Archive for May, 2009

Outistiese maar begaafde musikant vermaak feesgangers by Willem Prinsloo Landboumuseum

Saturday, May 30th, 2009

Waardering en applous vir outistiese maar begaafde musikant.

Dawie Foord is outisties, het slegs 20% sig en sy gesig se senuweestelsel is verlam.
Hy is liggaamlik gestrem, het sy een been verloor en met een hand kleiner as die ander – maar hy maak musiek dat die biesies bewe.

Dawie het geen musiekopleiding nie maar bespeel die volgende musiekinstrumente met die grootste gemak, grasie en nootkorrektheid nl. die  baskitaarklavier, dromme, klawerbord, konsertina, melodika en trekklavier.

Hy het Saterdag as lid van ATKV Centurion se Sangers en Musiekforum tydens die Mampoerfees by die Willem Prinsloo Landboumuseum opgetree.
Sy musikale optrede het groot waardering en applous van die duisende mense wat daar was ontlok.

Hy bespeel die klawerbord met sangers Tiaan en Clive Bruce wat toekyk.

TIENDE W. A. LANDMAN GEDENKLESING 2009

Friday, May 29th, 2009

Prof. Irma Eloff, Dekaan van die Fakulteit Opvoedkunde by die Universiteit van Pretoria het vanjaar tydens die Tiende W.A. Landman Gedenklesing as gasspreker opgetree met die tema: “W. A. Landman in 2009”

Sy het onder andere verwys na die:

  • Erkenning wat die Fakulteit Opvoedkunde by UP internasionaal geniet oor die ontwikkeling van Pedagogiese denke onder die leierskap van prof. Landman.
  • Prof. Landman se denke en navorsing oor die Filosofie van die Opvoeding en Essensies van die Fundamentele Pedagogiek word vandag nog steeds wêreldwyd gerespekteer, bestudeer en in verwysings en op webwerwe aangehaal.

Prof. Eloff het verder onder andere daarop gewys dat:

  • Fundamentele Pedagogiek in die Opvoedkunde nie meer deel uitmaak van die kurrikulum vir onderwysersopleiding in Suid-Afrika nie
  • Die klem val in die onderwys in Suid-Afrika vandag meer op leer as op opvoeding.
  • Ons daarby kan baatvind om essensies van die Opvoeding soos ‘begrip, vertroue en gesag’ as verhoudingstrukture in die onderwys in Suid-Afrika te beklemtoon en dat dit ook moontlik sistemies van toepassing gemaak kan word.

Die ATKV Centurion het die W. A. Landman Gedenklesing 10 jaar gelede ingestel om die volgehoue fokus op die Filosofie en Essensies van Onderwys en Opvoeding te behou.

“Dit is vandag nog steeds van uiterste belang dat ouers en onderwysers moet besef dat suksesvolle opvoeding en onderwys op die belewing, uitleweing
en voorlewing van fundamentele essensies soos o.a. morele norme en waardes berus.” het Sakkie Kotze van ATKV Centurion destyds tydens die eerste
Gedenklesing in 2000 waar prof. Landman self as gasspreker opgetree het, gesê.

Prof. Eloff se volledige referaat is op aanvraag beskikbaar.

Prof. WA Landman, Prof. Irma Eloff, Sakkie Kotze

Prof. WA Landman, Prof. Irma Eloff, Sakkie Kotze