Archive for December, 2012

Dank en waardering teenoor ATKV Drakensville se personeel vir kwaliteit- en kliёntgedrewe diens aan besoekers.

Thursday, December 27th, 2012

Petre en personeel,

Baie dankie vir ‘n aangename vakansie-ervaring by Drakensville.

Dit is lekker om die vakansiegangers te hoor praat van die puik en skoon geriewe, die vriendelikheid en hulp van die personeel en die interessante vakansieprogram.

Ons het dit ook so ervaar en wens julle baie geluk daarmee.

Voorspoed vir 2013.

Vriendelike ATKV-groete

Sakkie en Beatrice Kotze.

Op die foto voor is Conrad Theron en Beatrice Kotze. Agter staan Petre Theron (0ordbestuurder) en Sakkie Kotze (Takvoorsitter van Centurion en ATKV Direksielid).

20121227

Weldoeners uit die Wesmootgemeenskap en ATKV Centurion span saam met ‘n Omgeeaksie en ‘n Kersprogram vir inwoners van Bethlehem Oord in Andeon.

Friday, December 21st, 2012

Dit was is ‘n voorreg om saam met die vyftig inwoners van die Oord in die Kersboodskap van vrede, vreugde en blydskap. te deel.
‘n Kersprogram met samesang van kersliedere is deur die ATKV Centurionsangers o.l.v. Ina Labuschagne vir hulle aangebied.
Nadat die program met gebed afgesluit is, het elke inwoner ‘n sak vol kruideniersware en soetgoed as geskenk ontvang.

Thys Kotzѐ en Sakkie Kotze het namens die Wesmootgemeenskap en ATKV Centurion onderskeidelik, kersgroete aan die inwoners oorgedra.
Die Direkteur van die Oord, Arnold Crause en sy vrou, is in besonder bedank vir hul barmhartige, en vrywillige werk.
Hulle bied al vir baie jare huisvesting aan en versorging van mense wat uit nood daar om hulp kom aanklop.

Arnold het in 2000 een middag oppad huistoe, by bedelaars – ‘n vrou en haar gestremde kind- stilgehou. Hy was aangegryp deur die vrou se pleidooi vir iets om te eet vir hulle twee.
Hy het sy kleinhoewe oopgestel vir hawelose mense wat in nood verkeer.
Vandag is daar 27 mans, 15 vrouens en 10 kinders wat daar bly. Sondae is daar eredienste en gedurende die week word berading aangebied.
Inwoners kry ook geleentheid om vrywillig te help met groenteverbouing op die terrein.
Hy het namens die inwoners dank en waardering betuig teenoor die weldoeners (Wesmootgemeenskap en ATKV Centurion) wat omgee vir hul medemens in nood.
Hy was ook vol lof en waardering teenoor individue, besighede en organisasies wat deurentyd kom hulp aanbied.

ATKV Centurion het al verskeie kere ‘n musiekprogram daar aangebied, o.a. kospakkies uitgedeel en ‘n TV-stel geskenk wat tans deur almal gebruik word.

Op die foto verskyn van die inwoners saam met Arnold Crause en van die gaste wat daar teenwoordig was.
20121221
Ina Labuschagne, een van die Centurionsangers sit regs voor by van die kinders.
Agter staan Arnold Crause (Direkteur van die Oord, Sakkie Kotze (Voorsitter van ATKV Centurion en ATKV Direksielid),  Lana en Thys Kotzѐ (Gemeenskapsleiers van Wesmoot)

ATKV se Centuriontak skenk gedrukte Jaarkalenders vir 2013 aan Plaaswerkers van Ceres- en Bokkeveldomgewing.

Thursday, December 20th, 2012

Die ATKV se Centuriontak het ‘n besondere verhouding met die boere en die plaaswerkers in die Ceres- en Bokkeveldomgewing opgebou.

Vroeёr vanjaar is ‘n groep van 60 plaaskinders van die Patmos jeugbediening soos BBP’s in Pretoria ontvang en met ’n aansitete en musiekprogram  trakteer.
Ons het hulle laat Gautrein ry, o.a. na die Uniegebou, Vryheidspark en die Voortrekkermonument geneem.
Op hul versoek het ons hulle na Loftus geneem en hulle verras met die Blou Bulle in oefening.

Sakkie Kotze, voorsitter van ATKV Centurion en lid van die Direksie van ATKV SA, het onlangs ’n welwillendheidsbesoek aan die groep gebring en aangebied om al die beplande geestelike werk, jaaraktiwiteite van die jeug, die kore en die gemeenskap, in ’n gedrukte jaarkalender weer te gee. Elke gesin het ’n kalender ontvang.

Die boere het ook ’n jeug- en geestelike werker, pastoor Allen Nicholas in diens geneem wat omsien na die welsyn van al die plaaswerkers en hul gesinne. Hy het ook die plaaskinders na Pretoria vergesel.
Baie aandag word aan die jeug gegee met voorkomende inligting, berading en ondersteuning t.o.v. die dwelmprobleem en bendegeweld.
Die boere gee ook ondersteuning met die afrig, administrasie en vervoer van ‘n jeug- en volwasse koor onder die plaaswerkers wat gereeld in die omgewing en elders optree. Die volwasse koor het ook vanjaar aan die ATKV se landwye koorkompetisie deelgeneem.

“Ons ondersteun omdat ons omgee” was Sakkie Kotze se kommentaar tydens sy onlangse besoek aan die gemeenskap.
“Dit is aangenaam om met mekaar hande te vat en hulle te help, al woon ons ver van mekaar af.
Ons wens al die boere en die plaaswerkers met hul gesinne ’n geseёnde en vredevolle Kersfees en Nuwejaar toe.
Dit is baie duidelik dat daar onder hierdie plaasgemeenskap baie goeie verhoudinge tussen boer en plaaswerker bestaan.”

Drie foto’s word aangeheg nl die groep ouers wat met dankbaarheid hul kopie van die Jaarkalender vashou, die Mannekoor en die Jeuggroep.

20121220_c
20121220_b
20121220_a

Kersboodskap aan die Jeug van Suid-Afrika deur dr. Anke Brand, voorsitter van ATKV Centurion se Gespreksforum.

Wednesday, December 19th, 2012

Dr. Anke Brand, voorsitter van die ATKV Centurion Gespreksforum, het in haar Kers- en Nuwejaarsboodskap ‘n boodskap van waarskuwing, hoop en ondersteuning aan Suid-Afrika se kinders en jongmense gerig.

Sy het n.a.v. die onlangse skietery op skoolkinders en onderwysers in Newtown, Connecticut in die VSA en onlangse soortgelyke skietery in SA, gewys op die negatiewe invloed wat Internetverslawing, veral sekere video- en rekenaarspeletjies op mense kan hê.

Van die gevaarlikste en gewelddadigste video- en rekenaarspeletjies is ook in Suid-Afrika beskikbaar.

Ouers en onderwysers moet bewus wees van veranderde gedragspatrone onder kinders en betyds daaraan aandag gee.

Sy het kinders en jongmense versoek om hul nie met allerhande ledighede in hierdie tyd van rus besig te hou nie.

“Bestee tyd aan jouself, jou ouers, broers, susters, jou kinders en aan jou geliefdes.

Ouers, wees bedag waarmee jou kinders hulle besig hou. Moenie hulle dalk onbewustelik sterk in hulle kwaad nie. Dit is nou ‘n tyd van gee: gee jou onvoorwaardelike liefde, jou aandag, jou tyd en jouself.”

Die Kersboodskap van geloof, hoop en liefde, sluit ook ‘n gesonde lewensstyl met etiese norme en waardes in. Dit moet in ons menswees, daaglikse handel en wandel altyd die onderbou wees en bly.

Ons moet in hierdie Kerstyd vir onsself, vir mekaar en vir ander bid sonder ophou.

Dit is ons troos en ons bemoediginging in hierdie feestyd dat die Here mense se harte kan verander soos ons lees in Daniel 2:20-22 en Daniel 4:34 -35.

Ons moet die Here vertrou om nie net in ons eie lewens ‘n wonderwerk te doen nie maar ook in die harte en lewens van ons geliefdes, families en ons leiers.

Ons hoop en ons beskerming le in die Here.”

Dr. Brand het vroeёr vanjaar ‘n Doktorsgraad oor Verslawing met lof aan die St. Clements Universiteit in Switzerland behaal.

Sakkie Kotze, voorsitter van ATKV Centurion en ATKV Direksielid, het gesinne ’n vredevolle,vreugdevolle en sielsverkwikkende Christusfees toegewens.

ATKV Centuriondansers, -sangers en –musikante gaskunstenaars by Vryheidspark en Voortrekkermonument. 16 Desember 2012

Monday, December 17th, 2012

Die ATKV se Centurionkultuurgroep het op Versoeningsdag saam met verskeie ander taal- en kultuurgroepe as gaskunstenaars aan die Versoeniningsdagviering by Vryheidspark deelgeneem.

Volgens Sakkie Kotze, voorsitter van die groep, voeg hulteenwoordigheidendeelnamedaar, waarde toe tot “ kom wys ons julle goeie bedoelings om verhoudinge tussen al die bevolkingsgroepe in Suid-Afrika te bevorder.”

Hul proram van tradisionele danse, -sang en -musiek is afgesluit met die lied “Gee hierdie land, nuwe hoop, nuwe krag….” o.l.v. Carike Schoeman.

Die groep is ook deur die BD  van die Voortrekkermonument genooi om as gaskunstenaars aan die herdenking van die ingebruikneming van die verbindingspad tussen die Voortrekkermonument en Vryheidspark deel te neem.

Hulle het na die toesprake van Sonja Lombard (Besturendde Direkteur van die Voortrekkermonument) en Fana Jiyane (HUB van Vryheidspark) die program afgesluit met “Pleidooi vir Afrika” o.l.v. Henry J.

20121217_02
Op die foto verskyn Helleen Wentzel en Sakkie Kotze in tradisionele drag saam met die twee hoofde van die Voortrekkermonument en Vryheidspark onderskeidelik.

Tradisionele Kultuurgroepe by Vryheidspark en Voortrekkermonument op Versoeningsdag 16 Desember 2012

Monday, December 17th, 2012

Verskeie tradisionele  kultuurgroepe was op Versoeningsdag by die herdenking van die ingebruikneming van die verbindingspad tussen die Voortrekkermonument en Vryheidspark, teenwoordig.

 

Na die toesprake van Sonja Lombard (BD van die Voortrekkermonument) en Fana Jiyane (HUB van Vryheidspark), het die ATKV Centurion Kultuurgroep afgesluit met die sing van “Pleidooi vir Afrika” o.l.v. Henry J.

 

Dieselfde ATKV Centurion Kultuurgroep het vroeёr die dag as gaskunstenaars by die Versoeningsdagvieringe by Vryheidspark opgetree.

‘n Program van tradisionele danse en sang op die maat van bekende Afrikaanse liedjies is aangebied  Die musiekbegeleiding is met ‘n kitaar, mondfluitjie en ‘n saag gedoen. Hul program is afgesluit met die sing van “Gee hierdie Land, nuwe hoop, nuwe krag… o.l.v. Carike Schoeman.

 

Op die foto verskyn verteenwoordigers van die kultuurgroepe wat by die herdenkingsprogram was, saam met van die ATKV Centuriondansers, -sangers en -musikante.
20121217_01
Voor vlnr.: Johnny Campbell (Eersterust Griekwa en Khoisangroep), Nontobeko Komani (Xhosagroep), Angelique Allison (ATKV Centurion),  Dolly Mtiki (Xhosagroep), Joyce Mabena (Ndebelegroep) en Sakkie Kotze (Voorsitter ATKV Centurion en ATKV Direksielid.
2e ry: Herman Steyn, Carike Schoeman, Marika Swartz,  Marietjie Smit, Maritza Swartz, Helleen Wentzel, Ricardo Muller.
Agter: Henry J en Johan van Zyl.

ATKV Centurion betuig dank en waardering teenoor Skoolhoofde in Pretoria wat uittree.

Tuesday, December 11th, 2012

Die ATKV Centurion het weer eens soos in die verlede, dank en waardering betuig teenoor uittredende skoolhoofde wat die Afrikaanse taal en kultuur asook die christendom gedurende hul onderwysloopbaan bevorder het.

Al die hoofde wat vanjaar uittree, het hul totale beroepslewe aan die onderwys gewy. Een van hulle het sy hele beroepsloopbaan by skole in Pretoria voltooi.

Die dankbetuiging en gelukwense is deur Sakkie Kotze, voorsitter van ATKV Centurion en ATKV Direksielid, tydens funksies by hul onderskeie skole gedoen.

Hy het in sy groeteboodskap onder andere geê dat skoolhoofde belangrike vennote van die ATKV is omdat hulle deurentyd hul personeel, leerlinge en ouers aanmoedig om aan plaaslike, provinsiale en nasionale ATKV-aktiwiteite, -projekte en -kompetisies deel te neem.

“Skole spog deesdae nie meer net met sport- en akademiese prestasies nie, maar ook met hul leerders se Afrikaanse taal- en kultuurprestasies.

Ons gee op die wyse ook aan hulle erkenning vir hul onderwysleierskap as rolmodel t.o.v. norme en waardes in die onderwys en opvoeding van ons kinders.”

Mnr. Tom Theunissen was 44 jaar aan die onderwys verbonde. Hy was die afgelope 23 jaar hoof van die Laerskool Lindopark.

Mnr. Faan Potgieter het sy onderwysloopbaan 42 jaar gelede in Pretoria begin en na 22 jaar as hoof van Laerskool Kwaggasrand, ook vanjaar daar uit diens getree. Hy het net by Pretoriaskole skoolgehou. Hy het by L/s Pierneef, H/s Hendrik Verwoerd, L/s Wonderboom en L/s Voortrekker-Eeufees onderwys gegee voordat hy as hoof van Laerskool Kwaggasrand bevorder is.

Mnr. Albert Verster het ook altesaam 42 jaar diens agter die blad. Hy was 19 jaar lank hoof van Laerskool Elarduspark.

Dr. Carl van der Merwe het na 41 jaar in die onderwys uitgetree. Hy was die afgelope 29 jaar hoof van Hoёrskool Menlopark. Hy was voor dit aan die Onderwyskollege vir Verder Opleiding (OKVO) in Pretoria verbonde.

Mnr. Christo Pretorius se beroepsloopbaan in die onderwys het 40 jaar geduur. Hy was vir 27 jaar die hoof van Laerskool Stephanus Roos.

 

Op die foto verskyn drie van hulle wat op hul laaste werksdag, ’n welgedaanhanddruk van Sakkie Kotze ontvang het.
20121211_01
Vlnr. Mnr. Christo Pretorius (L/s Stephanus Roos), mnr. Tom Theunissen (L/s Lindopark), mnr. Albert Verster (L/s Elarduspark) en Sakkie Kotze (ATKV Centurion)

ATKV Centurionsangers en –musikante se Jaareindkuier by die Plaashuis, hul hoofkwartier in Centurion.

Sunday, December 9th, 2012

Sangers en musikante met bewese talent word van oraloor dwarsoor ons land, deur Cd-opnameateljees en Sangskole na die Musiekforum verwys vir moontlike lidmaatskap.

Terwyl daar gewoonlik gesing, gedans en musiek gemaak word, was dit die afgelope naweek net ‘n gekuier, gesels en gebraai.

20121209
Op die foto verskyn van die sangers en musikante wat nog tot laat toe lekker ontspan het.
Voor vlnr.: Herman Steyn en Pieta Venter.
Agter: Branvon du Toit, John Fish en Venetia Klopper.

Trevor Nasser se nuwe CD

Sunday, December 9th, 2012