Archive for June, 2011

ATKV-vriend, Andre van Dyk die klankregisseur, se wonderbaarlke herstel.

Monday, June 20th, 2011

Andre van Dyk bekende klankregisseur, is weer op die been en ry die land kruis en dwars om klank- en beligting by enige soort funksie te voorsien.
Hy was in die verlede baie betrokke by skole, kerke, ATKV-Hoofkantoorfunksies, ATKV-projekte, ATKV-oorde en die optredes van verskeie bekende sangers soos o.a. Anneli van Rooyen.
Hy het ook ‘n paar jaar gelede ATKV Centurion se Kultuurgroep van 63 lede op ‘n Konserttoer vanaf Pretoria na Mosselbaai vergesel en die klankregie behartig. Daar is toe elke aand op elke dorp op die roete konsert gehou. Die Konsert het Ou Kersaand voor ‘n vol gehoor in die Amfiteater op Hartenbos geëindig.

Andre was drie jaar gelede een aand, na ‘n funksie waar hy die klankregie behartig het, in ‘n ernstige ongeluk betrokke. ‘n Voertuig wat nie by ‘n vierrigtingstop stilgehou het nie, het in sy voertuig, met al die klankapparaat daarin, vasgejaag.

Hy was daarna lank verlam, en lank in ‘n koma en nog vir drie maande in die fisioterapie-eenheid van Eugene Marais Hospitaal.

Al die bekendste Afrikaanse sangers het, net soos wat met Mathys Roets die geval was, ‘n baie suksesvolle Fondsinsamelingskonsert in die Aula vir Andre se mediese kostes aangebied. Mathys was die aand self ook op die verhoog om Andre te ondersteun.
Anneli van Rooyen het hom die aand namens die sangers bedank en onder andere gesê: “Sodra ons albei weer gesond is, is ons albei terug op die verhoog,”
Sakkie Kotze, voorsitter van ATKV Centurion en ATKV Direksielid, het by die geleentheid aan hom ‘n oorkonde van dank en waardering, vir sy bevordering van die Afrikaanse taal en kultuur as klankingenieur en-regisseur oor baie jare oorhandig.

Andre se Klank- en beligtingsdienste het egter nooit opgehou nie. Hy het sedert sy ongeluk, ‘n persoon met tegniese, klank- en regievaardighede in diens geneem. Die persoon bly nou in sy diens en vat die pad saam met hom vorentoe.

Andre was ‘n eregas by die ATKV Centurion se Jeugdagvieringe 2011 en Twaalfde W.A. Landman Gedenklesing wat vanjaar op die onderwys en opvoeding van gestremde jeug in Suid-Afrika gefokus het.

Op die foto ontvang hy gelukwense van Sakkie Kotze (links) met sy wonderbaarlike herstel. “Die eer kom die Here toe”, sê Andre dankbaar.

Jeugdagvieringe fokus op gestremde jeug.

Wednesday, June 15th, 2011

Jeugdagvieringe en Twaalfde W.A. Landman Gedenklesing van ATKV Centurion fokus op gestremde jeug.

Dr. Hermie Burgers, voormalige hoof van ‘n skool vir leerlinge met gestremdhede, was vanjaar die gasspreker tydens die twaalfde W.A. Landman Gedenklesing op 14 Junie in Centurion.
Die program het ook op Jeugdagvieringe 2011 gefokus en kort toesprake van jeugdiges self ingesluit.

Dr. Burgers het in sy voordrag verwys na die argumente ten gunste van en teen die insluiting van gestremdes by hoofstroomonderwys. Hy het uit jarelange onderwyservaring en navorsing, bevind dat die gestremde jeug beter tot hul reg kom d.m.v. die huidige skole vir leerders met spesiale onderwysbehoeftes. Hy het ook ‘n sterk pleidooi gelewer dat spesiale skole in agtergeblewe gemeenskappe opgerig moet word.
‘n Opsomming van sy toespraak is hier beskikbaar.

Clarindi Greeff het namens die Jeugleiersforum van ATKV Centurion en die SA-jeug, ‘n hand van vriendskap na jeug wat gestremd is uitgesteek en verklaar dat alle jeug, nieteenstande hul omstandighede of fisiese toestand, absoluut gelykwaardig en op gelyke voet is. “In die oorlog van die lewe sal ons julle oë, ore en bene wees as julle vir ons sal instaan waar ons insig en en lewenservaring kort skiet.”

Jeugleiers met verskillende uiteenlopende gestremdhede en omstandighede het daarna kort toesprake gelewer. Dit was opvallend dat almal van hulle positief teenoor die lewe ingestel is en hul omstandighede as uitdagings aanvaar. Ons verwys na enkele opmerkings van ‘n paar van hulle.
Stefan Olivier, ook lid van die Jeugleiersforum, en gestremd, het in sy boodskap onder andere gesê: “Jy is so gestremd soos wat jy in jou kop glo jy is”. Volgens hom is al nadeel wat hy beleef as hy laat is vir klas omdat sy rolstoel se battery pap is. Hy gee saamrygeleenthede vir mooi meisies.
Divan Engelbrecht het sy een been in ‘n motorongeluk verloor en dra nou ‘n lem net soos die twee van Oscar Pistorius. Hy het in ligter trant verwys op die byvoordele dat net gestremdes op die geelgemerkte parkering by winkelsentrums mag parkeer.
Kenneth Mabela is blind en is ‘n tweedejaar B.Mus-student by Tukkies. Hy het na talle voorbeelde verwys waar blinde mense in allerlei beroepe en die vlakke daarvan met die siende mens kan kompeteer. “Die mees belangrike faktor tot sukses is, dat jy jouself ‘n kans gee.”
Luan Swanepoel, ‘n werkende jongman, het gewys op die voorreg wat hy het om as gestremde, tegniese vaardigheid te beoefen.


Op die foto verskyn van die jeugdiges saam met dr. Burgers, die gasspreker. en Sakkie Kotze voorsitter van ATKV Centurion en Direksielid van die ATKV.. Voor: Stefan Olivier. Agter vlnr.: Divan Engelbrecht, Luan Swanepoel, Sakkie Kotze en dr. Hermie Burgers.

ATKV Jeugdagvieringe: Oscar Pistorius praat vanuit Amerika met gestremde jeug in Suid-Afrika.

Thursday, June 9th, 2011

ATKV Centurion se Jeugdagvieringe en 12e W.A. Landman Gedenklesing fokus vanjaar op gestremde jeug in Suid-Afrika.

Gasspreker: Dr. Hermie Burgers.
Dr. Burgers is ‘n voormalige hoof van die Pretoriaskool vir Serebraalgestremdes.
Tema: Die Opvoeding en Onderwys van gestremde jeug in Suid-Afrika.

Jeugleiers: Kort toesprake deur jeugleiers:
ATKV Centurion Jeugleiersforum se boodskap namens die Jeug van Suid-Afrika aan jeug wat op een of ander wyse gestremd is –
‘n boodskap van hoop, ondersteuning en solidariteit.      

Kort toesprake namens gestremde jeugleiers in Suid-Afrika:
Blinde-, dowe-, outistiese-, downsindroom-, en liggaamlikgestremde jeugleiers.
Oscar Pistorius sal vanuit Amerika telefonies deelneem en ‘n boodskap aan die S.A.-jeug rig.

Aanhalings uit sommige toesprake:
“Die Pretpark by Goldreef City wou my, weens my gestremdheid, nie op ‘n waterrit toelaat nie.”
“Baie hoofstroomskole wou my nie aanvaar nie, omdat ek ‘n “las” vir die klas sou wees.”
“Jy is so gestremd soos wat jy in jou kop glo jy is.”
“Ek is in my skool se Top 10 Akademiese span. Die naaste wat ek aan “agterstand” kom, is wanneer ek laat is vir klas as my rolstoel se battery pap is”
“Ek weet vandag dat jyself ‘n groot aandeel het in die mate wat ‘n beperking jou kniehalter. Ek weet ook dat my ouers, familie en mentors elke dag die wind onder my vlerke is – en dat ek op my eie manier – hoog kan vlieg…!!!”
“Ons is nie minderwaardig nie. Ek aanvaar my geskapenheid en dien die Here met oorgawe. Ek weet Hy het ook ‘n doel met my lewe en ek probeer met Sy hulp en genade daarvolgens lewe.”

Datum: Dinsdag 14 Junie 2011

Tyd: 18:00

Plek: NG Kerksaal Lyttelton. H/v Burger en Langebrinkstrate.

ATKV Centurion Kultuurpret: Huidige SA Aartappelskilkampioen en sy Ouma Drienie (83) die Naaskampioen, weer die wenners.

Sunday, June 5th, 2011

Die ATKV Centurion se Kultuurpret by die Willem Prinsloo Landboumuseum, oos van Pretoria, het inderdaad vir baie pret gesorg.
Baie van die besoekers aan die Landboumuseum, het nie net kom mampoerproe nie, maar ook aan die Kultuurpret kom deelneem.
Die aartappelskil-, en lemoenskilkompetisie het vaardigheid met een aartappel en een lemoen geverg, maar die rissieseet was gekenmerk deur vasbyt, fynkou, sluk en nagevolge…

Niki van den Berg, die huidige SA Aartappelskilkampioen (3.03m) en sy Ouma Drienie die naaskampioen (1,52m), het hul titels kom verdedig. Terselfdertyd het Ouma Drienie weer haar kleinseun die stryd kom aansê.
Beide afkomstig van Bethal, kon egter nie hul rekords verbeter nie. Niki het ‘n skillengte van 2,66m gehaal en Ouma Drienie se skil was 1,32m. lank.

Niki het ook, sonder mampoerproe vooraf en iets te drinke tussenin, die meeste rissies nl. 10 gebyt, fyn gekou en gesluk.

Fanie Pretorius van Pretoria, het ewe ontspanne en terwyl hy ‘n selfoonoproep beantwoord, die lemoemskilkompetisie met ‘n skillengte van 2,13m gewen.


Op die foto wens ouma en kleinseun mekaar geluk.

Suid-Afrika se top Mampoerstokers deur die Kultuurstokersgilde bekroon.

Sunday, June 5th, 2011

Suid-Afrika se top Mampoerstokers het die afgelope naweek by die Willem Prinsloo Landboumuseum, oos van Pretoria, saamgetrek en weer kopstukke oor die mampoerkultuur in Suid-Afrika gesels.
Die duisende besoekers het weer kopstukke mampoer kom proe en koop en proe en koop en proe…

Ander besoekers het weer die baie landboukultuuraktiwiteite by die Landboumuseum besigtig of na die ATKV Centurionsangers en -musikante gaan luister.
Die ATKV se aanbieding van Kultuurpret met ‘n aartappelskil-, lemoenskil- en rissie-eetkompetisie het ook baie aandag gekry envir baie pret gesorg.

Hennie Labuschagne van Lydenburg is vanjaar as die Nasionale Kampioenmampoerstoker aangewys.

Lambert Badenhorst van Caledon in die Kaap, is as die Nasionale Kampioenwitblitsstoker aangewys.
Sy Witblitsdruiwe met dop, sowel as sy Witblitsdruiwe sonder dop, is albei as topkwaliteit Witblits aangewys.

Sakkie Kotze van die ATKV het die gelukwense en die oorhandiging van pryse, skilde en wisseltrofees hanteer.

Op die foto verskyn van links na regs: Sakkie Kotze (ATKV), Lambert Badenhorst, Lofty Ellis (‘n Wynkonsultant van Stellenbosch as die Hoofbeoordelaar) en Hennie Labuschagne.