Archive for the ‘Nuus’ Category

TV-UITSENDING VAN “ONS VIER AFRIKAANS”

Monday, December 4th, 2017

BESOEK DIE WEBWERF VAN SAKKIE KOTZE EN KYK NA DIE TV-UITSENDING OP SABC2-NUUS

ONS VIER AFRIKAANS…!!!

Monday, December 4th, 2017

AFRIKAANS IS OP 8 MEI 1925 AS AMPTELIKE TAAL IN SUID-AFRIKA ERKEN.

Ons het dit gevier met dr. Mimi Coertse wat ons “Vlam vir Afrikaans” by die Voortrekkermonument aangesteek het en die Gedenkplaat onthul het.

Ons vier ook Afrikaans as radiotaal met Magdaleen Kruger van RSG wat die Gedenkplaat onthul het.

Ons vier ook Afrikaans as televisietaal met Heinrich Marnitz wat die Gedenkplaat onthul het.

Afrikaanse organisasies, skole en kerke word genooi om hul “Groeteboodskap aan Afrikaans” op ‘n A4-folio in die leer langs die “Vlam” te kom plaas.

BESOEK OOK ONS WEBWERF: “VLAM VIR AFRIKAANS”

 

Saturday, December 2nd, 2017

Sakkie Kotze se foto.

PRESTIGE PRESTASIE SKOUERBANDE AAN CVO-SKOLE

Tuesday, November 28th, 2017

“MNR. AFRIKAANS” EN “MEJ. AFRIKAANS” SKOUERBANDE AAN TOPPRESTEERDERS: AFRIKAANS BY CVO-SKOLE.

Op die foto oorhandig Sakkie Kotze van ATKV Centurion ‘n geraamde stel Skouerbande aan mev. Lucia van Wyk, Besturende Direkteur van die BCVO (Beweging vir Christelike Volkseie Onderwys).

‘n Stel Skouerbande word aan skole geskenk om deur die huidige toppresteerders in Afrikaans (‘n seun en ‘n dogter in elke graad) gedra word.                                                                                                                              Na elke eksamen word dit weer deur die nuwe toppresteerders in die graad gedra.

Ons gee hiermee erkenning aan toppresteerders in Afrikaans by alle skole waar Afrikaans as eerste taal en addisionele taal aangebied word. Ons kry baie terugvoering oor die impak wat dit het in die Afrikaanse taalklas en in die skool. Leerders word daardeur gemotiveer om nog beter te presteer in die vak en na die volgende eksamen ook die PPS “Prestige Prestasie Skouerband” by die skool, in die klas, met saalopening en skoolfunksies te dra.

Toppresteerders in Afrikaans by skole, universiteite en kolleges word ook genooi om hul “Groeteboodskap aan Afrikaans” in ons A4-lêer by ons “Vlam vir Afrikaans” in die Erfenissentrum by die Voortrekkermonument te kom plaas.                                                                                                                     Besoek ook ons webwerf: Vlam vir Afrikaans

BESOEK OOK ONS WEBWERF: vlamvirafrikaans.org.za

Monday, November 20th, 2017

“VLAM VIR AFRIKAANS” BY DIE VOORTREKKERMONUMENT LOK BAIE BESOEKERS.

Ons herdenk die erkenning van Afrikaans as amptelike taal op 8 Mei 1925 asook Afrikaans as radiotaal en televisietaal.                                                                                                                                                      Gedenkplate is onthul deur dr. Mimi Coertse, Magdaleen Kruger (RSG) en Heinrich Marnitz (SAUK).

 

BAIE DANKIE EN BAIE GELUK DR. DE GRAAFF

Thursday, November 9th, 2017

INWONERS VAN EERSTERUST HET GROOT WAARDERING VIR DR. BART DE GRAAFF VAN NEDERLAND .

Dr. de Graaff is hartlik ontvang in Eersterust.
Hy is deur die ATKV Centuriontak genooi om as gasspreker tydens hul byeenkoms in Eersterust op te tree.
Dr. de Graaff het vertel van die aangename mense wat hy tydens sy navorsing in Suid-Afrika ontmoet het.                   “My boek Ware Mense is ‘n uitvloeisel van my doktorale studie oor die mense van Suid-Afrika. Ek het  julle, die bruinmense, as Ware Mense ervaar.” het hy die gehoor meegedeel.
Sakkie Kotze het hom, met die oorhandiging van hul oorkonde, bedank vir sy belangstelling in Suid-Afrika met sy verskeidenheid taal- en kultuurgroepe.Hy het bygevoeg: “Ons is onbeskaamd Afrikaans. Ons bevorder onverpoosd goeie verhoudinge tussen al die taal- en kultuurgroepe van Suid-Afrika.
Op die foto verskyn vlnr.: Melvin Thomas (ATKV HK), Dr. Bart de Graaff en Sakkie Kotze (ATKV Centuriontak).

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

BAIE DANKIE AAN DIE AFRIKAANSE TAALONDERWYSERS VAN EERSTERUST.

Thursday, November 9th, 2017

Ons het groot waardering vir die Afrikaanse Taalonderwysers met hul onderrigsukses by Eersterustskole:
Vlnr.: Me. Katherine Cornwall (Nantes Primêr), Me. Belinda Edwards (Fred Magardie Primêr), Mnr. Shawn Strachan (Eersterust Sekondêr) en Mnr. Mike Damans (P.S. Fourie Primêr)
Agter: Dr. Bart de Graaff vanuit Nederland (Gasspreker), Melvin Thomas (ATKV HK), Sakkie Kotze (ATKV Centuriontak).

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Thursday, November 9th, 2017

NEDERLANDER VERWERF SY DOKTORSGRAAD MET DIE BRUINMENSE AS FOKUS.

Dr. Bart de Graaff het Suid-Afrika in 2015 en 2016 besoek om navorsing te doen oor die mense van Suid-Afrika. Sy boek oor die Khoi-Khoin “Ware Mense” is ‘n uitvloeisel van sy doktorale studie.
Hy beskryf sy bevindinge as aangenaam en verrykkend.

Ons het dr. De Graaff genooi om as gasspreker op te tree tydens ‘n ATKV-byeenkoms in Eersterust. Al die inwoners is genooi om sy interessante mededelings aan te hoor.
Ons het hom ook gevra om die Toppresteerderders in Afrikaans van Eersterustskole met ons PPS Prestige Prestasie Skouerbande “Mnr. Afrikaans” en “Mej. Afrikaans” geluk te wens en oor hul skouer te hang. Hulle dra dit by die skool tot die volgende eksamen waarna dit weer deur die nuwe toppresteerders gedra word.
Een van ons Musiekforum se musikante mnr. Rommel van der Riet, het as gaskunstenaar opgetree. Dr. de Graaff was beïndruk met sy saagspel.
“Ek weet net van ‘n saag wat hout saag. U saag musieknote. Dis fantasties…!!!
Op die foto verskyn voor: Rommel van der Riet (Saag- en mondfluitjiespeler)
Agter vlnr.: Mnr. Eddington Esterhuizen (Protea Boekuitgewers), Dr. Bart de Graaff (gasspreker), en Sakkie Kotze (ATKV Centuriontak)

BESOEK OOK ONS WEBWERWE:
Sakkie Kotze, ATKV CENTURION en vlamvirafrikaans.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

TOPPRESTEERDERS BY EERSTERUST SEKONDêR

Thursday, November 9th, 2017

Toppresteerders Afrikaans by Eersterust Sekondêr
met ons PPS “Prestige Prestasie Skouerbande” vereer.

Voor vlnr.: Maurisha Martin, Christopher Wilken, Josè Japhta, Allister Graaff, Caylynne Carter.
Agter: Dr. Bart de Graaff (gasspreker van Nederland), Melvin Thomas (ATKV HK), Sakkie Kotze (ATKV Centuriontak)

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

TOPPRESTEERDERS BY P.S. FOURIE PRIMêR

Thursday, November 9th, 2017

Toppresteerders Afrikaans by P.S. Fourie Primêr met ons PPS “Prestige Prestasie Skouerbande” vereer.

Voor vlnr.: Lesmay Jacobs, Chevadon De Take, Zhaneley Perry, Jenovian Booys.
Agter: Dr. Bart de Graaff van Nederland (gasspreker), Melvin Thomas (ATKV HK), Sakkie Kotze (ATKV Centuriontak)

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES