KOM GENIET DIE LAGTERAPIE.

Wednesday, 20 July 2016

DAA’ GAAT DIE BRUID…!!!
BAIE GELUK AAN LEFRA PRODUKSIES MET JUL SKITTERENDE LAGTERAPIE VIR PRETORIANERS.

Frans Swart, baie dankie en baie geluk met ‘n verhoogproduksie vol humor, genot en noodsaaklike lagterapie. Hy het die Londonse suksesvolle West End Klug vertaal en verwerk en vir die eerste keer in Afrikaans op die planke gebring.

Drie legendes is ook deel van die akteurspan. Lieb Bester en Marga van Rooy is die oupa en ouma van die bruid en Gert van Tonder is haar skoonpa .

Hulle is ook aldrie jarelange ATKV-vriende.
DSCN2460Gert (van Groep 2-faam) en Lieb (trekklavierspeler) tree ook gereeld as ATKV Centurion Musiekforumlede by feeste en musiekprogramme by o.a. die Voortrekkermonument, Willem Prinsloo Landboumuseum ens. op.

Op die foto staan vlnr.: Lieb Bester, Gert van Tonder, Marga van Rooy, Frans Swart en Sakkie Kotze (ATKV Centurion).

Die skitterproduksie is hierdie week elke aand om 20:00 in die Staatsteater in Pretoria te sien. Daar is veilige parkering binne die gebou. Kaartjies by Computicket.

Kom lag ‘n slag met oorgawe en genot. Verdryf so die koue en die stadspanning.

WEWERY ‘N EEU OUE KULTUUR

Tuesday, 12 July 2016

DIE SPINWIELKULTUUR HET DIE TOETS VAN DIE TYD DEURSTAAN.

Lede van die Wewersgilde is bekende gesigte tydens vieringe by die Sammy Marksmuseum in Pretoria.

Corrie Gouws is baie trots op die baie produkte wat sy al in haar lewe geweef het. Sy doen dit al vir 60 jaar.

“Dit is kultuurwerk op sy beste te midde van al die moderne tegnologie” het Sakkie opgemerk en haar gelukgewens met ‘n uitsonderlike prestasie om dit al vir so baie jare met trots, grasie en kultuurgenot te doen.

Op die foto bekyk Beatrice en Sakkie Kotze van ATKV Centurion van haar werk. Sakkie spog met ‘n serp van haar om sy nek.
DSCN2450

KULTUURERFENIS BY SAMMY MARKSMUSEUM GEVIER.

Sunday, 10 July 2016

KDSCN2447ULTUURHISTORIESE PROGRAM BY SAMMY MARKSMUSEUM.

Die kultuurfeesprogram by Sammy Marksmuseum het Saterdag 9 Julie nie net op Sammy se verjaarsdagherdenking gefokus nie, maar ook die kultuurhistoriese nalatenskap van sy koms na Suid-Afrika jare gelede. Zwartkoppies is in 1989 as ‘n nasionale monument en kultuurhistoriese museum verklaar.

Danksy die Ditsong Museums van Suid-Afrika, het die Viktoriaanse boustyl van die woning en die ameublement van daardie jare pragtig behoue gebly.

Die kurator me. Annemarie Carelsen, het ook Suid-Afrikaanse skrywers genooi om hul boeke daar bekend te stel en so op die Viktoriaanse kultuur en Suid-Afrikaanse kultuur en leefwyse gefokus.

Die Marksgesin het ook in hul viktoriaanse kleredrag op ‘n verhoog “verskyn” waar Martin Jansen met hulle interessante onderhoude oor die verlede en hul koms na SA gevoer het.

Drie Afrikaanse skrywers van die ATKV se LAPA-Uitgewers was ook daar en het ook onderhoude aan Martin Jansen toegestaan oor hul Afrikaanse boeke wat al die lig gesien het.

Op die eerste foto verskyn voor vlnr.: Nerina Walters (Adj. Direkteur Sammy Marksmuseum), mev. Bertha Marks (rol gespeel deur Louise van den Berg), mnr. Sammy Marks (rol gespeel deur Theo van Niekerk), Agter vlnr.: Sakkie Kotze, Martin Jansen, Phil Marks (kind -rol gespeel deur Adrivan Shaw), Dolly Marks (kind -rol gespeel deur Bianca van Dyk) en Butler McLaren (rol gespeel deur Daniël Viljoen.

Onder die skrywers wie daar was, was ook drie wie se Afrikaanse boeke deur die ATKV se LAPA BOEKE uitgegee word. Sakkie Kotze en Hans du Plessis was albei verskeie jare op die Direksie van ATKV SA. Op die foto verskyn vlnr.: Sakkie Kotze, Martin Jansen, en die skrywers: Sophia Kapp, Helena Hugo en prof. Hans du Plessis.
Nog foto’s op ons webwerf: ATKV Centurion
DSCN2438

Voortrekkerspan kry meer inligting oor die ATKV

Thursday, 7 July 2016

ONS GESELS MET POLSSLAGKOMMANDO SE TARENTAALSPAN OOR DIE ATKV

Die Tarentaalspan bestaan al van 2006 toe die spanlede in Gr. 2 was. Vandag is hulle in matriek, besig met hul voorbereiding vir die Matriekeindeksamen.

Sakkie het hul offisier, Amanda Lotter bedank en gelukgewens dat sy volhgehou et om haar span deur al die jare bymekaar te hou met volhoubare en interessante spanvergaderings. Hy het ook die spanlede wat deur al die jare ‘n lid van die Tarentaalspan gebly het, bedank en gelukgewens dat hulle dwarsdeur hul laerskool- en hoërskooljare lojaliteit teenoor die Voortrekkers getoon het. Hy het hulle voorspoed en sukses met die eindeksamen toegewens en uitgenooi om hul jeugleierskap na skool voort te sit.

Hy het hulle met hul groeptaak oor Afrikaanse Kultuurorganisasies ondersteun en meer vertel oor die ATKV. Hy is al jarelank voorsitter van ATKV Centurion en het verskeie termyne as lid van die ATKV-direksie voltooi. Hy was ook ‘n Voortrekker, Spanleier, Kommandant, Skakeldraer van die Staatmakers en lid van die Hoofbestuur van die Voortrekkers.

Op die foto verskyn vlnr.: Sakkie Kotze, Amanda Lotter, Marie Snyman, Mariette Smith, Zander Noome, Danè Joubert en Jacques Lotter.
DSCN2436

Studente draf deur die land vir Christus.

Monday, 4 July 2016

ONS ONDERSTEUN “ATLETE VIR CHRISTUS”

Twee bussies vol studentelidmate van die NG Moedergemeente op Stellenbosch, hardloop hierdie vakansie 1,984 km as deel van hul uitreikprojek: “Atlete vir Christus”.

Die groep hardloop, sing en gesels Christus vanaf Kosibaai (27 Junie) tot by Nature’s valley (13 Julie).

Alta van Schalkwyk en Eugene Marais is die leiers van die groep.

Alta is ook die voorsitter van die ATKV-tak op Velddrif.

Ons het hulle tussen Ficksburg en Ladybrand ontmoet en hulle seënwense en voorspoed toegewens.

Op die foto wens Sakkie Kotze (ATKV Centurion) vir Alta en haar span geluk met hul uitreikmissie.

Hulle het gister die erediens op Ladybrand bygewoon en vanoggend vandaar via Hobhouse na Dewetsdorp vertrek.

Volg hulle op www.kruiskerk.com/avc Sel. 073 648 0860
Hulle slaap vanaand op Dewetsdorp, dan Smithfield, Colesberg, Cradock, Fort Beaufort, Paterson, Port Elizabeth, Humansdorp en Nature’s Valley.
DSCN2411

AFRIKAANS AS TAALERFENIS

Monday, 4 July 2016

ATKV se Taalerfenissimposium fokus op Afrikaans as taalerfenis.

Taalkenners, akademici en die media is as gaste genooi om die simposium op 30 Junie in Muldersdrift by te woon. Die sprekers het op verskeie aspekte van Afrikaans as taalerfenis gefokus (taalvariëteie, onderwystaal, brugbouer, radio- en tv-taal ens.: Proff. Wannie Carstens (NWU), en Frank Hendricks (UWK), Drs. Donovan Lawrence (UJ) en Willa Boezak (Khoisan-navorser), Cecilia Kruger (Erfenisstigting), Ruan Coetzer (UP), Jacqueline Setai (Media24) en Pieter du Toit (Netwerk24)

Op die eerste foto verskyn twee oud-Direksielede van die ATKV, prof. Hans du Plesiss (links) en Sakkie Kotze saam met een van die sprekers dr. Willa Boezak ‘n Khoisan-navorser.
Op die tweede foto verskyn mnr. Japie Gouws (BD van die ATKV) dr. Danny Titus (Uitvoerende Direkteur: Kultuur) saam met mnre. Jan Bosman (Afrikanerbond) en Sakkie Kotze (ATKV Centurion).
Op die derde foto verskyn nog twee sprekers nl. prof. Wannie Carstens (NWU) en Magdaleen Kruger (RSG) saam met Evelyn Ferreira (ATKV taallessenaar) en Sakkie Kotze
Op die laaste foto verskyn nog ‘n spreker, Pieter du Toit (nasionale nuushoof van Netwerk24) saam met Karien Brits (ATKV HK) en Sakkie Kotze.
DSCN2375

DSCN2388

DSCN2392

Afrikaanse volksang en -spele word al vir 75 jaar elke Vrydagaand geniet…!!!

Thursday, 30 June 2016

Die oudste Volkspelelaer in die land bestaan al 75 jaar.
Erika Volkspelelaer in Pretoria het die naweek behoorlik fees gevier.
Hulle sing en speel nog al die jare elke naweek in ‘n gesellige kuieratmosfeer en met ‘n lied in die hart.

ATKV Centurion Musiekforum het hulle ook gelukgewens met ‘n pragtige gedenkplaat wat nou teen hul uitstalmuur pryk.
Sakkie Kotze was eerste voorsitter van die Nasionale Studenteraad vir Volksang en Volkspele. Hy het as onderwysstudent destyds die eerste volkspelelaer by die Goudstadse Onderwyskollege gestig. Hy was toe ook lid van die Nasionale Raad vir Volksang en Volkspele.
ATKV Centurion en Erikalaer is al baie jare kulturvennote. Ons betrek Erikalaer orals waar ons Afrikaanse kultuurprogramme aanbied soos o.a. by die Voortrekkermonument, Willem Prinsloo Landboumuseum, Vryheidspark, Uniegebou ens.

Neef Mike Jacobs, huidige Voorsitter van die Nasionale Raad vir Volksang en Volkspele (NRVV), neef Hansie le Roux (oud-Voorsitter) en oud-lede van die Nasionale Raad soos neef Johan Beukes, nig Sarie Cronje, neefs Neels Booysen, Sean Dippenaar (ook huidige Erika Laerleier) en Sakkie Kotze, was ook by die feesvieringe teenwoordig.

Cecile de Ridder het Erikalaer 75 jaar gelede gestig. Sy het ‘n baie groot rol in die Beweging gespeel en was o.a. verantwoordelik vir die massaspele en -tablo tydens die inwyding van die Voortrekker- monument in 1949 en die oorsese toere in 1952 en 1954.
‘n Oorkonde is in 2001 met haar 100e verjaarsdag deur neef Hansie le Roux, wat toe NRVV-voorsitter was, oorhandig. Neef Hansie hou dieselfde oorkonde vas, met neef Mike links van hom en Sean Dippenaar regs langs hom.
DSCN2366

DSCN2372

IMG_4017aNig Cecile in 2002 is voor haar volgende verjaarsdag oorlede.

Nadia Harmse, ‘n gr. 2-leerder van Laerskool Die Poort (8jr oud) en neef Nico Marais (86jr oud) is onderskeidelik die die jongste en oudste lede van Erikalaer. Neef Nico is al sedert 1954 lid van die laer en neef Johan Beukes sedert 1951.

NADINE AANBIEDER VAN NUWE TV-PROGRAM “MUSIEKROULETTE”

Thursday, 16 June 2016

UITNODIGING NA GRATIS BYWONING VAN TV-OPNAMES VAN “MUSIEKROULETTE” BY DIE SAUK IN JOHANNESBURG.

Nadine het vroeër vanjaar ‘n ATKV-toekenning ontvang vir haar bevordering van ons Afrikaanse taal en kultuur as sanger op nasionale en internasionale gebied oor ‘n tydperk van 20 jaar. Sy het nou ook as suksesakteur ontpop en het sopas 54 verhoogproduksies van “Sneeuwitjie” by Emperor Palace voltooi waarin sy die rol van “Sneeuwitjie” baie suksesvol vertolk het.

Nou gaan sy ook die aanbieder van die TV-program “Musiekroulette” wees wat oor vyf middae elke keer om 15:00 by die SAUK in Aucklandpark opgeneem gaan word.

“Musiekroulette” is ‘n musiekspeletjie gebaseer op “Kennis en Kans”. Dit is die eerste van sy soort op SA-televisie.

Die volgende gaskunstenaars tree by die onderskeie opnames op: Maandag 20 Junie: Kurt Darren en Ampie;
Dinsdag 21 Junie: Die Campbells en Karin Kortje;
Woensdag. 22 Junie: Corlea Botha en Brandon October;
Donderdag 23 Junie: Monique en Andries Botha;
Vrydag 24 Junie: Danie Niehaus.

Stuur vir ons ‘n epos na iakotze@mweb.co.za en meld hoeveel gratis kaartjies u vir elke opname wil hê. Ons sal die kaartjies dan vir u in die ontvangslokaal van SAUK TV ‘n halfuur voor die opname gee.

Sakkie Kotze

“SNEEUWITJIE” ‘N AFRIKAANSE TREFFERPRODUKSIE.

Sunday, 12 June 2016

LOF EN WAARDERING AAN DIE PRODUKSIESPAN EN AKTEURS VAN “SNEEUWITJIE”.

Die vyf-en-veertigste en laaste verhoogproduksie van “Sneeuwitjie” het Sondagmiddag 12 Junie by Emperors Palace in Kemptonpark plaasgevind.

Sakkie Kotze het heel aan die einde die vervaardigers mnr. en mev Keyser, die produksiespan o.l.v. Weslee Lauder en al die akteurs gelukgewens met ‘n puik Afrikaanse produksie – vol humor en in hedendaagse idioom. Die gehoor het dit staande met handeklap beaam.

Hy het blommeruikers aan Angela Kilian as “Koningin Narsissa” en Nadine as “Sneeuwitjie”, asook ‘n eetgoed-geskenk aan Reynard Slabbert as “Prins Adriaan van Adelaarskloof” oorhandig.

Nadine is al vir baie jare lid van die ATKV Centurion Musiekforum. Sy het al vir baie jare ook in die buiteland opgetree en reeds bekendheid in Nederland, België en Vlaandere verwerf.

Op die foto wens Sakkie hulle as die drie hoofspelers geluk. Op die ander foto word Nadine deur tenoor Coert Grobbelaar -ook lid van die Musiekforum gelukgewens.
DSCN2339
DSCN2333
DSCN2346

Baie geluk aan ons Diva met haar verjaarsdag.

Sunday, 12 June 2016

ONS VEREER DR. MIMI COERTSE MET HAAR 84e VERJAARSDAG. 12 Junie 2016

Die Cantare Kinderkoor het van haar bekendste Afrikaanse kunsliedere gesing.
Een van die ATKV Centurionsangers die tenoor Coert Grobbelaar, het die Afrikaanse lied wat haar die naaste aan die hart lê nl. “Heimwee”, met groot passie ter ere van haar gesing.
Die suiwer note van die pragtige wit vleuelklavier in haar woning was opvallend. Rudolf Geldenhuis die begeleier was ook verantwoordelik vir die begeleiding op Coert se jongste Cd ” ‘N Oulap se Eiegoed”. Dit bevat ook van ons bekendste kunsliedere.

Mimi het groot waardering gehad vir die wyse waarop ons vir haar ‘n “Verjaarsdagkonsert” in haar huis in Waterkloof kom aanbied het.

Ons het ‘n jarelange vriend en musiekkollega John Roos, voormalige direkteur van Musiek by Unisa genooi om ook teenwoordig te wees. Hy het o.a. opgemerk dat dr. Coertse een van ons baie min internasionale divas is wat nog steeds as operasanger van weleer hooggeag word en wie se stem nog steeds gereeld oor vele radio- en televisiestasies hier en dwarsoor die wêreld gehoor word.

Sakkie Kotze het ook opgemerk dat baie van ons sangers baie lewenslesse by haar kan kom leer oor stemkwaliteit en stembeheer, openbare optrede, professionaliteit en ambassadeurwees vir Afrikaans – hier en dwarsoor die wêreld.

Op die eerste foto verskyn sy saam met vlnr. Sakkie Kotze, John Roos en Coert Grobbelaar.
DSCN2319
DSCN2283
DSCN2321