Archive for October, 2012

ATKV-deelname aan die Kantgilde Konvensie en die Kranslegging by die Vrouemonument in Bloemfontein 26 – 28 Oktober

Tuesday, October 30th, 2012

Die ATKV het die afgelope naweek saam met die Volksang- en Volkspelebeweging, lede van die Vrouemonumentkommissie en Bestuurslede van die Oorlogsmuseum van die Boererepublieke aan die Konvensie en Kranslegging van die Kantgilde by die Vrouemonument deelgeneem.

Die Van Riebeeck Volkspelelaer het by die Kranslegging as gaskunstenaars opgetree.

Prof. Piet Strauss, voorsitter van die Vrouemonumentkommissie, het die gehoor daarna oor die ontstaan, simboliek en instandhouding van die monument ingelig. Hy het o.a. gemeld dat  die Nasionale Vrouemonument in Bloemfontein op 16 Desember 1913 deur mev. Steyn, vrou van President Steyn onthul is. Dit is opgerig om die tragedie te gedenk van die vroue en kinders wat tydens die Anglo-Boereoorlog van 1899 – 1902 gesterf het.

Die monument bestaan  uit ’n eenvoudige gedenknaald van sandsteen. Dit staan ook bekend as die Naald van onreg – ’n somber suil wat ons aan die tragiese dood van meer as 26000 vrouens en kinders herinner…!!!

Emily Hobhouse, ‘n uiters meelewende Britse vrou het ondanks teenstand in haar eie land, baie gedoen om aandag op die lyding van die vroue en kinders in die kampe te vestig. Sy  het spesiaal uit Engeland gekom om die plegtigheid waar te neem, maar het weens swak gesondheid nie verder kon kom as Beaufort-Wes nie.

Sy het egter ook die kloskantkultuur in Suid-Afrika kom vestig. Dit het daardie tyd vir menige vrou en dogter as belangrike aandagafleier en spanningsontlading van die aaklige gevolge van die Boereoorlog gedien.

Nadat sy op 8 Junie 1926 in London oorlede is, is haar as na Suid-Afrika gebring en op 26 Oktober 1926 in die basis van die Gedenknaald ter ruste gelê.

Wilna Snyman, ‘n doyenne van die Afrikaanse teater, het jare gelede saam met Deon Opperman die teks geskryf van “Dear mrs Steyn”- ‘n Anglo Boereoorlogproduksie. Sy het toe, met die hulp van mnr. Pik Botha destydse Minister van Buitelandse Sake, die produksie by verskeie SA Ambassades in Europa gaan opvoer. Sy het die rol van Emily Hobhouse vertolk.

Sy sou Vrydagaand tydens die opening van die Kantgilde se Konvensie en Uitstalling, ‘n uittreksel van die produksie vertolk en daarna die rok waarin sy die rol van Emily Hobhouse gespeel het, aan die Oorlogsmuseum skenk.

Sy is egter van die lughawe oppad na die funksie in ‘n motorongeluk beseer en kon toe nie die verrigtinge bywoon nie. Sakkie en Beatrice Kotze het ook beste wense en spoedige herstel namens die ATKV aan haar gaan oordra.

Sakkie Kotze het Vrydagaand tydens die Kantgilde se Konvensie, namens die ATKV ‘n groeteboodskap gelewer en die Kantgilde met hul  Konvensie en hoё kwaliteit kloskantwerk wat uitgestal is, gelukgewens. “Dis kultuurwerk deur kunstige en trotse handewerk gekenmerk”, het hy onder luide toejuiging gesê.

Hy het al die Kultuurorganisasies wat daar verteenwoordig was,  namens die ATKV bedank vir die groot bydrae wat hulle lewer tot kultuurbevordering in Suid-Afrika. “As kultuurvennote moet ons nog stywer hande vat,” het hy o.a. bygevoeg.


Op die foto verskyn vlnr.: Louw Jacobs (Vrystaatse Leier vd Volkspelebeweging), Doretha Jacobs (vrou van die Nasionale Voorsitter vd Volkspelebeweging Mike Jacobs), prof. Piet Strauss (Voorsitter vd Vrouemonumentkommissie en Hoofleier van die Voortrekkerbeweging), Louis Oosthuizen (Kantgilde), Johan van Wyk (Oorlogsmuseum van die Boererepublieke) en Sakkie Kotze van die ATKV (regsvoor).

ATKV Centurion en Helpende Hand Centurion vat Hande…!!!

Sunday, October 21st, 2012

ATKV Centurion en Helpende Hand Centurion het ‘n baie suksesvolle Omgeeprogram by die Gereformeerde Kerk Centurion aangebied.

Die gespreksleier, ‘n sanger en twee musikante van die ATKV het Sondagaand 21 Oktober ‘n interessante program na die Aanddiens aangebied.

Twee van ATKV Centurion se musikante, Johann en Marie Laurens het voor die diens begin het, gepaste christenmusiek met die kitaar en mandolien gespeel. Marlene Bezuidenhout, een van die ATKV Centurionsangers, het die program afgesluit met ‘n gevoelvolle vertolking van “Halleluja”.

Dr. Anke Brand het die gehoor met haar praatjie oor verskillende vorme van verslawing geboei. Sy het o.a. ook gewys op die negatiewe invloed van die geweldadigste internetspeletjies in die wêreld wat op psigiese rolspel en vereenselwiging met die karakters in die speletjie fokus. Sy het o.a. vir ouers gevra: “Weet jy wat jou kind lees, waarna hulle op TV kyk en watter Internetprogramme en –speletjies hulle besoek…???

Dr. Brand het vroeёr  vanjaar ‘n Doktorsgraad in Teologie Cum Laude aan die St. Leipzig Universiteit in Switzerland verwerf. Sy het in haar navorsing op verskillende tipes verslawing, berading, terapie en genesing daarvan gefokus. Sy het sterk klem gelê op voorbidding vir en ondersteuning van die verslaafde.


Op die foto verskyn v.l.n.r.: Johann en Marie Laurens, Anton Smith (Voorsitter Helpende Hand Centurion), Marlene Bezuidenhout, dr. Anke Brand en Sakkie Kotze (Voorsitter ATKV Centurion).

ATKV-gelukwense aan SAVF met hul 108e bestaansjaar.

Saturday, October 20th, 2012

ATKV Centurion Musiekforum skenk Cd’s aan die 35 Ouetehuise in Suid-Afrika onder SAVF-beheer.

Die Suid-Afrikaanse Vrouefederasie (SAVF) het vanjaar op 19 Oktober hul 108e bestaansjaar gevier.
Verskeie gaste is deur die Hoofbestuur genooi om saam op die Verjaarsdagbus te ry en SAVF-inrigtings in Tshwane te besoek. Bekende sangers en akteurs soos David Fourie,  Lindie Stander, Karlien Gerber en Juan Boucher het ook die feesvieringe bygewoon.

ATKV Centurion het ook al in die verlede verskeie omgeeprojekte saam met die SAVF onderneem. ATKV Centurionsangers en –musikante tree ook gereeld by SAVF-inrigtings op.

Die SAVF is ‘n Welsynsorganisasie en bedien kinders, gesinne en ouer persone met verskeie omgeeprogramme soos voorkoming, beskerming, versorging, bemagtiging, ontwikkeling, armoedeverligting en maatskaplike dienste.

Sakkie Kotze het tydens die verjaarsdagviering by die SAVF Hoofkantoor in Pretoria, dank en waardering teenoor die Hoofbestuur en voltydse personeel betuig vir hul onbaatsugtige welsynswerk in Suid-Afrika oor soveel jare.
Hy het 108 kopieё van hul Omgee Cd “Ons eer ons Bejaardes” aan mev. Irna Hartzenberg, Presidente van die SAVF, oorhandig. Die ATKV- en SAVF-logos is op die Cd-etiket gedruk. Die Cd bestaan uit bekende sangers se liedjies oor ouers, oupas en oumas. Die wenliedjies van ATKV Centurion se liedjieskryfkompetisie, wenopstelle van die opstelkompetisie asook groeteboodskappe namens die jeug en dr. Koot Greyling, vorige voorsitter van Gryskrag, kom op die Cd voor.


Op die foto verskyn vlnr. Juan Boucher, Karlien Gerber, Sakkie Kotze, mevv. Katrien Botha (Vise-Presidente) en Irna Hartzenberg (Presidente), Lindie Stander en mev. Erika Jacobs (Vise-Presidente).

Pretorianers in ekstase oor “Afrikaans is Groot”-produksie.

Saturday, October 20th, 2012

Die “Afrikaans is Groot”-musiekproduksie wat laasweek by die NG Moreleta Ouditorium in Pretoria aangebied is, het Pretorianers vir ‘n slag oor iets anders laat spog as net Blou Bulrugby…!!!

  • Dit gons behoorlik met trots oor hierdie puik Afrikaanse Musiekproduksie in Pretoria, vir Pretoria…!!!
  • Tien van die veertien kunstenaars wat in vier vertonings daar opgetree het, is Pretorianers…!!!: Arno Jordaan, Riana Nel, Karlien en Bobby van Jaarsveld, Theuns Jordaan, Juanita du Plessis, Bok van Blerk, Lianie May, Jay en Robbie Wessels. Die vier ander kunstenaars is: Jannie Moolman, Steve Hofmeyr, Corlea Botha en Jak de Priester;
  • Die meeste van die 28,000 lede van die totale gehoor is Pretorianers…!!!;
  • Die Produksiespan se kantoor is in Pretoria…!!!;

Sakkie Kotze van die ATKV Centurion Musiekforum, het die Produksiespan namens Pretorianers bedank en gelukgewens met ‘n kwaliteit musiekproduksie wat waarde toevoeg tot die grootsheid en sukses van die Afrikaanse taal en kultuur. Ewald en Arnold Coleske is ook by name bedank.


Op die foto wens hy die Produksiespan geluk met twee van die sukseskunstenaars weerskante van hom.
Vlnr. Barry Pretorius, Rex van Deventer, Bok van Blerk, Sakkie Kotze (ATKV), Theuns Jordaan, Juan Oosthuizen, Devereaux van der Hoven en Willie Venter.

Pretoriaskole vanjaar in die Finaal van vele ATKV Nasionale Projekte 2012

Friday, October 19th, 2012

Pretoriaskole is Nasionale Wenners van drie van die ATKV se landwye taal- en kultuurkompetisies.

Applous Koorkompetisie: Hoёrskole

Die Hoёrskool Menlopark se koor het met die gesogte Apploustitel vir meer ervare kore weggestap.

Die koor van Hoёrskool Overkruin het in die kategorie vir minder ervare kore koning gekraai.

Die koor van Pretoria Boys High was in die tweede plek vir meer ervare kore (Nie-moedertaalsprekende kore).

Die koor van St. Marys was in die tweede plek vir minder ervare kore (Nie-moedertaalsprekende kore).

Applous Koorkompetisie: Laerskole

Die kore van Laerskole Wierdapark en Garsfontein het onderskeidelik ‘n vierde en vyfde plek vir meer ervare Laerskole verower.

Die kore van Laerskole Pretoria-Oos en Lynnwood het onderskeidelik ‘n derde en viede plek vir minderervare Laerskole verower.

Redenaarskompetisie.

Lianѐ Badenhorst van Hoёrskool Waterkloof het ‘n tweede plek behaal in die kategorie Hoёrskole Huistaal Gr. 8 – 9. Sy is ook as die beste taalgebruiker in di kategorie aangewys.

Leonѐ Goosen van Laerskool Elarduspark het die derde plek verower in die kategorie Laerskole Huistaal Gr. 4 – 5

Motsepe Tsiu van Sutherland High was die beste in Afrikaans Tweede Addisionele Taal  (TAT) Gr. 10 – 12. Hy is ook as beste taalgebruiker en met beste onvoorbereide toespraak aangewys.

Lego Ngele ook van Sutherland High was derde in Afrikaans Eerste Addisionele Taal (EAT) Gr. 8 – 9

Debatskompetisie.

Die span van Afrikaanse Hoёr Seunskool was die Nasionale wenners in die kategorie Gr. 10 – 12. Inus Lutz is ook as beste taalgebruiker aangewys.

Die span van Afrikaanse Hoёr Meisieskool het ‘n derde plek in dieselfde kategorie verower.

Die span van Afrikaanse Hoёr Meisieskool het in die kategorie Gr. 8 – 9 ‘n eerste plek verower met Milla Wolmarans wat as beste taalgebruiker aangewys is.

Afrikaanse Hoёr Seunskool en Hoёrskool Menlopark se spanne het onderskeidelik ‘n tweede en derde plek in dieselfde kategorie behaal.

Tienertoneel.

Die toneelgroepe van Hoёrskool Eldoraigne (“Die Koffer”) en Hoёrskool Zwartkop (“Streng geheim”) het deurgedring na die Toptien Finaal wat gedurende die afgelope Oktoberskoolvakansie  tydens Aardklop in Potchefstroom plaasgevind het.

Sakkie Kotze, voorsitter van ATKV Centurion en Direksielid van die ATKV, het die groep- en individuele wenners van die onderskeie kompetisies met hul prestasies gelukgewens.

Hy was ook by die Toptien Finaal van Tienertoneel by Aardklop om H/s Eldoraigne en H/s Zwartkop geluk te wens dat hulle uit 153 skole wat landwyd ingeskryf het, na die Toptien Finaal genooi is.

Jak de Priester het die wenpryse namens die ATKV aan groep- en individuele wenners oorhandig. Hy is self destyds as skolier by H/s Parys, as beste toneelspeler in ’n hoofrol aangewys toe sy skool ook in die Toptien Finaal was. Hy het ook by H/s Eldoraigne skoolgehou en o.a. die vak Kuns en Kultuur aangebied.

Twee akteurs van H/s Eldoraigne is vanjaar as individuele wenners aangewys: Rohan Kruger (links) was die beste akteur in ‘n hoofrol en Wiehann Smith (regs) die beste akteur in ‘n ondersteunende rol.


Op die foto verskyn hulle saam met Jak de Priester en me. Anell Slabbert en Simoné Lewis hul regisseurs. Heel regs staan Johann Smith, die regisseur van H/s Zwartkop en Sakkie Kotze van die ATKV.

ATKV-erelid mev. Willie Breytenbach, in Klerksdorp oorlede en Vrydag 5 Oktober daar veras.

Wednesday, October 17th, 2012

Mev.Willie Breytenbach het die afgelope klompie jare weer op Hartenbos gaan woon waar sy en haar man At baie jare terug huis gekoop het. Sy het laasweek per bus na Klerksdorp vertrek om vir haar seun At en sy gesin wat daar woon, te gaan kuier. Toe die bus in Klerksdorp stilhou, het sy met die uitstap inmekaar gesak. Sy was 83 jaar oud. Die gedenkdiens het Vrydag 5 Oktober in die NG gemeente Meiringspark plaasgevind.

Sy en haar oorlede man het op 1 Julie 1955 by die ATKV aangesluit terwyl hy by die SAS en H (vandag Spoornet) in Johannesburg in diens was.(lidnr. GoBrey0025) Tant Willie was sedert hul aansluiting, al die jare by die ATKV se Vrou- en Moederbeweging (later ATKV Dames) betrokke. Sy is op 1 Oktober 1984 as erelid van die ATKV vereer. Sy het al die Jaarvergaderings van die Vrou- en Moederbeweging (later ATKV Dames) asook die jaarlikse ATKV-kongresse (AJV) bygewoon, behalwe vanjaar se AJV.

Mnr. en mev Breytenbach en hul kinders met hul gesinne, het deur al die jare feitlik jaarliks by ‘n ATKV oord of twee gaan vakansie hou (meestal Hartenbos). Hulle het deur al die jare by hul twee seuns At en Koos en hul gesinne, ook ‘n belangstelling in ATKV-aktiwiteite gekweek. Koos en Marianne was o.a. baie jare by die Centuriontak betrokke. At was weer o.a. sekretaris van die Bloemfonteintak en sy vrou Marie o.a. sekretaresse van die Universitas Damestak in Bloemfontein.

Sakkie Kotze, voorsitter van die Centuriontak en lid van die Direksie van die ATKV, het namens ATKV SA by die Gedenkdiens hulde gebring aan tant Willie.
“Sy het  haar hele lewe aan die bevordering van die Afrikaanse taal en kultuur en die Christendom gewy.
Sy het dit nie net met ‘n passie en met entoesiasme bevorder nie, maar dit ook daagliks voorgeleef.
Ons eer haar nagedagtenis,” het hy onder andere in ‘n huldeblyk aan haar tydens die gedenkdiens gesê.


Op die foto verskyn voor vlnr. Koos en Marianne, Marie en At.
Agter vlnr. staan Ruan en Drikus agter hul ouers en Renier en Adele agter hul ouers met hul kind Monique heelvoor.
Sakkie Kotze van die ATKV staan agter heel regs.


Op die ander foto staan Koos, At en Sakkie by ‘n foto van tant Willie tydens die Gedenkdiens.

ATKV-bravo aan ATKV Centurionmusikante se puik prestasie op Nasionale vlak…!!!

Wednesday, October 17th, 2012

Twee van die ATKV Centurion Musiekforum se orkeste het puik prestasies op Nasionale vlak behaal.

Thys Gouws en sy orkes is as Nasionale wenners in die Boeremusiekgilde se kompetisie vir opkomende orkeste in die Tradisionele Afdeling aangewys. Neelsie van Rensburg en sy orkes is weer as Nasionale wenners vir opkomende orkeste in die Moderne Afdeling aangewys.

Op die foto wens Sakkie Kotze, voorsitter van ATKV Centurion, die orkesleiers Thys Gouws (links) en Neelsie van Rensburg (regs) geluk met hul prestasie.

Thys (TG) se orkeslede staan links agter hom en Neels (NvR) se orkeslede staan regs agter hom.
2e ry: Willie Jooste (TG), Jan Venter (NvR), Herman van Vuuren (NvR)
3e ry: Jacques Bloem (TG), Gert Barnard (TG), Willem Barnard (TG) en Kobus Paulsen (NvR)

ATKV Centiurionsangers gaskunstenaars by heringebruikneming van gerestoureerde Krugerwonings op Boekenhoutfontein.

Wednesday, October 17th, 2012

Van die ATKV Centurionsangers het Saterdag 13 Oktober as gaskunstenaars opgetree tydens die feestelike heringebruikneming van die Krugerwonings op Boekenhoutfontein.
Die historiese wonings van Paul Kruger is onlangs weer deur die Erfenisstigting van Suid-Afrika opgeknap en gerestoureer.

Sakkie Kotze, voorsitter van ATKV Centurion, het Cecilia Kruger, Hoofvakkundige Beampte van die Erfenisstigting gelukgewens met die suksesvolle voltooiing van die projek. Hy het die publiek uitgenooi om hierdie Nasionale Kultuurhistoriese Monument te besoek. Dit is op die Rustenburg – Sun Citypad geleё.

Op die foto oorhandig hy die groeteboodskap aan haar met “Paul Kruger wat trots toekyk”.

Op die foto verskyn die Centurionsangers en musikante v.l.n.r.:
Angelique Allison, Max van Heerden, Piëta Venter en Dormarie van Heerden.

ATKV-groete en –ondersteuning aan Onderwysminister mev Motshega op Onderwyserdag in SA..

Wednesday, October 17th, 2012

‘n ATKV-afvaardiging het op Onderwyserdag die Kantoor  van die Minister van Basiese Onderwys in Pretoria besoek.
‘n Blomme- en biltongruiker is Vrydag 12 Oktober op  Onderwyserdag, aan haar Privaatsekretaris mnr. Steve Moboa oorhandig, aangesien sy vir twee weke nie op kantoor is nie.

‘n Groeteboodskap waarin sy sterkte en ondersteuning toegebid word met die groot uitdagings en verantwoordelikhede wat sy as Minister van Basiese Onderwys het, is by die ruiker aangeheg.


Op die foto word die Blomme- en biltongruiker met die groeteboodskap aan mnr. Steve Moboa oorhandig deur (vlnr.) mnre. Sakkie Kotze (ATKV Direksielid met portefeulje Onderwys) en Ben Ferreira (Senior Bestuurder Jeug, Onderwys en Taal)

ATKV Centurionsangers en –musikante ook gaskunstenaars by die Erdekruik se 14e bestaansjaarviering.

Wednesday, October 17th, 2012

Die Erdekruikkoerant versprei net “Goeie en Tydlose Christenuus” landwyd.
Die ATKV Centurionmusikante het gepaste Christenmusiek gespeel, gesing en gedans.


Op die foto voor wens Sakkie Kotze vir Ciska de Beer (redakteur) geluk met die koerant se sukses die afgelope 14 jaar.
Agter sit vlnr.: Marie Laurens (mandolien) Johann Laurens (kitaar) en Gert Coetzee (saag)
Agter staan vlnr.: Angelique Allisson (danser), Marlene Bezuidenhout en Chris Coetzer (sangers)