Archive for April, 2009

Nog ‘n eerste by die KKNK: Volkspelers en ‘n saagspeler

Tuesday, April 14th, 2009

Die ATKV Centurionsangers en musikante se optrede by die KKNK het ook ‘n eerste volkspelevertoning by die KKNK ingesluit.


Op die foto verskyn hulle saam met oom Tjaart Coetzee (84) dusver die oudste musikant wat by die KKNK opgetree het. Dit is ook die eerste keer dat ‘n houtwerksaag as ‘n musiekinstrument by die KKNK gebruik is.

ATKV Centurion Sang en Musiekgroep by Radio Eden.

Tuesday, April 14th, 2009

Die groep het ook vir Radio Eden se luisteraars gesing en musiek gemaak terwyl Jammies Jamneck vir hulle en die omstanders by die buite uitsaaiwa laat skaterlag het.


Op die foto vlnr.:
Sittende:    Rianda Fourie (sanger), oom Tjaart Coetzee (saagspeler) en Sakkie Kotze (Voorsitter)
Agter:         Leon Fourie (sanger, mondfluitjie en vioolspeler). Willie Jooste (trekklavier), Lawrence Andries en Charissa Botha albei van Radio Eden.

Jammies Jamneck die volkshumoris was ook deel van ons tradisionele kultuurprogram op die SABC2-verhoog tydens die KKNK.

Tuesday, April 14th, 2009

Op die foto vlnr.:
Voor:    Oom Tjaart Coetzee (saagspeler), Rianda Fourie (sanger), Willie Jooste (trekklavier)
Agter:  Leon Fourie (sanger, mondfluitjie en vioool) en Jammies Jamneck (volkshumoris en storieverteller)

ATKV Centurionsangers en musiekgroep trek aandag by KKNK en SABC2-verhoog.

Tuesday, April 14th, 2009

Die groep se uitersgeslaagde Kultuurekspo-program “Ons passie vir tradisionele Afrikanerpassies, -musiek en -liriek” onlangs by die Voortrekkermonument in Pretoria, het gelei tot ‘n uitnodiging om tydens vanjaar se KKNK by die SABC2-verhoog op te tree.

Die program het uit tradisionele musiek en tradisionele danse soos volkspele, sang en samesang van bekende tradisionele volksliedjies bestaan.
Die musiek is met tradisionele musiekinstrumente gemaak soos ‘n saag, opvoubare traporreltjie, mondfluitjie, trekklavier, en ‘n viool.

Daar is vanjaar ook geskiedenis gemaak op die KKNK. Die 84-jarige oom Tjaart Coetzee (ons saagspeler) was die oudste kunstenaar ooit by ‘n KKNK.
Dit was ook die eerste keer dat die saag as ‘n musiekinstrument by ‘n KKNK op die verhoog gebruik is.
Hy bespeel dieselfde saag wat hy destyds by ‘n hardewarewinkel gekoop het, al vir 66 jaar.

Die Sang- en musiekgroep het tydens die KKNK ook by ‘n byeenkoms van die Afrikanerbond by Arbeidsgenot opgetree as deel van die amptelike KKNK-program.
Die groep was ook weer een van die baie min sangers en musiekgroepe wat na die gemeenskap uitgereik het deur by die kinderhuise, ouetehuise en gevangenisse in Oudtshoorn op te tree.
Hulle het ook musiek gemaak tydens ‘n donkiewarit in De Rust.

Die ATKV Centurion se tradisionele liedjieskryfkompetisie is ook tydens die KKNK deur Steve Hofmeyr, Valiant Swart, Ollie Viljoen en Jak de Priester by die SABC2-verhoog bekendgestel. Hulle is almal saam met Sean Else, wat nie daar kon wees nie, beoordelaars van die kompetisie. Die kompetisie bestaan uit lirieke skryf vir een of meer van die volgende kategorieë:
1.    ‘n Nuwe tradisionele boeremusiek- of volkspelemelodie met lirieke daarby.
2.    Lirieke vir die tradisionele boeremusiekmelodie “Laat my los”
3.    Lirieke vir die tradisionele volkspelemelodie “Pikkewyn”
4.    Nuwe lirieke vir ‘n tradisionele volkswysie van Langenhoven “Daar kom die wa…”
5.    Nuwe lirieke vir ‘n tradisionele christenwysie “Daar’s ‘n dierbare kruis”


Op die foto vlnr.:
Sittende:    oom Tjaart Coetzee (saag) en Ria Nel (traporrel)
Agter:         Rianda Fourie (sanger), Willie Jooste (trekklavier) en Leon Fourie (sanger, mondfluitjie en vioolspeler)

Steve Hofmeyr, Ollie Viljoen en Jak de Priester (almal beoordelaars) by bekendstelling van ATKV Centurion se tradisionele liedjieskryfkompetisie tydens die KKNK.

Tuesday, April 14th, 2009

Die tradisionele Liriekkompetisie is by die SABC2-verhoog tydens die KKNK bekendgestel. Steve Hofmeyr, Ollie Viljoen en Jak de Priester was ook daar.
Die ander beoordelaars is Valiant Swart, Sean Else en Piet Smit.

Die kompetisie bestaan uit 5 kategorieë en enige persoon kan lirieke vir een of meer van die onderskeie kategorieë skryf.
1.    Komponeer ‘n splinternuwe Afrikaanse tradisionele boeremusiek of volkspelemelodie en skryf gepaste lirieke daarvoor.
2.    Skryf lirieke vir ‘n bestaande Afrikaanse tradisionele boeremusiekmelodie “Laat my los”
3.    Skryf lirieke vir ‘n bestaande Afrikaanse tradisionele volkspelemelodie “Pikkewyn”
4.    Skryf nuwe lirieke vir ‘n ou Afrikaanse tradisionele liedjie van Langenhoven “Daar kom die wa…”
5.    Skryf nuwe lirieke vir ‘n ou Afrikaanse tradisionele christenliedjie “Daar’s ‘n dierbre ou kruis…!!!

Die melodieë is binnekort op Cd beskikbaar en kan ook binnekort van ons webwerf  afgelaai word.


Op die foto verskyn vlnr.    Ollie Viljoen, Jak de Priester en Steve Hofmeyr by die SABC2-verhoog by die KKNK.

ATKV Centurionsangers en musiekgroep besoek Tuishuis in Baron van Rheedestraat tydens die KKNK.

Tuesday, April 14th, 2009

Die groep bestaan uit twee sangers, ‘n saag-, mondfluitjie- trekklavier en -vioolspeler.

20090414
Op die foto gesels oom Tjaart Coetzee die 84-jarige saagspeler met van die inwoners.

ATKV Centurionsangers en musiekgroep hou konsert vir inwoners by Eljada Sorgsentrum.

Tuesday, April 14th, 2009


Voor vlnr.:    Steward Nevay (inwoner) oom Tjaart Coetzee (saagspeler) mev. Crismie Bekker (wnde Hoof) Johan van Wyk (inwoner)
Agter vlnr:   Rianda Fourie (sanger) Leon Fourie (sanger, mondfluitjie- en vioolspeler) Willie Jooste (trekklavierspeler) Yolande Dreyer (inwonwr)

ATKV-Centurionsangers en musiekante by Arbeidsgenot.

Tuesday, April 14th, 2009

Prof. Johan Olivier, voorsitter van tak Kannaland het as gasspreker tydens ‘n saamtrek van die Afrikanerbond by “Arbeidsgenot” opgetree. Die ATKV Centurionsangers het as gaskunstenaars opgetree. Die byeenkoms het ook deel van die amptelike KKNK-program uitgemaak.

Prof. Olivier het baie interessant en onderhoudend oor “Die vrouens in Sagmoedige Neelsie se  lewe gepraat”. Die wyshede en humoristiese kwinkslae van Langenhoven oor vrouens het die gehoor kort-kort laat skaterlag. Prof. Olivier is ook voorsitter van die ATKV-tak Kannaland in Oudsthoorn.

Die ATKV Centurionsangers en musiekante het vir tradisionele Afrikaanse saamsing gesorg o.l.v. ‘n saag-. mondfluitjie-, en trekklavierspeler.
DIe ATKV Centurionsangers en musiekante het elke dag by die SABC2 -verhoog opgetree met ‘n program van tradisionele danse, sang en musiek.
Oom Tjaart Coetzee (84jr.) was ook vanjaar die oudste kunstenaar wat nog ooit by die KKNK opgetree het. Dit was ook die eerste keer dat ‘n saag as ‘n musiekinstrument by die KKNK gebruik word. Oom Tjaart bespeel dieselfde saag, wat hy destyds by ‘n hardewarewinkel gekoop het, al vir 66 jaar.

Op die foto is die ATKV Centurionsangers en musiekante saam met prof. Johan Olivier by die bekende olifantjie op Arbeidsgenot.
Vlnr.: Rianda Fourie (sanger), prof. Johan Olivier (gasspreker), Tjaart Coetzee (saag), Willie Jooste (trekklavier)
Agter: Leon Fourie (sanger, mondfluitjie en viool)

ATKV Centurionsangers en musikante besoek gevangenes in Oudtshoorn tydens KKNK

Tuesday, April 14th, 2009

Die ATKV Centurionsangers en musikante het weer soos vorige jare tydens die KKNK vir die gevangenes in Oudtshoorngaan sing en musiekmaak.

Die gevangenes het by hulle gaan staan en saam gesing en dans.

“O die donkie is ‘n wonderlike ding”…!!!

Tuesday, April 14th, 2009

Die ATKV Centurionsangers en musiekante het tydens hul optrede by die KKNK op De Rust se donkiekar gaan ry.

Hulle het, terwyl die donkiekar deur die dorp beweeg, musiek gemaak met ‘n saag, trekklavier en ‘n mondfluitjie. Oom Tjaart het baie aandag getrek as oudste musiekant (84jr.) wat nog ooit by die KKNK opgetree het. Dit was ook die eerste keer dat ‘n saag as ‘n musiekinstrument op ‘n KKNK-verhoog gebruik is. Oom Tjaart bespeel dieselfde saag al vir 66 jaar.

Hulle het ook, onder blyke van groot belangstelling deur inwoners en vakansiegangers, bekende saamsingliedjies soos o.a. ”O die donkie is ‘n wonderlike ding” tydens die rit gersing. Die donkies het ook die musiek geniet en hul ore heen en weer, vorentoe en agtertoe geswaai om die ”vreemde maar aangename musiekklanke” te hoor en te geniet.

Dieselfde groep het ook die opname gedoen van een van die melodieë wat in ons tradisionele liedjieskryfkompetisie gebruik word.


Op die foto verskyn vlnr. Jafta en Faan die twee donkiekardrywers, Johan van Huyssteen (De Rust Toerismekantoor), en die ATKV Centurionsangers en musiekante: Rianda Fourie, oom Tjaart Coetzee, (saag) Leon Fourie (mondfluitjie en viool) en Willie Jooste (trekklavier).