Archive for June, 2009

Nog ‘n Internasionale prestasie deur Johann Botha.

Monday, June 29th, 2009

Johann Botha is deur die inwoners van Centurion geloof vir nog ‘n internasionale prestasie – Hy is nl. deur mnr. Kofi Annan, voorsitter van die Kofi Annan Stigting en voormalige Sekretaris-generaal van die VVO, as voorsitter van die Internasionale Beraad oor Aardverwarming wat tans in Geneve, Switzerland plaasvind, aangewys.

Johann was verlede jaar een van 6 inwoners wat, tydens die Eeufeesviering van Lyttelton (wat tot die stad Verwoerdburg/Centurion gegroei en ontwikkel het), vir internasionale prestasie vereer is.

Die Eeufeesviering van Lyttelton is deur die ATKV Centurion namens die inwoners van Lyttelton/Centurion gereël en aangebied.

Johann was leerling van die twee oudste skole in Lyttelton/Centurion vandag nl. Laerskool Louis Leipoldt (61jr) en Hoërskool Verwoerdburg/Centurion (51jr).

Tydens die oorhandiging van ‘n oorkonde aan hom verlede jaar, het Sakkie Kotze die voorsitter van die Reëlingskomitee, o.a. gesê: “Daar is min mense, indien enige met so ‘n uiteenlopende meesterkennerskap soos Johann. Hy het as programaanbieder op RSG met die grootste gesag oor klassieke en populêre rockmusiek dwarsoor die wêreld gepraat. Hy is ook ‘n meesterkenner van die natuur en natuurbewaring in die wêreld.”

Johann is navorser, vervaardiger en aanbieder van die Omgewingsprogram 50/50 op SABC2 – die langslopende TV-natuurbewaringsprogram in die wêreld.
Die program geniet internasionale belangstelling en erkenning – geen wonder dat hy tans as voorsitter van die Beraad in Switzerland optree nie…!!!

ATKV Centurion jeugleiersforum besoek en trakteer ander jeug tydens ‘n uitreikaksie op Jeugdag

Saturday, June 20th, 2009

Ons Jeugleiers het Dinsdag 16 Junie op Jeugdag verskeie jeug wat op een of ander wyse getraumatiseer, mishandel, of verkrag, verarm of ouerloos is a.g.v. verwaarlosing, HIV/Vigs of self ‘n slagoffer is, of hul ongehude babas weggegee het, besoek en ondersteun. Onder die groep was ook jeugdiges wat slagoffers van xenofobiese geweld is en by ‘n inrigting gehuisves word terwyl hul ouers uit verskeie Afrikalande nog steeds orals in Suid-Afrika werk soek.

Van die jeugdiges is by die Performerteater met verversings, eet- en drinkgoed en met ‘n Haas Das-vertoning trakteer.

Voor: Madelyn en Nico Theunissen. Middel: Dulinda Pieters wat die hoofrol in Haas Das vertolk, Bronwyn Krause en Wilhelm Henning (albei jeugleiers). Agter: Trudie Theunissen, Cornelia en Hardus Havenga, ook aldrie jeugleiers.

ATKV Centurion jeugleiersforum – Jeug skenk kos en klere vir minderbevoorregte jeug.

Wednesday, June 17th, 2009

Jeugmaand 2009

Jeug van die  ATKV Centurion Jeugleiersforum, NG-gemeente Lynnwoodrif en die Junior Stadsraad van Pretoria het saamgespan om tydens Junie as Jeugmaand, kos, klere en komberse vir minderbevoorregte jeug in te samel.

Tydens ATKV Centurion se onlangse baie geslaagde Kultuuraand by die Voortrekkermonument, was ‘n kospakkie vir minderbevoorregtes die toegangsfooi.
EJ Leach van die NG-gemeente Lynnwoodrif het weer sy vriende na sy verjaarsdagpartytjie genooi met die versoek dat hulle pleks van ‘n geskenk vir hom, eerder ‘n kos- en klerepakkie vir minderbevoorregtes moet saambring.
Die Junior Stadsraadslede het weer by hul onderskeie skole kos en klere ingesamel.


Op die foto verskyn vlnr. Trudie Theunissen en Cornelia Havenga (ATKV Centurion Jeugleiersforum) EJ Leach (NG-gemeente Lynnwoodrif) Elana van Rooyen en Wilhelm Henning (Junior Stadsraad van Pretoria) Elana is ook Hoofmeisie van Hoërskool Waterkloof.

ATKV Centurion Jeugleiersforum – Ons jeugleiers reik uit na jeug in nood

Wednesday, June 17th, 2009

Jeugmaand 2009

So begin ‘n nuwe lewe vir ‘n weggooibaba…
‘n Jeugdige ongehude moeder wat nie haar baba wil hê nie, kom van oraloor in ons land, stap na hierdie buiteskuifdeurtjie in die muurheining van die Tehuis in Pretoria, skuif die deurtjie oop, sit die baba doodluiters op die rooi kussing, skuif die deurtjie toe en… stap weg…

Niemand weet wie se baba dit is nie en niemand weet wie die baba daar neergesit het nie…
‘n Sensorliggie wat in die Huismoeder se kantoor flikker, is vir haar ‘n aaduiding dat daar moontlik nog ‘n baba weggegee is.

So begin ‘n nuwe lewe vir ‘n weggooibaba…!!!

Nege sulke weggooibabas word tans, ver weg van die Tehuis, deur weldoeners versorg.

In die Tehuis self is daar tans 25 jeugdiges waarvan sommiges verkrag is, ander ouerloos is, ander slagoffers van HIV/Vigs of Xenofobiese vlugtelinge is en wie se ouers uit verskeie Afrikalande, orals in ons land na werk opsoek is.

Ons jeugleiers het die babas elders besoek, babakleertjies, -kos en -geskenkies uitgedeel, maar ook die Tehuisinwoners gaan besoek, gesels, ondersteun, moed ingepraat en vriende gemaak.


Op die foto is van die jeugleiers buite by die ”weggeemuur” vlnr.: Evelyn Theunissen, Cornelia Havenga, Trudie Theunissen en klein Madelyn, Illana van Rooyen en Eva du Plessis.