Archive for December, 2011

Koerantverkoper is ook ‘n Weldoener

Monday, December 19th, 2011

ATKV Centurion betuig dank en waardering met ‘n Kerspartytjie vir kinders in haar omgewing.

 

Antoinette Coetzee verkoop sedert 2004 koerante om haar eie inkomste aan te vul maar is terselfdertyd ook ‘n weldoener in Elandspoort waar sy bly.

Sy is ‘n weduwee en ‘n pensioenaris maar sien om na die mense in haar omgewing. Sy beheer die uitdeel van kos en klere en het met ‘n nommerstelsel begin om seker te maak dat elke gesin in die omgewing ‘n eweredige ontvangsbeurt kry.

Sy help werklose vroue om hulself te help en bied gratis werkswinkels aan in naaldwerk en lapverfwerk. ‘n Deel van die verkope word aangewend om behoeftiges in die omgewing te help.

Sy beplan om in die nuwe jaar ook vir werklose mans in die omgewing blik roeswerk aan te bied.

 

ATKV Centurion het as deel van hul Omgeeprojek ‘n Kerspartytjie vir kinders in die omgewing aangebied en haar ook bedank vir die onbaatsugtige naasteliefde wat sy aan haar mense betoon. Dit was vir ons uit die kommentaar van die inwoners baie duidelik dat sy die Moeder Theresa van Elandspoort is.

 

Op die foto oorhandig Beatrice Kotze van ATKV Centurion aan haar ‘n Kersgeskenk.

Van die kinders wat op die kerspartytjie was en ook elkeen ‘n Kersfeestassie vol verrassings ontvang het is sittende vlnr.: Reinhardt du Plessis, Marinda Peens, Shanon Visseher, Eduan Pretorius.

Staande vlnr.: Marizaan en Marissa Lerm.

 

Versoeningsdagvieringe by Vryheidspark.

Friday, December 16th, 2011

ATKV Centurionsangers en –dansers stuur beste wense aan al die Kultuurgroepe in ons land.

 


Mnr. Zuma die gasspreker by Vryheidspark, het tydens die ATKV Centurionsangers en –dansers se optrede by hulle kom aansluit en saam SA-vlaggie geswaai terwyl Angelique op maat van “Sarie Marais” gedans het, Albert en Neil “Ons vir jou Suid-Afrika..” gesing het en Ina Labuschagne met gebedsang “Gee hierdie Land nuwe Hoop nuwe Krag…” afgesluit het.

 

“Ons is dankbaar vir die uitnodiging om namens die Afrikanerkultuurgroep ‘n program van tradisionele danse,- sang en -musiek saam met ander kultuurgroepe tydens die Versoeningsdagvieringe by Vryheidspark aan te bied. Ons respekteer al die taal- en kultuurgroepe in ons land en het al by verskeie soortgelyke geleenthede opgetree. Dit is belangrike geleenthede waar ons ons kultuureie kan demonstreer en ons respek en waardering vir mekaar se taal en kultuur kan betoon. Mnr. Zuma se aansluiting by ons groep op die verhoog, was ‘n hoogtepunt en bevestiging van ons wedersydse respek en aanvaarding.” (Sakkie Kotze, voorsitter ATKV Centurion en lid van die Direksie van die ATKV)

 

Mnr. Zuma groet ATKV Centurionsangers en –dansers met hul optrede tydens Versoeningsdagdagvieringe by Vryheidspark.

Friday, December 16th, 2011

Mnr. Zuma het die ongewone ding gedoen deur vanaf sy sitplek op te staan en by die groep op die verhoog aan te sluit.

ATKV Centurion se Musiekgroep het ‘n program van Afrikaanse tradisionele danse, sang en musiek aangebied.

 

Verskeie ander kultuurgroepe het ook aan die program deelgeneem.

Die verbindingspad tussen Vryheidspark en die Voortrekkermonument is amptelik in gebruik geneem.

 

ATKV Centurionsangers en –dansers verteenwoordig die Afrikanerkultuur tydens Versoeningsdagvieringe by Vryheidspark.

Friday, December 16th, 2011

Die ATKV Centurionsangers en –dansers het die Afrikanerkultuurgroep tydens die Versoeningsdagvieringe by Vryheidspark verteenwoordig.

Verskeie ander kultuurgroepe het ook aan die program deelgeneem wat deel was van die simboliese oopsluiting en ingebruikneming van die toerismeverbindingspad tussen Vryheidspark en die Voortrekkermonument.

 

Die ATKV Centurion Musiekgroep het die waarderende skare vergas met ‘n program van tradisionele Afrikaanse danse, -sang en –musiek.

Louis Buys en Anita van der Merwe het gewals op maat van tradisionele Afrikaanse liedjies soos “Ek soek na my Dina”, “Daar kom die wa” en “Ver in die wêreld Kittie”.

Albert Fritz en Neil van Wyk het “Ons vir jou Suid-Afrika…” gesing en Angelique Allison het gedans op die maat van o.a. “My Sarie Marais”.

Ina Myburg het die program afgesluit met ‘n treffende sanggebed “Gee hierdie Land nuwe Hoop, nuwe Krag…”

 

Pres Jacob Zuma, die gasspreker by die geleentheid, het die ongewone ding gedoen deur spontaan van sy sitplek na ons groep op die verhoog te beweeg en saam aan die ritmiese musiekwaardering van ons groep en die waarderende skare deel te neem.

 

Sakkie Kotze, voorsitter van ATKV Centurion en lid van die Direksie van die ATKV, is van mening dat sulke geleenthede waar die verskillende taal- en kultuurgroepe ontmoet en mekaar se sang, danse en musiek kan waardeer, ideale geleentheid bied vir brûe bou en respek en waardering vir mekaar te toon.

 


Op die foto met die Voortrekkermonument op die agtergrond, verskyn vlnr.: Louis Buys en Anita van der Merwe (danspaar), Ina Myburg (sanger), Angelique Allison (danser), Neil van Wyk en Albert Fritz (duetpaar).

 

Sangstudente sluit die jaar op ‘n hoë noot af.

Wednesday, December 14th, 2011

Studente van Rene Sangskool in Pretoria het die jaar op ‘n hoë noot afgesluit met ‘n konsert uit die boonste rakke.

Sakkie Kotze van ATKV Centurion Sangersforum was die gasspreker en Chris Coetzer, lid van die Forum en een van die Drie Tenore, was die gaskunstenaar.


Op die foto verskyn die studente saam met (voor vlnr) Sakkie Kotze, Rene en Chris Coetzer

 

Onderwysveterane tree uit na 160 jaar diens aan die gemeenskap

Thursday, December 8th, 2011

ATKV Centurion betuig dank en waardering aan onderwysveterane vir die bevordering van die Afrikaanse taal en kultuur en die voorlewing van christelike norme en waardes aan kinders en ouers tydens hul onderwysloopbaaan.

 

Mnr. Pine Pienaar tree uit na 44 jaar onderwysdiens. (5 jaar by L/s Die President, 17 jaar by L/s Dr. Verwoerd en 22jaar as Hoof van L/s Wonderboom-Suid) Sy vrou Ria tree uit na 40 jaar diens waarvan 23 jaar by L/s Garsfontein.

 

Mnr. Danie Barnard tree uit na 40 jaar. (15 jaar by L/s Uniefees, 11 jaar as Adjunk-Hoof by L/s Doringkloof en 14 jaar as Hoof van L/s Valhalla) Sy vrou Hettie tree uit na 36 jaar diens waarvan 5 jaar by H/s Gerrit Maritz en 29 jaar by H/s Wonderboom.

 


Op die foto verskyn vlnr.: Mnr. Pine en mev. Ria Pienaar, mev. Hettie en mnr. Danie Barnard, Sakkie Kotze (Voorsitter ATKV Centurion)