaas was vanjaar die beste plaaskoor. Al hierdie kore het die naweek as gaskunstenaars tydens die Saamtrek van plaaswerkers en hul gesinne opgetree. Nog ‘n nuwe koor het daar hul debuutbuiging gemaak nl. die Koshuiskoor van Ceres Sekondêre Skool. Die koor bestaan uit plaaskinders van die omgewing wat daar in die koshuis is. Die koor het ook groot applous van die entoesiastiese en waarderende gehoor ontlok.

Die hoofde en onderwysers van die plaasskole en die dorpskole is bedank vir die goeie werk wat hulle doen. Die plaaskinders wat akademies baie goed presteer, asook die toppresteerders in hul moedertaal Afrikaans, is in besonder gelukgewens.

ATKV Centurion is ook betrokke by die volgende projek nl. ‘n opvoedkundige toer na Namibiё. Lede van hul Jeugleiersforum sal ook die toer meemaak.

Besoek aan Ceres plase

Thursday, February 7th, 2013

Op die foto vlnr.
Pastoor Nicholas en mev. Dawn Allison, mnr Wilhelm de Kock (voorsitter van die Plaasforum), prof. Edna van Harte (lid van die ATKV Direksie en dr. Raymond van Diemel wat albei die groep namens ATKV Centurion besoek het)

20130203