Archive for April, 2010

Drie Bafana Ondersteuningsliedjies tydens Vryheidsdagvieringe by die Uniegebou bekendgestel

Tuesday, April 27th, 2010

Drie Afrikaners skryf drie nuwe Sokkerlirieke in drie inheemse tale.

Die drie liedjies (Afrikaans, Engels en Sesotho) is deur drie Afrikaners, almal lid van ons Sangers- en Musiekforum, geskryf. Die lirieke van die Engelse liedjie “Eleven Heroes” en die Sesotholiedjie “Pata Pata” is deur Herman van Vuuren en Peet Snyman geskryf en gekomponeer. Peet Snyman en Willie Khoza sing albei liedjies.

‘n Afgetrede dame Thea de Kock, het verlede jaar ons Afrikaanse Sokkerliriekkompetisie gewen. Die liriek moes op die wysie van ‘n bekende tradisionele Afrikaanse liedjie “Sarie Marais” geskryf word met die byvoeging van ‘n Crescendo. Tiro, Nadine, Ghapi en Steyn Fourie, wat ook die verwerking gedoen het, sing die liedjie op die Cd. Ander sangers is Ina Myburg, Max van Heerden en Gunther Muller. Dit is sover bekend die eerste en enigste Afrikaanse Bafana Ondersteuningsliedjie.

Ons doel met die projek is om ons Bafanaspan d.m.v. hierdie liedjies voorspoed en sterkte toe te wens met hul deelname aan die Wêreldbeker.
Ons wil ook die Reëlingskomitee gelukwens met wat tot dusver vermag is. Ons is trots op ons land Suid-Afrika as die Gasheerland.
Ons bid en vertrou dat hierdie grootse gebeurtenis in Suid-Afrika al ons mense se wedersydse respek vir en aanvaarding van mekaar se taal en kultuur sal verbeter.


Op die foto veskyn ons drie liriekskrywers vlnr.: Herman van Vuuren, Thea de Kock en Peet Snyman.

ATKV Centurion, die SAVF en Hoërskool Waterkloof werk saam i.v.m. Omgee- en Armoedeverligtingaksies

Sunday, April 18th, 2010

Die ATKV Centurion, die SAVF (Suid Afrikaanse Vrouefederasie) en Hoërskool Waterkloof het ‘n vennootskap gevorm om saam te werk i.v.m. Omgee- en Armoedeverligtingaksies.

ATKV Centurion ondersteun die SAVF reeds verskeie jare deurentyd met verskeie welsynsaksies.
Tydens “Ons Passie vir Afrikaanse passies, musiek en liriek”-program by die Voortrekkermonument verlede jaar, is bv, ‘n paar duisend kos- en kleregeskenkpakkies ingesamel wat vir die SAVF Kinderhuise en -welsynsprojekte bestem was.
Die SAVF is ook in 2004 met hul Eeufeesviering, deur die ATKV vir hul welsynswerk wat alreeds tydens die Anglo Boere-oorlog in 1904 met die versorging van Boervrouens en -kinders begin het, vereer.

Die Jeugleiersforum van ATKV Centurion en die Jeugleiers van Hoërskool Waterkloof sal onder andere ook voortaan geleentheid kry om met jeugdiges in die Kinderhuise bemoeienis te maak en waarde tot hul lewensbestaan toe te voeg.
Vir die jeugleiers self is sulke ontmoetsessies ook ‘n noodsaaklike leerskool van die werklikhede van ons alledaagse bestaan.
Die ATKV Centurionsangers en musikante, asook leerdertalent van Hoërskool Waterkloof, sal tydens die besoekgeleenthede optree en nog meer vreugde in die jeugdiges se lewens bring.
Op die foto verskyn vlnr.: Mnre. Sakkie Kotze (ATKV Centurion en ATKV Direksielid) en Burger Lindeque (Adj. Hoof H/s Waterkloof), mev. Irna Hartzenberg (Presidente SAVF) en mnr. Leon de Beer (Waarnemende Hoof H/s Waterkloof)

Bafana kry goeie wense van ‘n 99-jarige inwoner

Monday, April 5th, 2010

Mnr. Cornelius (oom Kees) van Dam van Centurion ondersteun Bafana.
Van die ATKV Centurionsangers het vir hom op sy verjaarsdag gaan sing en goeie wense oorgedra.
Toe hulle hom uitvra of hy van sokker hou, en hy geesdriftig ja antwoord, het hulle vir hom die nuwe Afrikaanse Bafana Ondersteuningsliedjie gesing.
Hy, sy seun Chris en kleinseun Carel het Bafana voorspoed toegewens.

Oom Kees bly al 52 jaar in dieselfde huis in Centurion en is nie net een van die oudste inwoners nie, maar woon ook al die langste daar.

Hy is in 2008 met die Eeufeesviering van die dorp Lyttelton wat tot die stad Centurion ontwikkel het, deur die ATKV vereer vir sy jarelange bydrae tot die groei en ontwikkeling van die gewese stad wat vandag as ‘n woonbuurt van Tshwane beskou word.


Voor vlnr. Drie geslagte: Carel (kleinseun) oom Kees van Dam, en Chris (Seun)
Agter: ATKV Centurionsangers Ina Myburg en Max van Heerden.

Baie, baie reën, baie hulp en baie vakansiepret by Klein-Kariba

Saturday, April 3rd, 2010

Die baie reën wat die Paasnaweek by Klein Kariba geval het, het nie die aangename vakansiepret-ervaring wat altyd daar heers, gedemp nie.
Toe van die kampeerders langs die rivier versoek is, om as ‘n voorsorgmaatreël te verskuif, het ander vakansiegangers spontaan gekom en die personeel gehelp om die situasie baie gou onder beheer te kry.

ATKV-lede van die Vereeniging- en Centuriontak wat ook die naweek daar was, en ook gehelp het, was vol lof en het namens al die vakansiegangers gelukwense en dank teenoor Oordbestuurder Wim de Wet en sy personeel uitgespreek vir die uiters bekwame en kalme wyse waarop hulle die situasie hanteer het.

Op die foto, wat by die hoogspoedwatervalle geneem is, wens Takvoorsitters Cas Schoeman en Sakkie Kotze vir Paul Maritz (Tegniesebestuurder) geluk met die geslaagde voorkomingsoperasie.


Vlnr.: Cas Schoeman (voorsitter Vereenigingtak), Paul Maritz (Tegniesebestuurder) en Sakkie Kotze (voorsitter Centuriontak en ATKV Direksielid)