KOM VIER SAAM MET ONS ONS 25e BESTAANSJAAR.

March 25th, 2017

ATKV CENTURION SE VRYWILLIGE WERKERS VIER 25 JAAR VAN TAAL- EN KULTUURBEVORDERING.

Wanneer: Donderdagaand 30 Maart om 19:00
Waar: Centurion Lewende Woord.
Adres: H/v Lyttelton en Adam Tasstraat. Jeanlaanafrit van die N14 word Lytteltonstraat in ‘n westelike rigting.

WIE KOM STEEK ‘N KERSIE OP ONS VERJAARSDAGKOEK VIR AFRIKAANS AAN..??? o.a. Mimi Coertse, Lance James, Dozi, Matthys Roets, Manie Jackson, Martin Lane, Coert Grobbelaar, Trevor Nasser en Piet Pompies.

Ons vereer drie van ons grootste ikoonpromotors wat al vir meer as 35 jaar ons Afrikaanse sangers en musikante ondersteun, bekendstel, mentor en promoveer:
BOET PRETORIUS, ANDRE VILJOEN EN LYDIA WINCHESTER.

Sien jou daar…!!!
Meer inligting op ons webwerf: ATKV Centurion

TOPPRESTEERDERS EN HUL TROTSE OUMAS…!!!

March 22nd, 2017

IMG_0045

TROTSE OUMAS VAN HUL TROTSE TOPPRESTEERDERS IN AFRIKAANS. “Mnr. en Mej. Afrikaans”

Die oumas was ook teenwoordig toe hul kleinkinders by ATKV Centurion se gelukwensfunksie as “Mnr. en Mej. Afrikaans” van hul onderskeie skole vereer is.

Links staan Ouma Sarah Pontac en haar kleindogter Chloë Lakey (Gr. 3) van Laerskool Fleur.
Langs haar staan Andre Haarhoff van Laerskool Danie Malan (Gr. 5) en sy Ouma Antjie Haarhoff.

NOG TOPPRESTEERDERS IN AFRIKAANS WORD “MNR OF MEJ. AFRIKAANS”

March 19th, 2017

DANKIE AAN NISSAN SINOVILLE.
GELUKWENSE AAN NOG TOPPRESTEERDERS IN AFRIKAANS.
Toppresteerders van Tshwaneskole wie nie laasweek by Audi Menlyn kon wees nie, het Saterdag 18 Maart hul PPS “Prestige Prestasie Skouerbande by Nissan Sinoville ontvang.
Toppresteerders in Afrikaans as hul modertaal/huistaal sowel as toppresteerders in Afrikaans as ‘n tweede taal, ontvang dieselfde skouerbande en word almal as “Mnr. of Mej. Afrikaans” by hul skole vereer.
Sakkie Kotze het hulle aangemoedig om te verseker dat hulle na die volgende eksamen by hul skool weer as die as toppresteerder in hul graad aangewys sal word.
Hulle as gesin, sowel as hul onderwysers en klasmaats word na ATKV Centurion se 25e verjaarsdagviering Donderdagaand 30 Maart om 19:00 by Lewende Woord Centurion genooi. (H/v Lyttelton en Adam Tasstrate). U die leser en u gesin word ook genooi. Van ons land se bekendste sangers en musikante tree as gaskunstenaars op. Toegang is gratis. Hou hierdie webwerf dop. Die finale program is binnekort hier te lees.

TROTSE TOPPRESTEERDERS IN AFRIKAANS

March 15th, 2017

ONS VEREER TSHWANESKOLE SE TOPPRESTEERDERS IN AFRIKAANS AS “MNR. EN MEJ. AFRIKAANS”

ATKV Centurion vier vanjaar sy kwarteeubestaan. Ons vier dit op verskeie wyses. Ons vereer o.a. die toppresteerders in Afrikaans by Tshwaneskole deur ‘n PPS: Prestige Prestasie Skouerbande aan skole te skenk.
Die Afrikaanse taalonderwyser kan dit in die vervolg gebruik om leerders aan te spoor om nog beter te presteer in Afrikaans. Na elke eksamen word daar ‘n toppresteerder: seun en toppresteerder: dogter aangewys. Hulle dra dit dan in die Afrikaanse klas tot en met die volgende eksamen. Die skool besluit self by watter ander geleenthede by die skool dit ook gedra word. Voorwaar ‘n spogproduk vir Afrikaans…!!!
Geen ander sake speel ‘n rol nie – nie hoe jy lyk, waar jy woon, jou huistaal, hoe lank of hoe kort jy is nie – dit gaan slegs oor prestasie in die eksamen en/of op die Afrikaanse taal- en kultuurterrein by die skool.

Op die foto verskyn die kortste en die langste toppresteerder wat by ons Gelukwensing Saterdag 11 Maart in Pretoria-Oos plaasgevind het. Nogeens baie dankie aan Audi Menlyn.
Die volgende funksie vind Saterdag 18 Maart by Nissan in Braam Pretoriusstraat plaas.
Vlnr.: Sakkie Kotze, Ntuthuzela Kopo (toppresteerder Gr. 4 in Lyttelton Primary) en Michaèl van Schalkwyk (toppresteerder Gr. 12 H/s Menlopark.)
DSCN3282

AUDI MENLYN BAIE DANKIE…!!!

March 8th, 2017

Audi Menlyn, baie dankie vir u ondersteuning met ons gelukwense aan Tshwaneskole se toppresteerders in Afrikaans.
Ons nooi u as leser om nou Saterdag 11 Maart vanaf 09:00 by Audi Menlyn te wees waar ons deur die loop van die oggend aan al die huidige toppresteerders van Pretoriaskole ‘n PPS “Prestige Prestasie Skouerband” gaan oorhandig en hulle as “Mnr. en Mej. Afrikaans” van hul onderskeie skole gaan verklaar.
Kom kyk dan ook sommer na Audi se nuutste modelle.

BAIE GELUK AAN TOPPRESTEERDERS IN AFRIKAANS.

March 4th, 2017

ONS IS TROTS OP ONS KINDERS WAT SO MOOI PRESTEER IN AFRIKAANS AS SKOOLVAK.

Ons gaan Saterdag 11 Maart vanaf 09:00 heeldag by Audi Menlyn wees om toppresteerders van skole geluk te wens en ‘n PPS (‘n Prestige Prestasie Skouerband) aan hulle te oorhandig.

Ons gaan Saterdag 18 Maart ook heeldag by Nissan in Braam Pretoriusstraat wees vir die toppresteerders van skole wat nie by Audi Menlyn kon wees nie.

Ons gaan hulle almal vra om daar vir ons ‘n kort “Groeteboodskap vir Afrikaans” te skryf wat ons dan ook by ons “Vlam vir Afrikaans” by die Voortrekkermonument gaan plaas sodat besoekers aan die Monument dit ook voortaan kan lees.

Ons vier vanjaar ATKV Centurion se 25 jaarbestaan met ‘n Groot Verjaarsdagpartytjie Donderdagaand 30 Maart om 7nm by die Ouditorium van Lewende Woord Centurion.

U die leser van hierdie berig is by aldrie funksie baie welkom.

KULTUURVENNOTE KUIER SAAM BY BEELD SE VAKANSIESKOU.

February 25th, 2017

Die voorsitter van ATKV Centurion en van hul jarelange taal- en kultuurvennote, het die naweek heerlik saamgekuier by Beeld se Vakansieskou wat by Gallagher Estate plaasvind.

San Bronkhorst werk al vir baie jare nou saam met ATKV Centurion t.o.v. ons musiek- en pretprogramme by die Pretoriaskou. Sy het die afgelope week ‘n stalletjie by die Vakansieskou gehad waar sy van haar eie handgemaakte sakke en ander interessante unieke Afrikaanse humorartikels verkoop. Dit is uniek want dit bevat humoropskrifte op haar wynbottel- houers en toiletpapierhouers soos o.a.: “Hou my Dop”, “Ons gaan nou braai”, Briek man briek”, “My maag is my baas”, “Knyp en Hol” ens. ens.
DSCN3240
Boet Schoeman stook mampoer al van kleins af. Hy gebruik vandag nog dieselfde stookketel wat sy oupagrootjie, oupa en sy pa gebruik het. “Dit is een van ons oudste en lekkerste “drinkbare” kultuurgoedere, spog hy”.

ATKV Centurion se Musiekforum tree al vir baie jare by die Mampoerfees by die Willem Prinsloo Landboumuseum op. Die sangers “moet/kan/wil” voor hul begin sing ‘n mampoerdop by Boet se stalletjie gaan drink. Hulle getuig self altyd hoe lekker hulle toe al die “hoë note gevat het”.

Op die foto verskyn Babsie Venter saam met ons om ‘n mampoertjie te klink op die kwarteeubestaan van ATKV Centurion.

Babsie is ‘n mampoerstoker van Kosteromgewing. Haar ma is haar mentor wat steeds op 81-jarige ouderdom hierdie “lekker” kultuurskat van ons bevorder en veredel.
DSCN3236

LEIERONTWIKKELING KRY NUWE DINAMIKA

February 24th, 2017

DSCN3220
LEIERSFORUM BY HOëRSKOOL GARSFONTEIN BEGIN OP ‘N HOë NOOT.
Leierpotensiaal by leerders word op dinamiese wyse by die skool geïdentifiseer, ontgin en ontwikkel.
Leerders wat reeds geïdentifiseer is, is na vanjaar se eerste Leiersforumbyeenkoms by die skool op die 23e Februarie genooi.
Mnr. Bantjies, hoof van die skool en mnr. Sakkie Kotze, voorsitter van ATKV Centurion Leiersforum, het as gassprekers opgetree.
Mnr. Bantjes het die leerders gewys op die belangrike rol wat leiers daagliks by die skool vervul t.o.v. al die skoolaktiwiteite – in die klas, op die terrein, en tydens al die buitemuurse aktiwiteite. Hy het onder andere ook gewys op die snelgroeiende ontwikkelinge wat op wetenskaplike en tegnologiese gebied plaasvind. Nuwe uitdagings verg nuwe leiers vir die toekoms wat ook aan hierdie verwagtinge moet voldoen, het hy ondermeer gesê.
DSCN3219
Mnr. Kotze het die leerders aangemoedig om hulself ook voortdurend met nuwe denke en nuwe dinamika toe te rus. Dit moet egter ook deur basiese beginsels soos geloof, vertroue, dankbaarheid teenoor God, respek vir al die mense om jou ens. gerugsteun word. Hy het ook die belangrikheid van die gesin waar kinders respek, menseverhoudinge, goeie maniere aan tafel, op straat en in die publiek aanleer, as grondleggers vir suksesleierskap beklemtoon. Hy het afgesluit met: “Wees trots op wie jy is. Wees trots op jou Afrikanerskap, jou taal en kultuur. Dank die Here vir die talente wat jy ontvang het en woeker daarmee.” Hy het die leerders uitgenooi om “Groeteboodskappe aan Afrikaans” by die “Vlam vir Afrikaans” by die Voortrekkermonument te gaan plaas.
Mnr. Burger Lindeque die dissiplinehoof van die skool en inisieerder van die Leiersforum, het die leerders behoorlik lus gemaak vir al die watertand-lekkeraktiwiteite wat vanjaar voorlê. Dit sluit ook vele toerustingkursusse oor die veld, die omgewing, noodhulp, waterwerk ens.in.
Op die foto verskyn van die leerders wat teenwoordig was vnlr.: Brendon Swart, Wihan Oosthuysen, Mnr. Burger Lindeque, Nicola Bosch, Estian Swart en Mnr. Sakkie Kotze.
DSCN3234

ONS VIER MOEDERTAALDAG 21 FEBRUARIE BY ONS “VLAM VIR AFRIKAANS”

February 21st, 2017

DSCN3132
ONS NOOI TOPPRESTEERDERS IN AFRIKAANS BY TUKKIES EN TSHWANE UNIVERSITEIT VAN TEGNOLOGIE (TUT) AS ONS GASTE SOWEL AS EEN VAN DIE DRIE TOPPRESTEERDERS AFRIKAANS IN VERLEDE JAAR SE MATRIEKEKSAMEN.

Die “Vlam vir Afrikaans” is verlede jaar op 8 Mei 2016 onder blyke van groot belangstelling en mediadekking deur dr. Mimi Coertse aangesteek. Dit brand nou permanent daar sodat besoekers aan die Monument dit kan besigting, die besoekersboek kan teken en ‘n “Groeteboodskap aan Afrikaans” daar langs die “Vlam” kan kom plaas.

Ons het vandag op Moedertaaldag 21 Februarie die toppresteerders Afrikaans van Tukkies en TUT asook een van laasjaar se topdrie-matrieks in Afrikaans genooi.

Die Toppresteerders het elkeen ‘n Prestige Prestasie Skouerband ontvang en is onderskeidelik as “Mnr Afrikaans” en “Mej. Afrikaans” aangewys. Hulle het ook elkeen prestasiesertifikate ontvang.

Op die foto verskyn hulle by die “Vlam vir Afrikaans”.
Tukkies se topstudent Shawna-leze Meiring (linksagter) het ‘n BA Honneurs in Afrikaans behaal. Francois Erasmus (regsagter) van Hoërskool Kemptonpark was laasjaar een van die nasionale topdrie in Afrikaans Gr.12. Lebogang Tlhapi (regsvoor langs die “Vlam”) was TUT se topstudent met haar Afrikaans 111.
DSCN3196

Ons vier Afrikaans saam met Mnr. en Mej. Afrikaans…!!!

January 25th, 2017

Ons nooi Tshwaneskole se Afrikaanse taalonderwysers, hul twee Toppresteerders (‘n seun en ‘n dogter as “Mnr. en Mej. Afrikaans”) in elke Graad en hul ouers/gesin as gaste na ons funksies op Saterdagmiddag 11 Maart om die Prestasiebande te kry, Ons Gala-aand Donderdagaand 30 Maart en ons Groeteboodskappe aan Afrikaans by die “Vlam vir Afrikaans” by die Voortrekkermonument Maandagmiddag 8 Mei.
Kry die besonderhede by die skool.
“Afrikaans lekker op lippe”…!!!