Archive for August, 2009

Pretoriaskou

Monday, August 24th, 2009

Vr. 28 Aug – So. 6 Sept.

ATKV Centurion fokus vanjaar op die vaardighede van gestremdes.

Uitstalling van die vaardighede van gestremdes in Saal H vir die volle duur van die Skou.
Ons gee erkenning aan die verskeidenheid talente en vaardighede van gestremdes.

Sang- en musiekprogramme tydens die Skou deur gestremdes aangebied.
Sang- en musiekprogramme word Vrydagaande en oor naweke daar tydens die Skou deur gestremdes aangebied.

Loslitdag Vrydag 4 September.
Ons verkoop elke dag Loslitkaartjies ten bate van gestremdes in Suid-Afrika by ons Vaardigheidsekspo in Saal H.
Ons bied Vrydag 4 September ‘n Loslitdagprogram ten bate van gestremdes en in samewerking met die Skoubestuur aan.
Die tema van Loslitdag is vanjaar sport en gaan ons ‘n nuwe Afrikaanse liedjie oor die 2010 Wêreldbeker Sokker (gesing deur o.a. gestremdes) by die Skou vrystel.
‘n Musiekprogram deur gestremdes vind Vrydag 4 September tussen 12:00 en 13:00 voor Saal H plaas.
‘n Trekking van Loslitkaartjies wat tydens die Skou verkoop is, vind om 13:00 plaas.
Prys: ‘n Naweek by ‘n ATKV-oord.

Wêreldbiddag vir Dowes Sondag 6 September.
Sondag 6 September is Internasionale Biddag vir die Dowe en word daar dan ‘n Gewyde Program vir en deur die Dowes by ons Ekspo aangebied. Enige belangstellende kan dit bywoon. Dit bly ‘n belewenis om die Here saam met Dowes te aanbid en lofprys.

Skougangers is baie welkom om al hierdie aktiwiteite gratis by te woon, Maar….
Koop asseblief ‘n kaartjie vir Loslitdag ten bate van gestremdes.
Beskikbaar by ons Vaardigheidsekspo in Saal H.

ATKV Algemene Jaarvergadeing

Saturday, August 22nd, 2009

Sakkie Kotze voorsitter van ATKV Centurion is op die Algemene Jaarvergadering van die ATKV, wat die afgelope naweek by Buffelspoort gehou is, tot die Direksie van die ATKV herkies.

Prof. Marlene Verhoef is tot Ondervoorsitter herkies en Adv. Johak Kruger, ook van Pretoria is vir die eerste keer tot die ATKV-Direksieverkies.


Op die foto verskyn vlnr.: Christine van Deventer, Bemarkings- en Kommunikasiebestuurder, Sakkie Kotze en Nita Cronje Bestuurder: Nuwe Produksies van die ATKV.