Archive for February, 2012

Ons is trots op jou Taal. ATKV Centurion vier moedertale in Suid-Afrika

Monday, February 27th, 2012

ATKV: Ons is trots op jou Taal.

We are proud of your Language

Re motlotlo ka puo ya gaeno

 

ATKV Centurion vier Moedertale in Suid-Afrika.

Gelukwense aan Nasionale en Provinsiale Gr. 12 Toppresteerders in hul Moedertaal.

 

Verskeie Nasionale en Provinsiale Gr. 12 Toppresteerders in hul Moedertaal verlede jaar, het die  afgelope week ATKV Centurion se viering van Suid-Afrika se Moedertale  in Pretoria bygewoon.

 

Mnr. Sakkie Kotze, voorsitter van ATKV Centurion en ATKV SA Direksielid, het met die gelukwensing aan die Toppresteerders gesê dat ons almal as Suid-Afrikaners ons Moedertaal met trots kan praat en bevorder. Hy het hulle aangemoedig om hul familie, maats en vriende te motiveer om hul moedertaal in skole, kolleges. universiteite en in hul gemeenskappe en kerke te behou en te beskerm. “Ons is trots op ons eie moedertaal, maar respekteer met trots ook jou moedertaal. Dit is die belangrikste hoeksteen vir goeie verhoudinge onder al die sprekers van al die amptelike tale in Suid-Afrika.” Hy het ook verwys na ‘n opmerking van prof. Neville Alexander in die Sowetan van 15 Februarie.

 

Twee kampvegters vir moedertale het by die geleentheid as gassprekers opgetree en belangrike opmerkings oor die behoud en bevordering van al die moedertale in Suid-Afrika gemaak.

Mnr. Cerneels Lourens ‘n Afrikaanssprekende prokureur, het o.a. gesê dat moedertaalsprekers hul eie taal moet praat sonder om apologeties te wees. “Gee jou eie taal daagliks ‘n oefenkans in alle gespreksituasies en op alle lewensterreine”. Hy het ook verwys na die studente in Dahca in die destydse Oos-Pakistan wat op 21 Februarie 1952 vir hul moedertaal gesterf het.

Mnr. Moss Moloi, ‘n bekende sakeman en Setswanaspreker, het na die SA Grondwet verwys en sprekers van die amptelike tale in Suid-Afrika daarop gewys dat hulle die reg het om in hul moedertaal onderrig te word. Hy het ‘n beroep op moedertaalsprekers gedoen om in hul taal te skryf, te praat en te sing. “Skrywers van handboeke, verhale en gedigte in jou moedertaal, sal verseker dat jou taal altyd ‘n amptelike taal van Suid-Afrika sal wees en bly”.

 

Van die Nasionale en Provinsiale Toppresteerders in hul moedertaal wat die viering bygewoon het, was onder andere:

Cecile Steyn wat verlede jaar aan die Hoërskool Ermelo gematrikuleer het en as SA Nasionale Toppresteerder en Provinsiale Toppresteerder in Mpumhalanga, in haar Moedertaal Afrikaans aangewys is;

Namatshega Danke van Holy Family Combined School as SA Nasionale Toppresteerder en Provinsiale Toppresteerder in Noordwes, in sy Moedertaal Setswana;

Ané Alberts , was verlede jaar by Hoërskool Garsfontein en is Provinsiale Toppresteerder in Gauteng;

Christiaan Meintjies van die Transoranje Skool vir Dowes is Gauteng Toppresteerder deur medium Gebaretaal. Sy onderwyseres Karin de Wet was ook teenwoordig en het die programverloop in gebaretaal getolk.

 


Op die foto verskyn van die Provinsiale Toppresteerders wat by die viering teenwoordig was en gelukwense van mnr. Sakkie Kotze ontvang het.

Vlnr.: Maria Mtsweni van Mahlenga Secondary naby Bronkhorstpruit (isiNdebele), Diteboho Monyane van Mahareng Secondary naby Vanderbijlpark (Sesotho), Sizwe Khutzwayo van Nick Mpshe Secondary, noord van Brits (Setswana), Charmaine Magadani van Lethulwezi Secondary in Vosloorus (Tsivenda) en Alminah Khoza van Ponego Secondary in Kathlehong (Xitsonga)

Gassprekers by ATKV Centurion se viering van Suid-Afrika se Moedertale

Monday, February 27th, 2012

 

Op die foto verskyn vlnr.: mnre. Cerneels lourens, ‘n prokureur van Brits, Moss Moloi, ‘n sakeman  van Mogwase en Sakkie Kotze, voorsitter van ATKV Centurion en ATKV Direksielid.