Ons vier Afrikaans saam met Mnr. en Mej. Afrikaans…!!!

January 25th, 2017

Ons nooi Tshwaneskole se Afrikaanse taalonderwysers, hul twee Toppresteerders (‘n seun en ‘n dogter as “Mnr. en Mej. Afrikaans”) in elke Graad en hul ouers/gesin as gaste na ons funksies op Saterdagmiddag 11 Maart om die Prestasiebande te kry, Ons Gala-aand Donderdagaand 30 Maart en ons Groeteboodskappe aan Afrikaans by die “Vlam vir Afrikaans” by die Voortrekkermonument Maandagmiddag 8 Mei.
Kry die besonderhede by die skool.
“Afrikaans lekker op lippe”…!!!

ONS VIER VANJAAR ONS 21e BESTAAN.

January 14th, 2017

HOU ONS WEBWERF DOP VIR AL DIE NUUS OOR ONS FEESVIERINGE.

Ons tak bestaan vanjaar al 25 jaar. Ons vier egter vanjaar die 21e verjaarsdag van ons Sangers en Musiekforum, ons Jeugleiersforum en ons Gespreksforum.

ONS LAAT DIE AFRIKAANSE TAAL EN KULTUUR NOG STEEDS VOORTDUREND LEWE…!!!

ONS BRING HULDE AAN ‘N SKRYWER, AKADEMIKUS, TEOLOOG EN ‘N BLOU BUL

January 8th, 2017

BEKENDE AKADEMIKUS, TEOLOOG, SKRYWER EN BLOU BUL NA KLEURRYKE LEWE OORLEDE.

Prof. W.J.G. Lubbe is Maandag 2 Januarie op 95-jarige ouderdom in Centurion oorlede. Die Gedenkdiens het Saterdag 7 Januarie by die APK-gemeente Verwoerdburg plaasgevind. Die teraardebestelling was op die familieplaas in Lichtenburg.
Prof. Willie Lubbe was baie bekend as akademikus, teoloog, skrywer, onderwysman en sportman.
Hy is op Sannieshof gebore en ry met ‘n donkiekar na die plaasskool. By Hoërskool Lichtenburg blink hy reeds uit as leier, akademikus en sportman.
Hy begin in 1941 met sy teologiese studies aan UP. Hy behaal die grade BA met Grieks en Latyn as hoofvakke, daarna ‘n BD- en MA-graad (met lof). Hy word voorsitter van Sonop, redakteur van die Perdeby, Studenteraadslid en Tukkies se eerstespankaptein.
Prof. Lubbe verwerf later die graad DLitt et Phil aan die Universiteit van Leiden en ‘n diploma in Joernalistiek aan Unisa asook ‘n Ere-doktorsgraad van ‘n Teologiese Skool.
Hy word daarna kaptein van Oostelikes Klub en as haker vir Noord-Transvaal (Blou Bulle) verkies. Hy word ook na die Springbokproewe genooi.
Prof. Lubbe word later lektor by Tukkies en doseer Grieks en Latyn. Hy het ook talle handboeke vir Regslatyn gepubliseer.
Terwyl hy vanaf 1960 as predikant in Vryheid en Vryheid-Oos gemeente optree, word hy Moderator van die Natalse Sinode van die NG Kerk en Redakteur van die Kerkbode. Hy was voorsitter van die Sinodes van die APK vanaf 1987 tot 1992. Hy was ook hoofredakteur van “Die Boodskapper”, amptelike mondstuk van die APK.
Prof. Lubbe en sy vrou Erma was 64 jaar lank getroud. Hy word deur haar oorleef asook 4 van hul 5 dogters, asook skoonseuns, kleinkinders en agterkleinkinders. Hul dogters was by Laerskool Louis Leipoldt en H/s Lyttelton (Verwoerdburg/Centurion) op skool.
Marieta, hul een dogter is reeds oorlede. Sy het in 2008 hierdie pragtige gedig oor haar pa geskryf:

My Pa
Wag daar gaan ‘n seun verby- so ‘n skraletjie – plaasseun ja is hy

Wag daar gaan ‘n voorsitter verby van ‘n manskoshuis – Sonop – dit is hy

Wag daar gaan ‘n doktor verby sy doktoraal het hy in Leiden verkry

Wag daar gaan ‘n Blou Bul verby ‘n haker wat die toeskouers verbly

Wag daar gaan ‘n bruidegom verby hy staan langs sy vroutjie sy aan sy

Wag daar gaan ‘n predikant verby sy swart toga om hom uitgesprei

Wag daar gaan ‘n pa verby – breëbors en gelukkig – dit is hy

Wag daar gaan ‘n skrywer verby Redakteur van die Kerkbode – ja is hy

Wag daar gaan ‘n professor verby ‘n Latinis in wese … dit is hy

Wag daar gaan ‘n man verby Daar is maar net èèn soos hy!

Digter: Marita Lubbe

dscn3086
Op die foto verskyn sy vrou Erma, met wie hy 64 jaar lank getroud was, saam met die ander vier dogters. Vlnr.: Annina, Erma, mev. Erma Lubbe, Annebie en Wilna.

NUWEJAARSWENSE AAN ONS SENIOR BURGERS.

January 2nd, 2017

GROETEBOODSKAPPE AAN ONS OUERS, OUPAS EN OUMAS.

Luister na die sang, musiek en groeteboodskappe op ons Cd “ONS EER ONS BEJAARDES”.
U kry dit op ons webwerf: ATKV CENTURION.
Klik op die eerste bladsy op die regterkantse kolom op CD: Ons eer ons Bejaardes.
Geniet dit.
Laat u ouers, oupas en oumas ook daarna luister.
Ons wens u almal vrede, veiligheid en gesondheid toe vir die Nuwejaar.

DANKIE HEER

January 1st, 2017

Dankie Heer vir my taal en kultuur.
Dankie vir al die ander taal- en kultuurgroepe in ons land.
Dankie dat ons mekaar kan leer ken en respekteer en so van Sud-Afrika nog ‘n beter land kan maak.
Dankie vir gesondheid en genade ten spyte van my sonde.
Dankie vir geleentheid om te kan werk en U te dien.
Dankie dat ek my medemens kan dien, kan help, kan versorg, kan ondersteun en vertoos waar ek kan.

Mag dit ook jou “Dankie Heer” vir 2017 wees.

KERSFEES 2016 EN NUWEJAAR 2017

December 20th, 2016

GESEëNDE CHRISTUSFEES
EN ‘N VOORSPOEDIGE 2017
AAN U EN U FAMILIE.

BAIE DANKIE DAT ONS
VENNOTE KAN WEES
IN DIE BEWARING, UITBOUING,
EN BEVORDERING VAN ONS
TAAL- EN KULTUURGOEDERE.

ONS BESTE WENSE VERGESEL U.

ATKV CENTURION 25 DESEMBER 2016

AFRIKAANS VLAM NOG STEEDS BY VOORTREKKERMONUMENT.

December 16th, 2016

“VLAM VIR AFRIKAANS” KRY VANJAAR BAIE BESOEKERS OP GELOFTEDAG.

Die “Vlam vir Afrikaans” is verlede jaar op 8 Mei 2015 deur dr. Mimi Coertse aangesteek. Dit was presies negentig jaar nadat AFRIKAANS op 8 Mei 1925 as amptelike taal in Suid-Afrika erken is.

Die duisende mense wat vandag op 16 Desember die Geloftediens by die Voortrekkermonument bygewoon het, het ook die geleentheid gekry om die “Vlam vir Afrikaans” in die Senotaafsaal van die Monument te besigtig en die Besoekersboek te teken.

Groeteboodskappe aan “Afrikaans” kan ook na boodskap@vlamvirafrikaans.org.za gestuur word.

Op die foto verskyn dr. Mimi Coertse saam met mnr. Japie Gouws, Besturende Direkteur van die ATKV toe sy verlede jaa die “Vlam vir Afrikaans” aangesteek het.
dscn2119

GELOFTEDAG: VOORTREKKERMONUMENT.

December 16th, 2016

GELOFTEDIENS BY DIE VOORTREKKERMONUMENT 16 DESEMBER 2016

Duisende besoekers het van vroegdag al by die Monument opgedaag om die Geloftediens om 09:00 by te woon.
Die diens is gelei deur ds. Hennie Botes van die Hervormde Kerk.

dscn3072
Op die foto verskyn vlnr.: Werner Beineke (Die Voortrekkers), Zieg van Huyssteen (FAK), Cecilia Kruger (Besturende Direkteur: Voortrekkermonument), dr. Hennie Botes en Sakkie Kotze (ATKV)

Baie mense het ook gewag om 12:00 die son op die senotaaf te sien skyn.

AFRIKAANS VLAM NOG STEEDS HOOG EN STERK…!!!

December 14th, 2016

VLAM VIR AFRIKAANS
Besoek die “Vlam vir Afrikaans” in die Senotaafsaal van die Voortrekkermonument.
Die “Vlam vir Afrikaans” is op 8 Mei 2016 tydens ATKV Centurion se “Groeteseremonie”, deur dr. Mimi Coertse aangesteek.
Skole, kerke en kultuurorganisasies het verteenwoordigers gestuur om hul “Groeteboodskap aan Afrikaans” voor te lees en langs die “Vlam vir Afrikaans” op permanente uitstalling te plaas.
Afrikaans is op 8 Mei 1925 as amptelike taal in Suid-Afrika erken.
Ons nooi Afrikaanssprekendes en ander belangstellendes om hul “Groeteboodskap aan Afrikaans” na boodskap@vlamvirafrikaans.org.za te stuur.

ONS LAAT TAAL EN KULTUUR VOORTDUREND VLAM…!!!

ONDERWYSGEE IN AFRIKAANS WAS SY TROTS…!!!

December 12th, 2016

dscn3056
ONDERWYSMAN WYD GERESPEKTEER DEUR GEMEENSKAP, SY KOLLEGAS, LEERDERS EN HUL OUERS.
MNR. KOOS VENTER, SUKSESONDERWYSER IN CENTURION OORLEDE, NADAT HY GEVAL HET.

Mnr. Venter het sy hele beroepsloopbaan as onderwyser by net een skool begin en na 39 jaar daar afgetree as Departementshoof Praktiese Vakke. Hy was trots daarop om al die jare sy vakke in Afrikaans by ‘n Afrikaanse skool te onderrig.

Op die foto verskyn van die hoofde en personeel wat op een of ander stadium saam met hom daar skoolgehou het. Hulle was by die roudiens en begrafnis op Vrydag 9 Desember, vanuit die Gereformeerde Kerk Paul Kruger in Kerkstraat Pretoria, teenwoordig. Die huidige hoof mnr. Wouter Burger en mnr. Hennie van Huyssteen (adjunk-hoof) was ook teenwoordig.
dscn3048
Voor.: (vlnr.:) Mnr. Theo van Wyk, mev. Magriet Venter (mnr. Venter se vrou), dr. Jan van der Merwe (Hoof: 1974 – 1979), mnr. Hendrik Strydom (Hoof: 1984 – 1999), mnr. Frank Roos (Adjunk-Hoof) en mev. Annetjie Fourie.

2de ry: (vlnr.:) Mevv. Rina van Wyk, Analene Nel, Elma Rossouw, Alma Muller, Rachel le Roux, Louisa Burger, en Ina Brummer.
Agter: (vlnr.:) Mnr. J. C. Muller, mev. Bettie Schrama, mnre. Thinus Blignaut, Sakkie Kotze en Marius Voges.

Mnr. Koos Venter het as jong man in 1969 by die H/s Verwoerdburg (vandag H/s Centurion) begin skoolhou en na 39 jaar in 2008 daar afgetree. Mnr. Venter het dus sy beroepsloopbaan van 39 jaar by dieselfde skool begin en voltooi. Hy was wyd bekend en bemind in die gemeenskap. Hy was ‘n kerkman, kollega, vriend, mentor en suksesonderwyser.

Hy het met Magriet, ‘n oud-leerling van die skool getrou. Hul twee seuns Michiel en Paul het ook later hul hoërskoolloopbane van Gr. 8 tot 12 daar voltooi.

Sakkie Kotze, ‘n studentemaat van mnr. Venter, was ook ‘n paar jaar saam met hom lid van die skool se onderwyspersoneel.
Van sy ander studentemaats wat in 1966 saam met hom by die desytse Goudstadse Onderwyskollege begin studeer het, het ook laaste eer aan hom kom bewys.
Van hulle wat by die begrafnis was, was ook die volle studietydperk van drie jaar saam met hom in Majuba Manskoshuis.

Op die tweede foto verskyn hulle voor: (vnlr.): Sakkie Kotze, mev. Magriet Venter, mnre. Johann Maree, Piet de Villiers en James Fitzroy.
Agter (vlnr.): Mnre. Theuns Botha, Hans Slabbert en Willie Potgieter. Op die derde foto verskyn Paul en Machiel.
dscn3047
Mnr. Venter word oorleef deur sy vrou Magriet en hul twee seuns Paul en Michiel met sy vrou Karien en seun Jacques.
dscn3054