Archive for June, 2010

Sokkertoeriste uit Uruguay en Brazilië hoor Afrikaanse sang en musiek by die Voortrekkermonument.

Saturday, June 19th, 2010

Die ATKV Centurionsangers en musikante laat sokkertoeriste, tydens hul besoek aan die Voortrekkermonument, ook met ons Afrikaanse taal en kultuur kennis maak.
Afrikaanse liedjies word gesing en musiek met tradisionele instrumente soos die konsertina, trekklavier en kitaar word gehoor.


Op die foto word van ons Centurionsangers en musikante deur geesdriftige sokkertoeriste uit Uruguay en Brazilië omring. Hulle het ook net daar, onder toejuiging van ander besoekers en toeriste, spontaan van hul eie tradisionele liedjies gesing.

Sokkertoeriste luister na Afrikaanse sang en musiek by die Voortrekkermonument.

Saturday, June 19th, 2010

Die ATKV Centurionsangers en -musikante laat oorsese sokkertoeriste tydens hul besoek aan die Voortrekermonument, ook met ons Afrikaanse taal en kultuur kennis maak.
Tradisionele Afrikaanse liedjies word gesing en Afrikaanse musiek met tradisionele instrumente soos die konsertina, trekklavier en kitaar word gehoor. Tradisionele Afrikaanse danspassies word ook vertoon.


Op die foto verskyn voor vlnr.: Willie Jooste (trekklavier), Manie Erasmus (konsertina) Willie Viviers (kitaar) en Johan Lourens (kitaar)  
Agter: Louis Buys (koördineerder: danse), en die sangers Tiaan, Ina Myburg en Andre Mostert.

Jeugdagvieringe by Vryheidspark en Jeugkonferensie in Centurion.

Wednesday, June 16th, 2010

Die ATKV Centurionsangers en -musikante het saam met ander taal- en kultuurgroepe in Suid-Afrika, hul tradisionele sang en musiek tydens die Jeugdagvieringe by Vryheidspark in Pretoria bekendgestel.
Wedersydse respek en waardering, toejuiging en genot van die onderskeie sang en musiek van al die taal- en kultuurgroepe in ons land, was die vernaamste kenmerk van die Jeugdagvieringe by Vryheidspark.

In Centurion het lede van ons Jeugleiersforum saam met verteenwoordigers van 26 ander Jeugaksies aan ‘n Jeugkonferensie, aangebied deur Afriforum Jeug, deelgeneem. Die tema onder bespreking was: “Vreedsame naasbestaan- feit of fiksie”
Rudolph du Toit, een van ons Jeugleiersforumlede was baie ingenome met die besprekings. en het gesê dat die jeug mekaar se taal, kultuur, tradisies en gewoontes wil respekteer en aanvaar in wedersydse samewerking tot ‘n suksesvolle Suid-Afrika.


Op die foto verskyn van die sangers en musikante wat by Vryheidspark deelgeneem het saam met John Nkwana, Hoof van Menslike Hulpbronne by Vryheidspark.
Vlnr.: John Nkwana, Ina Myburg, Tiaan en Andre Mostert.

Bafangroete deur dowe sokkerspelers

Wednesday, June 16th, 2010

Sokkerspelers van Transoranje Skool vir Dowes tolk die Afrikaanse Bafanaliedjie in gebaretaal terwyl Tiro, een van die ATKV Centurionsangers, die liedjie sing tydens die loslaat van bykans eenduisend ballonne by die Voortrekkermonument met Afrikaanse groeteboodskappe aan Bafana.

Verskeie skole het ook hul Afrikaanse groeteboodskappe aan Bafana aan die ballonne kom heg voordat dit in die lug losgelaat is.

ATKV Jeugeiersforum en Centurionsangers

Wednesday, June 9th, 2010

Die ATKV Centurion se Ondersteuningingsprojek aan Suid-Afrika se Bafanaspan het gister by die Voortrekkermonument ‘n hoogtepunt bereik met die loslaat van bykans ‘n duisend ballonne met groeteboodskappe aan Bafana.
Verskeie skole het ook deelgeneem en hul groeteboodskappe aan die ballonne kom heg.

Die projek het verlede jaar al begin met ‘n landwye Afrikaanse Sokkerliriekkompetisie. Die wenliriek was afkomstig van ‘n afgetrede dame, Thea de Kock.
Die wenliedjie “Viva Bafana Viva” is deur die ATKV Centurionsangers in ‘n ateljee opgeneem en ‘n DVD is ook gemaak. Dit kan ook hier afgelaai word.

Die Bafanaliedjie is ook gister by die Voortrekkermonument gesing terwyl dowe sokkerspelers van die Transoranje Skool vir Dowes die liedjie met gebaretaal tolk. Hul optrede is ook by die DVD ingesluit.

Die ATKV Centurion Jeugleiersforum het ook met die oog op Jeugdag volgende week, sterk ondersteuningsboodskappe aan Bafana gestuur soos onder andere: “Vasbyt Bafana byt vas” en “Duime bo vir Bafana”


Op die foto verskyn een van die Jeugleiers Jaco Gerber (links) en Sakkie Kotze (projekleier) by ‘n spesiaalomboude Bafanavolksie met die Voortrekkermonument in die agtergrond.

Pretoria Junior Burgemeesters lewer nooienstoesprake by ATKV Centurion se elfde W.A. Landman Gedenklesing.

Monday, June 7th, 2010

Die pasverkose Junior Burgemeester en Junior Onderburgemeester van Pretoria het hul nooienstoesprake tydens die ATKV Centurion se elfde W.A. Landman Gedenklesing gelewer.

Dit is reeds verskeie jare dat die geleentheid aan die pasverkose Junior Burgemeester en Junior Onderburgemeester vir ‘n volgende termyn gegee word om hul nooienstoesprake by die W. A. Landman Gedenklesing te lewer.

Die W.A. Gedenklesing is na prof. W.A. Landman vernoem wat oor baie jare baie diep spore in die onderwys in Suid-Afrika getrap het – as onderwyser, akademikus en internasionale navorser en meesterkenner van die Fundamentele Pedagogiek wat fokus op morele opvoeding en onderwys.
Prof. Landman vier vanjaar sy 87e verjaarsdag en geniet nog goeie gesondheid.


Op die foto verskyn vlnr.:
Sakkie Kotze (voorsitter van ATKV Centurion) Jo-Mari Kok van Hoërskool Zwartkop (Junior Burgemeester) en Jason Oberholster van Hoërskool Garsfontein (Junior Onderburgemeester)

Die Elfde W.A. Landman Gedenklesing het weer vanjaar by die Ouditorium van die Lytteltonse Biblioteek plaasgevind.

Monday, June 7th, 2010

Genl. Albert Jansen van die SANW was vanjaar die spreker met as tema: “Die siel van die Afrikaner – opvoedkundige essensies”

Die W.A. Landman Gedenklesing is destyds ingestel om volgehoue fokus op die essensies van fundamentele opvoeding te behou aangesien dit nie meer deel van die kurrikkulum vir onderwysersopleiding uitmaak nie.
Ouers moet ook voortdurend daaraan herinner word dat die ouer in die eerste plek vir sy/haar kind se morele opvoeding, norme en waardeleer verantwoordelik is terwyl die onderwyser die onderwys van die kind hanteer.      

Prof. en mev. Landman geniet nog goeie gesondheid, Hy word vanjaar 87.


Op die foto verskyn van die vorige geleentheidsprekers wat ook vanjaar daar was saam met prof. Landman.
Vlnr.: Genl. Albert Jansen, prof. Christinsa Landman (Unisa), prof. W.A. Landman, prof. Irma Eloff (UP), prof. Gerrit Kamper (Unisa) en Sakkie Kotze (Voorsitter)

Jeugleiers gee hul mening oor Onderwys in SA en die onderrig van Afrikaans.

Thursday, June 3rd, 2010

‘n Video-opname oor die menings van ‘n paar lede van ATKV Centurion jeugleiersforum is op die onlangse Algemene Jaarvergadering van die ATKV aan afgevaardigdes van al die landwye takke vertoon.

Die video is gebruik om aan afgevaardigdes ‘n voorskou te gee van hoe die jeug self die onderwys en die onderrig van Afrikaans vandag beleef en ervaar alvorens die tema op die AJV bespreek is.