Archive for February, 2011

ATKV Centurion vier Moedertaaldag trots met Veeltaligheid.

Wednesday, February 23rd, 2011

Mnr. Justus Tshungu is met ‘n ATKV-oorkonde vereer vir sy bevordering van veeltaligheid en goeie verhoudinge tussen al die taalgroepe in Suid-Afrika oor ‘n tydperk van 50 jaar. Hy was vir 35 jaar as omroeper en later Openbare Skakelbeampte by die SAUK werksaam en na sy aftrede weer baie jare by Radio Kansel betrokke.

“Mnr. Tshungu is ‘n ikoon van moedertaal en veeltaligheid. Hy stel ‘n voorbeeld aan ons almal hoe verhoudinge tussen al die taalgroepe in ons land verbeter kan word. Ons vier Moedertaaldag omdat ons trots is op ons moedertaal en al die ander amptelike tale van Suid-Afrika”, het Sakkie Kotze by die geleentheid gesê.


Op die foto oorhandig dr. Danny Titus, Uitvoerende Direkteur: Kultuur die oorkonde aan mnr. Tshungu terwyl Sakkie Kotze, voorsitter van ATKV Centurion en lid van die ATKV-Direksie, wag om ook ‘n handdruk van gelukwense te betoon.

Wie is Justus Tshungu?

Wednesday, February 23rd, 2011

Profiel van Justus Tshungu:
Justus Tshungu is op ‘n Duitse Sendingstasie by Middelfontein naby Kranskop in die distrik Nylstroom (Modimole) as een van agt kinders gebore. Op tienjarige ouderdom het hy albei sy ouers verloor.
Hy het by die Malangesin in Heidelberg gaan bly. Mnr. J.P. Malan was hoof van Hoër Volkskool Heideberg en later inspekteur. (een van sy seuns dr. Jannie Malan was later predikant by NG Aasvoëlkop)

Op mnr. Malan se versoek het die NG Kerk ‘n beurs aan  Justus toegeken vir verdere studie aan die Stofberg Gedenkskool in die Vrystaat. Daar het hy o.a. ‘n landwye opstelkompetisie gewen. Hy het later ‘n Onderwysdiploma verwerf en vir ‘n rukkie skoolgehou.

In 1960 is hy as omroeper by die SAUK se Noord-Sothodiens aangestel. Nadat hy later die poste van Senior Omroeper en Hoofomroeper beklee het, is hy tot Senior Openbare Skakelbeampte van die Sotho- en Ngunidienste van die SAUK bevorder.
Hy was ook by die beginjare van Televisie in Suid-Afrika betrokke en het ‘n Artestoekenning vir sy televisiereeks “Kamera 11” ontvang. In 1978 is die Internasionale Seremoniemeesterstoekenning, by dié Wêreldwye Organisasie se Hoofkwartier in Kaliforniê aan hom toegeken.
As omroeper het hy baie oorspronklike radiodramas, -vervolgverhale en ook radiopraatjies oor goeie verhoudinge tussen al die taalgroepe in Suid-Afrika geskryf en toesprake gelewer. Hy praat benewens sy moedertaal Noord-Sotho, suiwer Afrikaans, Engels, Sepedi, Tsonga en Suid-Sotho.
In sy skryfwerk het hy daarna gestrewe om die goeie begrip en verhoudinge wat daar onder mense van verskillende taal- en kultuuragtergronde bestaan, te ontgin.
Mnr. Tshungu was na sy aftrede by die SAUK weer vir baie jare by Radio Kansel betrokke.

In vlot Afrikaans sê hy self:
“Ek doen dit omdat die Here vir my genadig was. Ek voel hier in my hart het Hy vir my ook ‘n boodskap gegee om liefde te bring waar daar haat is, en om wedersydse begrip vir mekaar se standpunt te skep sodat ons almal ‘n plekkie onder die son kan hê.

Ek het ook ‘n trotse en mooi moedertaal, Noord-Sotho. Dit is vol rym en alliterasie. Dit klink soms soos die wind wat deur die blare suis, of soos die water wat oor die klippe bruis, of selfs soos ‘n bokkie wat oor die veld draf. Hierdie mooi taal, my moedertaal, is ook deur die Here gemaak.

Die Here het ons almal hier geplant met ‘n doel. Die een moet na gister omsien, die ander na vandag, en daar moet een wees wat vorentoe kyk. Wat ons moet doen is om sake so uit te werk dat ons mekaar op ‘n bepaalde vlak ontmoet. Elkeen moet ‘n plek hê onder die son. Ek dink ons kan baie van mekaar leer.
Mag hierdie naasteliefde in ons harte gloei, sodat ons nieteenstaande ons taal- en kultuuridentiteit, ons ons hande na mekaar kan uitstrek en mekaar versterk.”

Kom vier saam met ons Suid-Afrika se Amptelike Tale met Trots. Ons bevorder Moedertaalonderrig en Veeltaligheid.

Thursday, February 17th, 2011

Dit is die belangrikste boustene waarmee goeie verhoudinge in Suid-Afrika onder al die taalgroepe versterk kan word.

Daarom vereer ons Mnr. Justus Tshungu vir sy bydrae tot die bevordering van goeie verhoudinge onder al die taalgroepe in Suid-Afrika oor ‘n tydperk van 50 jaar. Hy was o.a. Hoofomroeper en Openbare Skakelbeampte van die Sotho- en Ngunidienste van die SAUK vir meer as 35 jaar en daarna vir jare by Radio Kansel betrokke.

Dr. Mathews Phosa se Afrikaanse gedigte word voorgedra.

Dozi sing in Afrikaans en Zulu.

Ons gee erkenning aan Toppresteerderstudente wat ‘n Graad of Diploma in hul eie moedertaal voltooi het.
Ons gee erkenning aan prof. Christina Landman van Unisa se Navorsingsentrum vir Teologie en Godsdiens vir die bevordering van veeltaligheid. Sy het reeds twee modules in Zulu en een in Afrikatale by Unisa met lof geslaag. Sy het dit gedoen om haar te ondersteun in haar geestelike bedieningswerk en prediking naweke onder Afrikataalsprekendes.

Bybels, handboeke en storieboeke in verskillende tale word uitgestal.

Datum:                   Maandag 21 Februarie 2011
Tyd:                        13:00
Plek:                      Unisa Miriam Makebasaal. Hoofkampus, Hoofingang. Volg die ATKV-borde tot by die saal.

Navrae:    Sakkie Kotze
Voorsitter ATKV Centurion

Stuur ‘n SMS na 082 925 1488 as jy die funksie wil bywoon of stuur ‘n epos na iakotze@mweb.co.za