Archive for January, 2010

KULTUURKUIERAANDE

Saturday, January 30th, 2010


Op die foto verskyn voor vlnr.: Sakkie Kotze, en Flip Snyman (Voorsitter van die Tradisionele Boeremusiekklub van Suid-Afrika)
Agter vlnr: Lucia van Wyk (Voorsitter van die Boeredansvereniging van Suid-Afrika en Sarie Cronje (Nasionale Raad vir Volksang en Volkspele)