Archive for July, 2009

Afrikaanse Skryfkompetisie vir Jonk en Oud

Wednesday, July 29th, 2009

Aangebied deur NG-gemeente Lynnwoodrif en ATKV Centurion

Alle skrywers en digters…!!!

‘n Kans om jou opstel/verhaal/gedig wyd te laat hoor en boekpryse te wen…!!!

Deelnemers kan skryfwerk in die volgende kategorieë voorlê:

Skoliere: Opstel: Gr. 5-7: 1 getikte A4-bl. Gr.8-12: 2 getikte A4

Gedig: Gr. 5-12: 1 getikte A4-bl.

Studente en Volw: Prosa: 1600 woorde elk, of 4 getikte A4-bladsye.

Poësie: Een getikte A4-bladsy

In elke kategorie en elke ouderdomsgroep is daar ‘n eerste, tweede en derde prys. Daarbenewens sal die wenverhale/opstelle en gedigte by ‘n prysuitdelingsfunksie deur voordragkunstenaars voorgedra word.

Tema: Laerskole: “Ek is bly…”

Hoërskole: “Ek is lief…”

Studente en Volw: “Lewensvreugde”

Inskrywingsfooi:

Skoliere: R30 vir opstelle en R30 vir gedigte

Skole/Kerke stuur slegs die beste opstelle/gedigte in.

Studente en Volw: R50 vir kort-kortverhale en R50 vir gedigte

Meer as een kortverhaal/ gedig kan ingeskryf word.

Elke prosa/opstel-inskrywing moet in viervoud ingedien word – een met die skrywer se naam op en die ander drie sonder ‘n naam (vir die drie ATKV-beoordelaars)

Elke gedig moet op ‘n afsonderlike bladsy wees en in viervoud ingedien word – een met die skrywer se naam op en die ander drie sonder ‘n naam (vir die drie ATKV- beoordelaars)

Elke inskrywing in ‘n kategorie moet vergesel wees van ‘n volledige voltooide inskrywingsvorm, d.w.s. een vorm vir die verhale/opstelle en een vorm vir die gedigte.

Inskrywingsgeld word in NG Lynnwoodrif se bankrekening by ABSA Lynnwoodrif rekeningnommer 1630 580 079 en takkode 333845 inbetaal. Verwysing: Skryfkomp.

Faks die inskrywingsvorm en inbetaalstrokie na: Die Kerkkantoor: (012) 348

Skryfwerk word gepos na: ATKV Centurion Posbus 8773 Pretoria 0001

Sluitingsdatum: 22 September 2009

Navrae:

Sakkie Kotze (ATKV) 082 925 1488 www.tak.co.za

Mercia Wepener (012) 348 5135 (Kerkkantoor)

Tradisionele Afrikaanse Liedjieskryfkompetisie

Tuesday, July 28th, 2009

Die kompetisie bestaan uit 4 kategorieë en enige persoon kan vir een of meer van die onderskeie kategorieë inskryf.
Slegs een inskrywing per persoon per kategorie sal egter aanvaar word.

1.    Skryf ‘n nuwe liriek vir ‘n ou Afrikaanse tradisionele volkspeleliedjie “Ver in die wêreld Kittie/Daar kom die wa…”
2.    Skryf ‘n nuwe liriek vir ‘n bestaande Afrikaanse tradisionele boeremusiekmelodie “Laat my los…” (Op Valiant Swart en Ollie Viljoen se Boeremusiek Cd “Vuur en Vlam”)
3.    Skryf ‘n nuwe liriek vir ‘n ou Afrikaanse tradisionele christenliedjie “Daar’s ‘n dierb’re ou kruis…!!!
4.    Komponeer ‘n splinternuwe Afrikaanse tradisionele boeredans- of volkspelemelodie en skryf ‘n gepaste liriek daarvoor.

Kategorie 1, 2 en 3:
Slegs die lirieke vir elke kategorie moet na 088 012 664 2712 gefaks word of na iakotze@mweb.co.za ge-epos word.
Slegs een liriek (een versie) per kategorie per deelnemer sal beoordeel word.
Die melodieë vir kategorieë 1, 2 en 3 is op aanvraag op Cd beskikbaar.

Kategorie 4: Die nuwe melodie moet op ‘n Cd opgeneem word en ingestuur word na Posbus 8773 Pretoria 0001. Die liriek moet gefaks of per epos gestuur word.
Die nuwe liedjie kan ook deur enige persoon op die Cd gesing word, maar die sanger word nie beoordeel nie – slegs die melodie en liriek.
Slegs een melodie en een liriek per deelnemer sal beoordeel word.

Inskrywingsvorm: Die inskrywingsvorm kan saam met die Cd deur voornemene deelnemers per pos of epos aangevra word.

Sluitingsdatum: 22 September 2009

Pryse: Die kategoriewenners sal gedurende November vanjaar die ATKV-slypskool vir liedjieskrywers gratis kan bywoon.

Beoordelaars: Steve Hofmeyr, Valiant Swart, Ollie Viljoen, Sean Else, Jak de Priester en Piet Smit.
Die beslissing van die beoordelaars is finaal en geen korrespondensie (mondelings, skriftelik of elektronies) sal daaroor gevoer word nie.