Archive for July, 2011

ATKV Centurion verras Nico van Rensburg met ‘n konsertinakoek op sy 75e verjaarsdag met meer as 60 jaar van boeremusiek agter die blad.

Monday, July 25th, 2011

Nico van Rensburg vier op Vrydag 22 Julie sy 75e verjaarsdag. Hy is een van ons bekendste en suksesvolste boeremusiekmusikante en -komponiste wat van kleins af sy talent ook as entrepreneur en sakeman beoefen het.

Hy het op laerskool kitaar en banjo gespeel. Vanaf sestienjarige ouderdom het hy begin konsertina speel.
Nico het na skool in verskeie orkeste gespeel soos onder andere in Bennie Raubenheimer en Rosedale se orkeste. Hy en een van sy tydgenote en baie jarelange vriend, Flippie van Vuuren het vir ses jaar saam in Rosedale se orkes gespeel. Flippie is vroeër vandeesmaand oorlede.
Hy het al die konsertinagenres van Boere- tot Engelse konsertina en die moeilikste “drie en ‘n driekwart” bemeester.
Nico se pa Nelie en sy eie seun Christo is almal musikante. ‘n Cd “Die Vier Van Rensburgs” het onlangs verskyn. Sy pa Nelie is ook al oorlede.

Nico van Rensburg en sy orkes het van jongsaf al deur die land getoer. Hy het 100 eie komposisies die lig laat sien, 70 langspeelplate gemaak waarvan baie in Cd’s omskep is en 18 transkipsie-opnames vir die SAUK gemaak. Sy komposies verteenwoordig al die musiekpassies van boeremusiek: die wals, polka, vastrap, seties en kwadriel. Van sy eie komposisies sluit onder andere in: “Hartenboswals”, “Goudinivastrap”, “Biltong en Braai”, “Springbokkie”. “Bloubulseties”, “Donkerhoekvastrap”, “Suurbergvastrap”, “Soutpansbergpolka”, “Outydse kwadriel” en “Stellenboschverlange”.

Die ATKV Centurion het in 2000 al die boeremusiekmusikante in Suid-Afrika wat toe al langer as 40 jaar boeremusiek in orkesverband bevorder vereer. Drie glansvereringsfunksies is gehou om almal te akkommodeer: in Centurion, Kaapstad en Port Elizabeth.
Vier van die vyf musikante wat toe al vir meer as sestig jaar boeremusiek bevorder het, is al oorlede. Flippie van Vuuren was een van hulle. Nog net Ollie Viljoen lewe nog.
Nico van Rensburg was toe in die groep wat al langer as 50 jaar musiek maak. Nico is toe met ‘n spesiale ATKV-toekenning beloon.

Nico en sy orkes was van die eerste wenners van SATV se eerste Boeremusiekorkeskompetisies in 1984 en toe weer in 1990. Gedurende 1990 is sy orkes genooi om by die Internasionale Skou in Argentinië op te tree.

Nico van Rensburg is ‘n baanbreker en musiekleier van formaat. Sy kennis en ervaring as komponis, van boeremusiekorkeste in die algemeen en sy konsertinaspel in besonder, maak van hom onomwonde ‘n boeremusiekikoon.
Hy het met professionele styl, puik organisasie en administrasie boeremusiek in Suid-Afrika gevestig en georden as ‘n onmisbare musiekgenre wat wêreldwyd erkenning geniet en vandag oor al die SAUK-Radio en TV, Kyknet asook Gemeenskapsradiostasies gehoor word.

Ons wens hom baie geluk met sy verjaarsdag, gesondheid en musiekvrede toe.
Daar is nog een soort konsertina wat hy moet bemeester en dit is die konsertinakoek waarmee ons hom op sy verjaarsdag verras het.
Van sy tydgenote en jarelange vriende is genooi om saam met ons in sy vreugde te deel, musiek te maak en konsertinakoek te eet: Theo Erasmus, Paul Ferns, Peet Steenberg, Tinus Esterhuizen, Frank Taylor, sy vrou Lydia en sy seun Christo.


Op die foto staan Peet Steenberg (links) en Sakkie Kotze (regs) en kyk hoe Nico die soet konsertinakoek “speel”

ATKV Centurion verbly inwoners van Betlehem Oord met ‘n TV-stel.

Sunday, July 24th, 2011

Lede van ATKV Centurion se Omgeegroep het inwoners van Betlehem Oord in Andeon Pretoria tydens die Skoolvakansie besoek en ‘n TV-stel aan hulle geskenk.

Arnold Crause die eienaar van die kleinhoewe, het in 2000 op eie koste met Betlehem Oord as ‘n weldaad aan swaarkrymense begin nadat ‘n vrou vir hom kos en blyplek kom vra het.
Vandag is daar 40 inwoners wat hul dankbaarheid vir blyplek en kos uitleef deur elke dag saam met Arnold en sy gesin te aanbid en Sondae eredienste op die werf by te woon.

Baie van hulle help ook bedags om ‘n groentetuin op die kleinhoewe in stand te hou en vars groente aan hul kombuis te voorsien.
ATKV Centurion help gereeld met die skenk van kos, klere en ander noodsaaklike benodigdhede.


Op die foto kyk van die inwoners (regs) na ‘n program op die TV-stel wat ATKV Centurion aan hulle geskenk het.
Links staan vlnr. Antoinette Stokes en Beatrice Kotze van ATKV Centurion by die twee inwoners wat die kombuis beheer, Marina Louw en Louise van Wyk. Voor sit vlnr. ‘n paar van die inwoners en TV kyk: Johan Marneweck, Bianca Smit, mev. Maritsa Nel en Luan Nel.

ATKV-groete aan Volkspelejeug by 27e Naionale Pellissierweek by Drakensville

Monday, July 18th, 2011

Bykans 200 Volkspelejeug wat vooraf in hul streke en provinsies gekwalifiseer het en gekeur is, het die afgelope week die 27e jaarlikse Nasionale Pellissierweek by ATKV Drakensville bygewoon.

Drie groepe is gelyktydig akkommodeer nl. die Judith Pellissierweek vir Gr. 5 – 7, die Vormingsweek vir Gr. 8 – 10 en die Pellissierweek vir Gr. 10 -12.

Sakkie Kotze, ‘n oud-lid van die Hoofbestuur van die Afrikaanse Volksang en Volkspelebeweging van Suid-Afrika was ook een van die sprekers by die Gala-aand en het by die geleentheid o.a. ook gelukwense, dank en waardering teenoor die jeug uitgespreek met hul kultuurprestasies en hul passie vir Afrikanerpassies. Hy het hulle aangemoedig om die Afrikanerkultuur so lank as moontlik d.m.v. volksang en volkspele te bevorder. Die wenner van ‘n gelukkige trekking het ‘n naweek vir hul gesin by ‘n ATKV-oord gekry.

Volkspelejeug wat die Afrikaanse taal en kultuur bevorder, kry dieselfde erkenning as hul skoolmaats wat op akademiese-, sport- en ander kultuurterreine presteer soos bv. balkies, baadjies, provinsiale en nasionale erekleure ens.

‘n Toergroep word binnekort gekeur en saamgestel om volgende jaar ‘n oorsese Jeugtoer na Europa te onderneem.

Die huidige Nasionale Voorsitter van die Afrikaanse Volksang en Volkspelebeweging van Suid-Afrika mnr. Hansie le Roux en twee vorige Nasionale Voorsitters dr. Steve van der Merwe en mnr. Duimpie Strydom is in 2009 deur die ATKV vir hulle jarelange bevordering van die Afrikaanse taal en kultuur d.m.v. volksang en volkspele vereer. Dit het tydens die 40 jaar Reűnie van 1969 se Senior Oorsese Toergroep na Europa  by die P.K. le Rouxdam plaasgevind. Sakkie Kotze het die ATKV daar verteenwoordig sowel as by die ingebruikneming van die Beweging se nuwe Afrikaanse Sangbundel “Goue Korrels” in 2010 in Bloemfontein. Die ATKV het die drukkoste van die suksesvolle en gewilde Sangbundel geborg.


Op die foto verskyn vlnr.:
Voor:     Die Jeughoofleiers van die Beweging Markus de Wet (Afrikaanse Hoërskool Kroonstad) en Michelle Scheepers (Hoërskool Goudrif in Germiston) en mnr. Hansie le Roux (Nasionale Leier)
Agter:   Pieter du Toit (Oordbestuurder ATKV Drakensville) Sakkie Kotze (Voorsitter ATKV Centurion en Direksielid van die ATKV)

 

ATKV Centurion vereer prof. W.A. Landman met Gedenklesings dieafgelope 12 jaar.

Saturday, July 9th, 2011

Prof. W.A (Willem Adolf) Landman, befaamde akademikus, opvoedkundige en onderwysman, is Donderdagaand 7 Julie in Centurion oorlede.


Hy is in 1923 in die distrik Olifantsfontein gebore en het op 27 Junie vanjaar sy 88e verjaarsdag gevier.

Hy is in 2000 deur die ATKV Centurion met ‘n W.A. Landman Gedenklesing vereer wat sedertdien elke jaar aangebied word. Dit was vanjaar die eerste keer dat hy a.g.v. siekte nie die Twaalfde W.A. Landman Gedenklesing kon bywoon nie. Prof. Landman het in die verlede al menige keer vir Sakkie Kotze gesê: “Ek het gedink dat jou voorstel van ‘n Gedenklesing in 2000 was ‘n eenmalige gebeurtenis en kyk waar trek ons nou al.”
Die W.A. Landman Gedenklesing is deur ATKV Centurion ingestel om as volgehoue platform te dien vir sy vakgebied “Filosofie van die Opvoeding” en “Fundamentele Pedagogiek” en dit elke jaar ook onder ouers en die publiek se aandag te bring.
Prof. Landman het nooit geskroom om Christelike norme en waardes as deel van die onderwyser se onderwysfilosofie en -mondering te beklemtoon nie.
Duisende onderwysers het onder sy mentorskap as onderwyser gekwalifiseer. Menige het ook onder hom gegradueer, en in sy vakgebied ‘n Honneurs-, Meesters- en Doktorsgraad behaal. Baie van sy Opvoedkundeboeke pryk vandag nog in skoolhoofde se kantore en op onderwysers en ouers se boekrakke.

Hy voltooi sy Laerskoolopleiding by ‘n plaasskool in Olifantsfontein en matrikuleer in 1941 aan die Afrikaanse Hoër Seunskool Pretoria.
Prof. Landman behaal die graad B.Sc aan die Universiteit van Pretoria en ‘n Onderwysdiploma aan die Onderwyskollege Pretoria (NKP).
Hy behaal daarna die grade M.Ed en D.Ed met Lof. Hy studeer verder in die Wysbegeerte en behaal die grade B.A (Hons), M.A en D.Phil met Lof.
Drie ere-doktorsgrade is aan hom toegeken deur RAU (1995). UOVS (1995) en UP (1997)

Prof. Landman was vir 15 jaar in diens van die Transvaalse Onderwysdepartement as onderwyser, vise-hoof en later ook senior dosent by die Onderwyskollege Pretoria. (NKP)
Hy was daarna vanaf 1962 tot en met sy aftrede in 1988 aan die Universiteit van Pretoria verbonde as dosent en senior dosent by die Departement Opvoedkundige Sielkunde, later Hoof van die Departement Filosofie en adjunkdekaan van die Departement Fundamentele Pedagogiek. Hy het in 1966 en 1967 ook ‘n leerstoel in Pedagogiek aan die UPE beklee.
Na sy aftrede het hy ‘n Navorsingspos by UP vir 2 jaar en daarna ook ‘n Navorsingspos by Unisa vir 4 jaar beklee.

Prof. Landman was die alleen- of mede-outeur van 45 Opvoedkundeboeke. Hy het 80 wetenskaplike artikels gepubliseer en menigte voordragte gelewer.
Hy was outeur van 12 volumes geskiedenis van die Transvaalse Onderwysersvereniging (TO) met die tema: “Van Stryd tot Oorwinning” (1893-1993). Dit is opgevolg met nog 11 volumes oor TO-leierskap.

Hy en sy vrou is al baie jare lank lidmate van die NG-gemeente Lyttelton-Oos. Hy was ook jare lank hoofouderling en het die geskiedenis van die gemeente nagevors en beskryf.
Hulle woon ook al baie jare in Centurion en het ook ‘n aandeel in die dorp Lyttelton se groei en ontwikkeling tot die Stad Verwoerdburg en die Stad Centurion gehad. Sy navorsing en geskiedskrywing van die Stad Verwoerdburg beslaan drieduisend bladsye wat in 13 volumes vervat is.

Prof. Landman het benewens verskeie toekennings van universiteite, ander onderwysinstellings, stadsrade ens. die Stalsprys van die Akademie vir Wetenskap en Kuns ontvang asook ‘n erepenning van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir die Bevordering van die Opvoedkunde. (SAVBO)
Sy biografiese besonderhede is in die “International Who’s Who in Education” opgeneem.

Prof. Landman en sy vrou Rachel is vanjaar reeds 64 jaar getroud.
Drie seuns Jacobus, Petrus en Willem asook ‘n dogter Christina is uit die huwelik gebore.

Nog meer besonderhede oor die lewe en werk van Willem Adolf Landman is op ons webwerf www.tak.co.za beskikbaar. Klik op die eerste bladsy op die skakels aan die regterkant.

Die begrafnis vind Donderdag 14 Julie om 11vm vanuit die NG-gemeente Lyttelton-Oos plaas.

ATKV Centurion bring hulde aan ‘n Musiekikoon van Suid-Afrika -Flippie van Vuuren

Tuesday, July 5th, 2011

Flippie van Vuuren, ‘n Musiekikoon van Suid-Afrika, is Maandag 4 Julie in die ouderdom van 74 jaar in Centurion oorlede.

Hy was tot en met sy aftrede, voltydse lid van die Musiek- en Vermaakgroep van die Suid-Afrikaanse Weermag wat jare lank landwyd by talle Weermagfunksies opgetree het. Hy het bekendheid verwerf as meestermusikant in ligte musiek, boeremusiek en jazz.

Hy het deur al die jare ook in bykans al die Musiek- en Vermaakprogramme van verskeie Radio- en Televisiestasies opgetree. Sy musiek vorm ook deel van talle eie en Boeremusiekversameling Cd’s wat deur die jare die lig gesien het soos onder andere “Legendes van Boeremusiek”.

Flippie is in 2000 saam met verskeie SA-musikante wat boeremusiek toe al vir meer as 40 jaar in orkesverband bevorder het, deur die ATKV in Centurion vereer.

Hy is ook vir ‘n Artestoekenning genomineer.

In 2008 is hy as jarelange inwoner, tydens die Eeufeesviering van Lyttelton/Verwoerdburg/Centurion wat deur ATKV Centurion gereël is, vir sy uitmuntende musiekprestasie op nasionale vlak vereer.
Hy het toe ook ‘n ATKV-toekenning ontvang vir sy uitsonderlike talent deur 42 musiekinstrumente as verhoogmusikant met gemak te bespeel. Dit is waarskynlik ‘n wêreldrekord.

Flippie het ook verskeie kere saam met die ATKV Centurion Musiekgroep by ATKV-oorde, Feeste, Skole, Kerkkermisse en Aftree-oorde opgetree.

Ons  bring hulde aan ‘n talentvolle musikant en betuig meegevoel met sy vrou Henriëtte en die kinders. Hulle was as egpaar 40 jaar lank getroud.

Op die foto  staan hy en ander bekende boeremusiekspelers by Arnout Malherbe, hul mentor en oudste leermeester van boeremusiek. Arnout Malherbe het in 1941 al tydens die Tweede Wereldoorlogjare met sy orkes saam met Jurie Ferreira oor die radio begin uitsaai.

Almal op die foto het in 2000 ATKV-toekennings ontvang vir die bevordering van boeremusiek oor ‘n tydperk van meer as sestig jaar.
Willie Fourie, Arnout Malherbe en Ollie van Wyk is intussen oorlede.

Flippie van Vuuren se begrafnis sal Maandag 11 Julie by die Afrikaanse Presbeteriaanse Kerk in Randburg plaasvind. Die presiese tyd sal aan die media deurgegee word sodra die reëlings met die kerk gefinaliseer is.


Op die foto Vlnr.:    Willie Fourie, Flippie van Vuuren, Arnout Malherbe, Ollie Viljoen en Ollie van Wyk.