Archive for December, 2009

Waardering vir die bewaring van swart en wit renosters in die Hluhluwe en Umfoloziwildreservate oor ‘n tydperk van 114 jaar.

Wednesday, December 2nd, 2009

ATKV-lede van Centurion het onlangs besoek gebring aan die Hluhluwe en Umfoloziwildreservate in Natal.

Die groep was baie beïndruk met die baie wit en swart renosters wat nog steeds in die reservate te sien is.

Sakkie Kotze het die Natalse Parkeraad namens die groep bedank vir die besondere professionele wyse waarop die reservate al vir 114 jaar suksesvol bestuur word, die passievolle daaglikse wild- en natuurbewaring wat deur kundige personeel toegepas word en die publiekvriendelike benadering wat deurentyd gevolg word.

Hier staan van hulle by ‘n bronsbeeld van ‘n swart renoster wat in 1995 deur die beeldhouer Dylan Lewis opgerig is om die eeulange bewaring van die swart en wit renoster in die Hluhluwe en Umfoloziwildreservate te herdenk.


Vlnr. Beatrice Kotze, Madeleine Theunissen, Cornelia en Hardus Havenga. Agter staan Sakkie Kotze (ATKV Direksielid en voorsitter van ATKV Centuriontak)