Archive for March, 2010

Singende Polisieman maak ‘n groot verskil met sy eerste Cd.

Wednesday, March 24th, 2010

Pierre Vigoureux, trotse SAPD-lid, lewer tans ‘n groot bydrae om die openbare beeld van die SAPD te versterk.

Hy is voorwaar baie trots op die vewesenliking van sy droom om, as deel van sy musiekbediening, sy eerste Cd “Genade” te laat verskyn. Die Cd bevat verskeie van sy eie nuutskeppinge en fokus op verskeie aspekte van die Here se genade.
Die bekendstelling het by die NG-gemeente Elarduspark plaasgevind en is deur verskeie van sy kollegas en ATKV-lede bygewoon.

Pierre is verbonde aan die Kapelaansdienste by SAPD HK, lid van die ATKV se SAPD-tak in Pretoria en lid van ATKV Centurion Sangersforum.


Op die foto ontvang hy gelukwense van kollega en vorige ATKV takvoorsitter, Senior Superintendent Johan Smal, en Sakkie Kotze takvoorsitter van Centurion en ATKV-direksielid.

ATKB en ATKV Vrywillige Kultuurwerkers bring hulde aan ‘n kollega en kultuurvriend.

Wednesday, March 24th, 2010

Ernest Zeelie, ‘n jarelange vrywillige kultuurwerker van die ATKB en ATKV, is die afgelope week in die ouderdom van 69 jaar oorlede en onder blyke van groot belangstelling in Pretoria veras.

Hy was oor ‘n tydperk van 25 jaar ononderbroke sekretaris van die ATKB-tak Pretoria en daarna die ATKV-tak Jakaranda. Hy en Chris Els die voorsitter het as karperde dieselfde bestuursposte oor dieselfde tydperk beklee. Baie interessante en dinamiese kultuurprojekte is in die tydperk vir ATKB- en ATKV-lede sowel as die gemeenskap suksesvol aangebied.

DIe ATKB (Afrikaanse Taal en Kultuurbond) was vir meer as 40 jaar die Afrikaanse Kultuurorganisasie van die SA Poskantoor en het in 1991 ontbind toe die SA Poskantoor met die nuwe bedeling onafhanklik geword het. Baie ATKB-takke het destyds toe netso oorgeskakel na ‘n ATKV-tak.

Baie van wyle Ernest se oud-kollegas, ATKB- en ATKV-lede was by die diens teenwoordig, onder andere ook mnr. Jannie Venter, destydse Nasionale Voorsitter van die ATKB en mnr. Sakkie Kotze, huidige ATKV-direksielid.


Op die foto verskyn van die oud-ATKB en oud- en huidige ATKV-takvoorsitters wat laaste eer aan ‘n kollega en kultuurvriend kom bewys het.
Voor vlnr. mnr. Valie van den Bergh (ATKB-tak Johannesburg), mnr. Jannie Venter (Nasionale Voorsitter ATKB), mnr. Willie Mulder (ATKB-tak Bloemfontein) en mnr. Chris Els (ATKB- en ATKV-takvoorsitter van Pretoria en Jakaranda.)
Agter: Elsie (ATKV-erelid en ATKV-takvoorsitter van Noordmagalies), Soekie Nel (ATKV-takvoorsitter van Akasia en Woordvreugde) Sakkie Kotze (ATKV-direksielid en takvoorsitter van Centurion).

Nuwe sangersvonk in die bevordering van die Christendom.

Monday, March 15th, 2010

Esti, ‘n nuwe sangersvonk in die bevordering van die Christendom, is ‘n lid van die ATKV Centurion Sangersforum.
Haar nuwe Cd “Geen geheim” is laasweek in die nuwe Lemonjackteater- en ateljeekompleks in Raslow, Centurion bekendgestel.

Sy het in 2009 die ATKV se Liertoekenning vir geestelike musiek ontvang.

Esti sing op die nuwe Cd eie christenliedjies soos oner andere “Staan vas”, “Gee jouself”, “Tot Sy Eer” en “U gee my krag”


Op die foto ontvang sy gelukwense van Sakkie Kotze (ATKV Centurion Sangersforum), en regs Christel Steyn, eienaar van die Lemonjackteater- en opname-ateljee.

Nog net 100 dae…!!!

Tuesday, March 2nd, 2010

Afrikaanse Sokkerliriek

Viva Bafana Viva…!!!

Daar is op die oomblik nog geen ander inisiatief vanuit Afrikaner- en Afrikaanssprekende geledere om die Sokker vanjaar in ons land daadwerklik te ondersteun nie.

  • ATKV Centurion het verlede jaar reeds met so ‘n projek begin deur ‘n landwye kompetisie vir ‘n Afrikaanse Sokkerliriek bekend te stel.
  • Thea de Kock, ‘n afgetrede dame, se liriek is as die wenliriek aangewys.

Wat wil ons met die Afrikaanse Sokkerliriek bereik?

  • Ons wil ‘n sterk positiewe boodskap en goeie wense Nasionaal en Internasionaal aan al die Sokkerspelende lande in die Wëreld uitstuur dat ons as Afrikaners en Afrikaanssprekendes ons land Suid-Afrika as Gasheerland van die Wêreldbeker ten volle ondersteun;
  • ‘n Hand van vriendskap uitreik en gasheerskap betoon aan al die Sokkerspanne, afrigters, beamptes en toeskouers wat Suid-Afrika vanjaar besoek;
  • SA Sokker, en die Reëlingskomitee van die Wêreldbeker ondersteun en voorspoed toewens;
  • Ons eie Bafanaspan ondersteun en sterkte en voorspoed met hul deelname toewens;
  • Ons as Afrikaners en Afrikaanssprekendes verklaar onsself deur middel van hierdie liriek as onlosmaaklik deel van ‘n suksesvolle Suid-Afrika;
  • Ons is van mening dat hierdie liriek ‘n baie groot impak kan maak op gesonde verhoudinge tussen alle Suid-Afrikaners.

Cd/DVD-opname

  • ‘n Cd/DVD-opname van die liriek word tans beplan.

Viva Bafana Viva…!!!

Twintig Tien het gekom
Die Sokkerwêreld blom
Suid-Afrika die gasheerland
Die Sokkerlande stuur
Hulle trots is almal hier
Kom ons reik mekaar die hand

Wat ‘n skouspel ja
Met sy kleur en prag
Trots wapper elke vlag
Met die skare op die been
Die pawiljoene dreun
Die Wêreldkroon is op die spel

Watter land sal glasies klink
Want die Goue Beker wink
Dit sal net die tyd vertel
Met die skare op die been
Die pawiljoene dreun
Die Wêreldkroon is op die spel

A Bafana, Bafana, Bafana
Suid Afrika ons trots, ons span
A Bafana, Bafana, Bafana
Suid-Afrika ons trots, ons land

Ons land, Ons land
Ons eie Vaderland
Suid-Afrika ons eie land
Watter land sal glasies klink
want die Wêreldbeker wink
Dit sal net die tyd beklink
Viva…!!!

Navrae: Sakkie Kotze (Projekleier)    082 925 1488

Voor vlnr.   Gunther Muller en Rochelle van der Merwe
Agter vlnr.: Louis Myburg en Tiaan Grundling