Archive for March, 2009

Bekendstelling van ons landwye liedjieskryfkompetisie tydens die KKNK

Monday, March 30th, 2009

Die bekendstelling van ons landwye liedjieskryfkompetisie vind tydens die KKNK van Sa. 4 – Sa. 11 April by SABC2 se Garob-verhoog plaas.
Enige belangstellende kan liedjies skryf vir een of meer van die voorgeskrewe boermusiek- en volkspelemelodieë.
Die melodieë word elke dag behalwe Maandag en Woensdag tussen 6:30 en 7:30nm by die SABC2 Garob-verhoog voorgespeel.
Dit sal daarna ook van ons webwerf afgelaai kan word.
Verdere inligting en Inskryfvorms sal by die verhoog en daarna op die webwerf beskikbaar wees.
Steve Hofmeyr, Valiant Swart, Ollie Viljoen, Jak de Priester en Sean Else tree o.a. as beoordelaars op.

SAVF en ATKV Centurion word vennote en vat saam hande om te kan gee aan die wat niks het om te eet nie.

Wednesday, March 25th, 2009

Die toegangsfooi by die Afrikanerkultuurekspo wat deur ATKV Centurion by die Voortrekkermonument aangebied is, was ‘n nie-bederfbare kospakkie vir behoeftige mense.

‘n Samewerkingsoorkoms is met SAVF (SA Vrouefederasie) gesluit om die alhoegroterwordende nood onder behoeftige mense te help verlig.
Die kospakkies ter waarde van meer as R5000 sal gesamentlik aan behoeftiges, kinderhuise, dienssentrums en ouetehuise uitgedeel word.
Beatrice Kotze, voorsiitter van die Omgeekomitee van ATKV Centurion, het ‘n beroep op ATKV-lede, ATKV-takke, skole en kerke lanwyd gedoen om hul voorbeeld te volg en die SAVF met die daad te ondersteun deur soortgelyke welsynsaksies in hul gemeenskappe, dorpe en gemeentes van stapel te stuur.

Sy het al die mense wat die Kultuuraand bygewoon het, vir hul bydrae tot hierdie welsynsprojek bedank.
”Ons wat genoeg het kan nie seën van die Here verwag as ons nie ook gee aan die wat niks het om te eet nie”, het sy gesê.


Op die foto is ‘n deel van die nie-bederfbare produkte wat aan die SAVF geskenk is, te sien.
Vlnr: mevv. Beatrice Kotze (ATKV) en Irna Hartzenberg (Presidente van die SAVF)
Agter: mevv. Erica Jacobs en Kartien Botha (albei Vise-Presidente van die SAVF)

Navrae:

Beatrice Kotze (ATKV) (T)0829251488 iakotze@mweb.co.za
Marietjie vd Spuy (SAVF) (T)0123253920 mvdspuy@savf.co.za www.savf.co.za

Ons tradisionele kultuur is nog springlewendig.

Sunday, March 22nd, 2009

Meer as ‘n duisend mense het Vrydagaand die ATKV Centurion se ”Passie vir tradisionele passies, -musiek en -liriek” by die Voortrekkermonument bygewoon.
Sakkie Kotze (voorsitter) het by die geleentheid gesê dit was ‘n Afrikanerkultuurekspo op sy beste. ”Baie lanklaas was daar soveel kenmerke, fasette, komponente van ons kultuur op een plek op een dag te sien, te hoor, te proe en te beleef – van tradisionele kleredrag en eetgoed (o.a. biltong, droë wors, koeksisters en gemmerbier), tradisionele boeremusiek en -danspassies soos o.a. die mazurka en die polka (uitgevoer deur ‘n groot groep volkspelers en boeredansers) tot by volkshumor, lekkerlag en -geniet en kuier op sy beste.”

Al die bekende name in boeremusiekkringe en tradisionele kultuur was daar en het saam met ander gaste soos Steve Hofmeyr en Valiant Swart op ‘n ossewa met twee mooi nooientjies op boerperde vooraan, by die Kultuurekspo aangekom.

Piet Smit het die Kultuuraand op gepaste wyse met Boekevat en huisgodsdiens begin en van sy baie bekende Christenliedjies gesing.
Die SA Konsertorkeskampioene van H/s Waterkloof het die spyskaart geopen met tradisionele musiek. Hulle vertrek binnekort oorsee om weer soos in 2006 die Internasionele kampioentitel te probeer verower.

Dit was ‘n gesinsbyeenkoms en darom het tannie Daisy van Radio Kansel en tannie Kokkelollies ook vir die kinders ‘n storie vertel.
Die jeug en die jongmense was baie goed verteenwoordig en het spontaan deelgeneem. Die Wapadrant Boeredansgroep en die Penkop Boereorekes bestaan net uit skoolkinders.
Verskeie laers van die Volksang- en Volkspelebeweging van SA en groepe van die Boeredansvereniging van SA het van oraloor, selfs uit ander provinsies, aan die passies kom deelneem.
Ben Malan en sy orkes het namens die Boeremusiekgilde van SA opgetree en Stephaan van Zyl se orkes het die TBK (Tradisionele Boeremusiekklub van SA) verteenwoordig.

Steve Hofmeyr en Valiant Swart is met toekennings vereer vir hul jarelange kultuurbevordering met hul baie suksesvolle lirieke in Afrikaans.
Steve het sy trefferlied ”Pampoen” gesing en Valiant het liedjies uit sy en Ollie Viljoen se Boeremusiek Cd gesing.
Jammies Jamneck is met ‘n toekenning vereer vir sy jarelange tradisionele storievertel en volkshumor. Hy het die gehoor laat skaterlag met sy trefferstorie oor die oom en die vliegtuigrit.

Ander mense wat vereer is:
Oom Tjaart Coetzee wat al vir 66 jaar saagspeel. Hy het van ‘n houtwerkgereedskap ‘n musiekinstrument gemaak.
Hennie Coetzee wat al vir meer as 25 jaar boeresport by skool- en kerkkermisse, vakansieoorde, asook landwye feeste organiseer en aanbied.
Piet Visasgie wat al vir 44 jaar traporrels herstel en restoureer,
Bennie Dekker wat ook al vir 44 jaar klaviere instem. Die bekende pianis Martin Lane was ook daar om hom geluk te wens.
Alf Spinner wat al vir 20 jaar trekklaviere herstel. Al die bekende trekklavierspelers soos Ollie Viljoen, Paul Ferns, Lieb Bester en Theo Erasmus was daar om hom geluk te wens.
Wessel Potgieter wat konsertinas herstel, restoureer en selfs herbou. Die twee konsertinakonings Manie Bodenstein en Nico van Rensburg was daar om hom geluk te wens.
Al die orrelbouers, vakmanne en instrumentkenners van SA Orrelbouers wat oor ‘n tydperk van 60 jaar meer as 1,200 pyporrels in ons kerke en stadsale gebou, geinstalleer en onderhou het is vereer. SA Orrebouers het ‘n paar jaar gelede ophou bestaan. Enkele pyporrelbouers in die land gaan nog individueel aan met die werk.
Fanie Schoeman, as laaste Besturende Direkteur van SA Orrelbouers, het die toekenning namens al die lede ontvang.

Foto’s kan afgelaai word by: www.tak.co.za/20090320